Acquisition meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Acquisition meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Acquisition’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषेमधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर ‘Acquisition’ चे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Acquisition’ चा उच्चार = एक्वीजीशन, ऐक्‌विज़िश्‌न्‌

Acquisition meaning in Marathi

‘Acquisition’ एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

1. काही प्राप्त करणे किंवा खरेदी करण्याची क्रियेला इंग्रजीमध्ये ‘Acquisition’ म्हणतात.
2. आपण प्राप्त केलेली किंवा खरेदी केलेली एखादी वस्तु.
3. कंपनी वा व्यक्ती जेव्हा एखादी कंपनी किंवा व्यवसाय खरेदी करते किंवा त्यातला 50% पेक्षा जास्त हिस्सा खरेदी करते, या खरेदी प्रक्रियेस ‘Acquisition’ असे म्हणतात.

Acquisition चा मराठी अर्थ 
अधिग्रहण
संपादन
संपादन कार्य
संग्रह
प्राप्त करने 
लाभ
मिळवलेली गोष्ट
ताब्यात घेतलेली गोष्ट
खरेदी

Acquisition-Example

‘acquisition’ चे अनेकवचन acquisition’s आहे.

‘Acquisition’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

Eng: His acquisition of antique statues is priceless.
Marathi: पुरातन पुतळ्यांचा त्याचा संग्रह अमूल्य आहे.

Eng: Their new acquisition brings them legal problems.
Marathi: त्यांच्या नवीन अधिग्रहनाणे त्यांना कायदेशीर अडचणीत आणले.

Eng: He sold all his acquisitions due to bankruptcy.
Marathi: दीवाळखोरी मुळे त्याने आपली सर्व संपादने विकली.

Eng: The company knew that the acquisition of those highly skilled labor recruitment takes a long time.
Marathi: कंपनीला हे ठाऊक होते की अत्यंत कुशल कामगार भरती संपादनास बराच वेळ लागतो.

Eng: Learning is not just a matter of skill acquisition it is more than that.
Marathi: शिकणे ही कौशल्य संपादनाची गोष्ट नव्हे तर त्यापेक्षा काही जास्त आहे.

Eng: The museum has just made another Acquisition of antique things.
Marathi: संग्रहालयाने नुकतेच प्राचीन वस्तूंचे आणखी एक अधिग्रहण केले आहे.

Eng: At last, his dream of acquisition priceless diamonds came true.
Marathi: शेवटी, त्यांचे अमूल्य हिरे संपादन करण्याचे स्वप्न सत्यात उतरले.

Eng: The company did not disclose acquisition details till the final agreement is done.
Marathi: अंतिम करार होईपर्यंत अधिग्रहणाचा तपशील कंपनीने जाहीर केला नाही.

Eng: India did the acquisition of new advanced fighter planes from Russia.
Marathi: रशियाकडून नवीन प्रगत लढाऊ विमानांचे अधिग्रहण भारताने केले.

‘Acquisition’ Synonyms-antonyms

‘Acquisition’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

acquiring
obtaining
procurement
purchase
buy
accession
collecting
asset
investment
possession
property
appropriation
gain

‘Acquisition’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

forfeit
dearth
mislaying
deprivation
surrender
loss
acquisition चे अन्य अर्थ

date of acquisition- संपादनाची तारीख

learning and aquisition- शिक्षण आणि अधिग्रहण

land acquisition- भूमी संपादन, भू संपादन

knowledge acquisition- ज्ञान संपादन

talent acquisition- प्रतिभा संपादन

asset acquisition- मालमत्ता संपादन

 

Leave a Comment