Adequate meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Adequate meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Adequate’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Adequate’ चा उच्चार= ऐडिक्‍वट

Adequate meaning in Marathi

‘Adequate’ हा शब्द आवश्यकतेनुसार एखाद्या गोष्टीची गुणवत्ता किंवा प्रमाण पुरेसे, समाधानकारक किंवा स्वीकार्य आहे की नाही हे दर्शवतो.

Adequate- मराठी अर्थ
पुरेसे
पुरेसा
पुरता
पर्याप्‍त
योग्य
समाधानकारक
समुचित

Adequate-Example

‘Adequate’ शब्द एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Adequate’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: My salary is adequate to fulfill my all necessary needs.
Marathi: माझ्या सर्व आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी माझा पगार पुरेसा आहे.

English: The employees called a strike for adequate salary demand.
Marathi: पुरेशा पगाराच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला.

English: Take adequate water and food with you before starting the journey.
Marathi: प्रवास सुरू करण्यापूर्वी पुरेसे पाणी आणि अन्न सोबत घ्या.

English: Children’s Teeth and bones need an adequate amount of calcium to grow up strong.
Marathi: मुलांचे दात आणि हाडे मजबूत होण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात कॅल्शियमची आवश्यकता असते.

English: You got an adequate mark for admission to this university.
Marathi: या विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी तुम्हाला पुरेसे गुण मिळाले आहेत.

English: The drink was not adequate for the guest at the party.
Marathi: पार्टीमध्ये पाहुण्यांसाठी पेय पुरेसे नव्हते.

English: More than adequate money was left for me by my father.
Marathi: माझ्या वडिलांनी माझ्यासाठी पुरेसे पैसे सोडले आहेत.

English: She is an experienced singer, but her performance was merely adequate that day.
Marathi: ती एक अनुभवी गायिका आहे, पण तिचा परफॉर्मन्स त्या दिवशी फक्त पुरेसा होता.

English: Sunlight was adequate for dry my clothes.
Marathi: माझे कपडे सुकविण्यासाठी सूर्यप्रकाश पुरेसा होता.

English: The quality of the product is perfectly adequate, don’t hesitate to buy it.
Marathi: उत्पादनाची गुणवत्ता पूर्णपणे पुरेशी आहे, खरेदी करण्यास अजिबात संकोच करू नका.

‘Adequate’ चे इतर अर्थ

adequate provision- पुरेशी तरतूद

adequate consideration- पर्याप्त विचार, पुरेसा विचार

just adequate- फक्त पुरेसे

adequate hydration- पर्याप्त जलयोजन, पुरेसे जलयोजन

adequate ventilation- पर्याप्त वायु संचार, पुरेसे वायुवीजन

adequate knowledge- पर्याप्त ज्ञान, पुरेसे ज्ञान

adequate knowledge regarding dose- डोस बद्दल पुरेसे ज्ञान

adequate finance- पर्याप्त वित्त, पुरेसे वित्त

adequate water- पुरेसे पाणी

adequate nutrition- पर्याप्त पोषण, पुरेसे पोषण

adequate facilities- पर्याप्त सुविधा, पुरेशा सुविधा

adequate funds- पर्याप्त धन, पुरेसा निधी

more than adequate- पुरेसे पेक्षा अधिक

quite adequate- अगदी पुरेसे

adequate on smear- डाग़ वर पुरेसे

not adequate- पुरेसे नाही

adequate sleep- पुरेशी झोप

adequate space- पुरेशी जागा

liquor adequate- पुरेशी दारू

amniotic fluid is adequate- अम्नीओटिक द्रव पुरेसे आहे

the decidual reaction is adequate- निर्णायक प्रतिक्रिया पुरेशी आहे

cervical length is adequate- गर्भाशयाची लांबी पुरेशी आहे

consideration need not be adequate- विचार पुरेसे असणे आवश्यक नाही

inadequate- अपुरा

adequacy- पर्याप्तता, पुरतेपणा, जरूर तेवढा पुरवठा

‘Adequate’ Synonyms-antonyms

‘Adequate’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

sufficient
enough
ample
appropriate
reasonable
satisfactory
reasonable
tolerable
suitable
acceptable
decent
satisfactory
mediocre
ordinary
unremarkable

‘Adequate’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

insufficient
inadequate
lacking
deficient

 

Leave a Comment