Akin meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Akin meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Akin’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Akin’ चा उच्चार (pronunciation)= अकिन, ऐकिन

Akin meaning in Marathi

‘Akin’ म्हणजे, एखाद्या गोष्टीची गुणवत्ता (quality), विशेषता, स्वरूप  किंवा वर्ण (character) यांचे एखाद्या दुसरया गोष्टीशी साधर्म्य किंवा समानता.

‘Akin’ या शब्दाचे दोन भिन्न अर्थ आहेत.

1. जर दोन गोष्टी ‘Akin’ असतील म्हणजे त्या एक सारख्या आहेत आणि त्यांची वैशिष्ट्ये एक समान आहेत.

English: This musical instrument is akin to a guitar.
Marathi: हे वाद्य गिटार सारखे आहे.

English: Playing like this is akin to losing the match.
Marathi: असे खेळणे म्हणजे सामना हरण्यासारखे आहे.

2. ‘Akin’ म्हणजे एकाच कुटुंबातील (family) एकाच रक्ताच्या व्यक्ती (नातेवाईक) असाही होतो (relative, kin).

Note: आजकाल कुटुंबातील एकाच रक्ताच्या व्यक्तीं (नातेवाईक) साठी  ‘Kin’ हा शब्द वापरला जातो.

English: All my kin have blonde hair except me.
Marathi: माझ्याशिवाय माझ्या सर्व नातेवाईकांचे केस सोनेरी आहेत.

Akin- Adjective
एक सारखे
एक समान
च्या समतुल्य
एकाच प्रकारचे
समान वर्णाचे
रक्ताशी संबंधित (नातेवाईक)
त्याच नात्यातील

Akin-Example

‘Akin’ हा शब्द Adjective (विशेषण) च्या रुपात कार्य करतो.

‘Akin’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: The feeling was akin to panic.
Marathi: ही भावना घाबरण्यासारखीच होती.

English: More akin to artistic imagination.
Marathi: कलात्मक कल्पनेशी अधिक समान.

English: He is akin to me.
Marathi: तो माझ्यासारखाच आहे.

English: This is akin to the recognized right to be forgotten.
Marathi: हे विसरल्या जाण्याच्या मान्यताप्राप्त अधिकारासारखे आहे.

English: This is akin to a hostile takeover.
Marathi: हे विरोधी ताब्यात घेण्यासारखे आहे.

English: This disease is akin to coronavirus.
Marathi: हा आजार कोरोना सारखाच आहे.

English: It is akin to a mail van.
Marathi: हे मेल व्हॅनसारखेच आहे.

English: Fish party game akin to hide and seek.
Marathi: फिश पार्टी (Fish party) हा लपाछपीच्या खेळासारखाच असतो.

English: Animal akin to agouti.
Marathi: अगौटी (अमेरिकन मूषक) सारखा प्राणी.

English: Bird akin to the peewit.
Marathi: टिटवी (peewit) सारखा पक्षी.

English: The German film award is akin to the oscar award.
Marathi: जर्मन चित्रपट पुरस्कार हा ऑस्कर पुरस्कारासारखाच आहे.

English: In a noncommercial theatre, the managing director is akin to the producer in a commercial theatre.
Marathi: अव्यावसायिक थिएटरमध्ये, व्यवस्थापकीय संचालक व्यावसायिक थिएटरमधील निर्मात्यासारखाच असतो.

English: A feeling akin to terror.
Marathi: दहशतीसारखी भावना.

English: Buying at this price is akin to profit.
Marathi: या किमतीत खरेदी करणे नफ्यासारखे आहे.

English: My sister’s blue eyes are akin to my mother’s.
Marathi: माझ्या बहिणीचे निळे डोळे माझ्या आईसारखे आहेत.

Akin-Synonym

‘Akin’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

similar
analogous
equivalent
like
alike
matching
kindred
agnate
related
comparable
cognate
consonant

Akin-Antonym

‘Akin’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

unlike
different
unequal
dissimilar
unrelated
unalike

 

Leave a Comment