Anonymous meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Anonymous meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Anonymous’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Anonymous’ चा उच्चार= अनॉनिमस, अˈनॉनिमस्‌, अनोनिमस, एनोनिमस

Anonymous meaning in Marathi

‘Anonymous’ म्हणजे एखादी गोष्ट करताना आपली ओळख गुप्त ठेवणे. तुम्ही लोकांना हे कळू देत नाही की तुम्ही ती व्यक्ती होता ज्यांनी ते काम केले.

1. अज्ञात व्यक्ती द्वारा केले गेलेले कृत्य.

2. अशी एक व्यक्ती ज्याचे नाव कोणालाही माहित नाही किंवा सार्वजनिक केले गेले नाही.

Anonymous- मराठी अर्थ
निनावी
अज्ञात
अनामिक
नाव गुपीत ठेवलेला
जाहीर न केलेल्या नावाचा

Anonymous-Example

‘Anonymous’ एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Anonymous’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: The police assured the witness of the murder that your identity will remain anonymous.
Marathi: पोलिसांनी हत्येच्या साक्षीदाराला आश्वासन दिले की तुमची ओळख अज्ञात राहील.

English: An anonymous caller warned the airport authority that someone kept a bomb in the airplane.
Marathi: एका निनावी कॉलरने विमानतळ प्राधिकरणाला इशारा दिला की विमानात कोणीतरी बॉम्ब ठेवला आहे.

English: Police received an anonymous complaint against illegal activity.
Marathi: बेकायदेशीर कारवायांविरोधात पोलिसांना निनावी तक्रार मिळाली.

English: He is living an anonymous life in a remote mountain village.
Marathi: तो एका दुर्गम डोंगराळ गावात निनावी आयुष्य जगत आहे.

English: This is an anonymous poem, nobody knows who wrote it.
Marathi: ही एक निनावी कविता आहे, ती कोणी लिहिली हे कोणालाही माहित नाही.

English: The trust received a cheque for charity with an anonymous letter.
Marathi: ट्रस्टला एका अनामिक पत्रासह धर्मादाय धनादेश मिळाला.

English: The temple got lots of anonymous donations on the auspicious day of Guru Purnima.
Marathi: गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी मंदिराला अनेक अज्ञात देणग्या मिळाल्या.

English: People are very angry because anonymous persons set fire to their vehicle last night.
Marathi: अज्ञात व्यक्तींनी काल रात्री त्यांच्या वाहनाला आग लावल्याने लोक खूप संतापले आहेत.

English: The sky is full of anonymous stars.
Marathi: आकाश अज्ञात ताऱ्यांनी भरलेले आहे.

English: The anonymous girl sends me a love letter almost every day.
Marathi: अज्ञात मुलगी मला जवळजवळ दररोज एक प्रेम पत्र पाठवते.

English: I know who will remain anonymous.
Marathi: मला माहित आहे कोण निनावी राहील.

‘Anonymous’ चे इतर अर्थ

alcoholics anonymous- अज्ञात मद्यपी, अनामिक दारुडा 

anonymous girl- अज्ञात मुलगी

narcotics anonymous- अज्ञात अंमली पदार्थ

anonymous donation- अनामिक देणगी

anonymous complaint- निनावी तक्रार

remain anonymous- अज्ञात राहा

anonymous life- अनामिक आयुष्य

anonymous love- निनावी प्रेम

anonymous unnamed- अनामिक अज्ञात

anonymous poem- निनावी कविता

anonymous person- निनावी व्यक्ती

anonymous letter- निनावी पत्र

anonymous call- निनावी कॉल

your identity will remain anonymous- तुमची ओळख अज्ञात राहील

donate anonymously- अनामिकपणे दान करा

anonymous communication- निनावी संवाद

anonymous name- अनामिक नाव

anonymous post- निनावी पोस्ट, निनावी डाक

anonymous time- निनावी वेळ

anonymous me- मी अज्ञात, मला निनावी

anonymous soul- अनामिक आत्मा

star anonymous- अज्ञात तारा

‘Anonymous’ Synonyms-antonyms

‘Anonymous’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

unnamed
nameless
unknown
mystery
incognito
unidentified
unsigned
unremarkable
impersonal
faceless

 ‘Anonymous’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

identified
known
signed

 

Leave a Comment