Anxiety meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Anxiety meaning in Marathi: या लेखामध्ये, आपल्याला Anxiety या इंग्रजी शब्दाचा अर्थ सोप्या मराठी भाषेत सांगन्यात आलेला आहे. त्याच बरोबर ‘Anxiety’ शब्दाचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Anxiety शब्दाचा उच्चार = एंग्जायटी, एंजायटी

Anxiety meaning in Marathi 

1. एंग्जायटी (Anxiety) हा एक मानसिक रोग आहे ज्यामध्ये व्यक्तीला नकारात्मक विचार, चिंता, अस्वस्थता आणि भीतीची भावना असते. जसे अचानक हात थरथरणे, घाम येणे इ.
2. एंग्जायटी (Anxiety) ही अस्वस्थता, भीती आणि काळजीची भावना आहे.

Anxiety-मराठी अर्थ 
चिंता
कळकळ
भीती
घोर
फीकर 
हुरहुर
काळजी

एंग्जायटी (Anxiety) ही मानसिक अस्वस्थता, चिंताग्रस्तपणा आणि काही अनिश्चित घटनेबद्दल वेड किंवा काळजीची एक अप्रिय अवस्था आहे.

Anxiety Example

Anxiety चे अनेक वचन  Anxieties (एंग्जायटीज) आहे.

‘Anxiety’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

Eng: Anxiety is a common disease in the modern world.
मराठी: आधुनिक जगात एंग्जायटी (Anxiety) हा एक सामान्य रोग आहे.

Eng: Anxiety is an unpleasant state of mental uneasiness, nervousness.
मराठी: एंग्जायटी (Anxiety) ही मानसिक अस्वस्थता, चिंताग्रस्तपणाची एक अप्रिय अवस्था आहे.

Eng: Anxiety patients need emotional support from his family for quick recovery.
मराठी: एंग्जायटी (Anxiety) रूग्णांना लवकर ठीक होण्यासाठी त्याच्या कुटुंबातून भावनिक आधाराची आवश्यकता असते.

Eng: Nowadays lots of young generation experience anxiety symptoms due to their tense lifestyle.
मराठी: आजकाल तणावपूर्ण जीवनशैलीमुळे बरेच तरुण एंग्जायटी (Anxiety) आजाराची लक्षणे अनुभवतात.

Eng: Proper medication can easily cure anxiety disease so don’t hesitate to visit a doctor.
मराठी: योग्य औषधाने एंग्जायटी (Anxiety) रोग सहजपणे बरे होतो म्हणून डॉक्टरांकडे जाण्यास अजिबात संकोच करू नका.

Eng: Extreme study pressure shows anxiety symptoms even in school or college students.
मराठी: अत्यधिक अभ्यासाचा दबाव शाळा आणी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमधे देखील एंग्जायटी (Anxiety) चे लक्षणे दर्शवितो.

Anxiety चे इतर अर्थ 

anxiety disorder- चिंतेचा गोंधळ माजणे

anxiety attack- चिंतेचा हल्ला, चिंतेचे आक्रमण 

anxiety neurosis- चिन्ते संबंधीचा मज्जातंतूचा विकार

anxiety test- कळकळ, भीती आणी अती चिन्तेची तपासणी 

neurotic anxiety- अती चिंतेने मज्जातंतू क्षीण झालेला

anxiety state- अती चिंता, काळजी आणी भीतीची स्थिती 

separation anxiety- ताटातूट होण्याची चिंता, वेगळे होण्याची चिंता

basic anxiety- मूलभूत चिंता, मुख्य चिंता

physical anxiety- शारीरिक चिंता

social anxiety- सामाजिक चिंता

anxiety symptoms-  एंग्जायटी रोगाची लक्षणे, चिंता लक्षणे

Anxiety Synonym-Antonym

Anxiety (समानार्थक शब्द)
Restlessness- अस्वस्थता
Distress- त्रास
Uneasiness- अस्वस्थता
Care- काळजी, चिंता
Solicitude- उत्कंठा, तळमळ
Perplexity- मनाची गोंधळलेली अवस्था
Foreboding-  आपत्‍ती येत आहे अशी भावना
Disquiet- अस्वस्थता, बेचैनपणा
Concern- चिंता
Worry- काळजी वाटणे

Anxiety चे विरुद्धार्थी शब्द या प्रकारे आहेत.

Anxiety (विरुद्धार्थी शब्द)
Calmness- शांतता
Serenity-  शांतता, प्रसन्नता

Leave a Comment