Available meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Available meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Available’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषेमधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Available’ चा उच्चार = अवेलेबल 

Available meaning in Marathi

1. उपलब्धतेमुळे सहज प्राप्त होऊ शकणारा 
2. ज्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा ताबा नाही असा 
3. खरेदी किंवा वापरासाठी सहजपणे उपलब्ध
4. सध्या कोणत्याही प्रेम प्रकरणांपासून मुक्त आहे अशी पुरुष किंवा स्त्री

Available- मराठी अर्थ 
उपलब्ध
मिळण्याजोगा
वापरता किंवा मिळवता येण्याजोगा
प्राप्त होण्याजोगा 
उपस्थित

‘Available’ म्हणजे सहज उपलब्ध असणारा, सहज उपलब्ध होणारा.

Available-Example

‘Available’ हे एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Available’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

Eng: Fresh fruits are always available to his shop.
Marathi: त्याच्या दुकानात नेहमीच ताजी फळे उपलब्ध असतात.

Eng: He is often available as a guide to students.
Marathi: तो अनेकदा विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक म्हणून उपलब्ध असतो.

Eng: All types of Indian foods are available here.
Marathi: सर्व प्रकारचे भारतीय पदार्थ येथे उपलब्ध आहेत.

Eng: After spending too much, my available bank balance is almost zero.
Marathi: जास्त खर्च केल्यानंतर, माझे उपलब्ध बैंक बॅलन्स जवळजवळ शून्य आहे.

Eng: The out-of-stock items will be available soon.
Marathi: साठा नसलेल्या वस्तू लवकरच उपलब्ध होतील.

Eng: He is out of town, so he is not available for today.
Marathi: तो शहराबाहेर आहे, म्हणून तो आज उपस्थित नाही.

Eng: I am not available for a whole week for them.
Marathi: मी त्यांच्यासाठी संपूर्ण आठवड्यासाठी उपलब्ध नाही.

Eng: Nobody available for me at this hard time.
Marathi: या कठीण वेळी कोणीही माझ्यासाठी उपलब्ध नाही.

Eng: From tomorrow onward cash on delivery is available on Flipkart.
Marathi: उद्यापासून फ्लिपकार्टवर कॅश ऑन डिलिव्हरी उपलब्ध आहे.

Eng: Selectively available fruit juice is served to the guests.
Marathi: निवडक उपलब्ध फळांचा रस अतिथींना दिला जातो.

Eng: I am always available for you my darling.
Marathi: माझ्या प्रिये, मी तुझ्यासाठी नेहमी उपलब्ध आहे.

Eng: I am available for your service sir.
Marathi: मी तुमच्या सेवेसाठी उपस्थित आहे सर.

‘Available’ चे इतर अर्थ

not available- उपलब्ध नाही, अनुपलब्ध

I am not available- मी उपलब्ध नाही

available soon- लवकरच उपलब्ध होईल 

available here- येथे उपलब्ध आहे 

available balance- उपलब्ध शिल्लक

available form- उपलब्ध फॉर्म, उपलब्ध असलेला फॉर्म

available time- उपलब्ध वेळ, उपलब्ध असलेली वेळ

consignee not available- उपभोक्ता उपलब्ध नाही, अडत्या उपलब्ध नाही (consignee म्हणजे ज्याच्याकडे माल पाठवतात तो)

btp facility not available- मूलभूत प्रशिक्षण प्रदाता सुविधा उपलब्ध नाही (btp म्हणजे Basic Training Provider )

availability to join- सामील होण्यासाठी उपलब्धता

cod available- सामान डिलीवरी नंतर पैसे देण्याची सुविधा उपलब्ध (cod म्हणजे cash on delivery) 

selectively available- निवडक उपलब्ध

rlwl/available- दूरस्थ स्थान प्रतीक्षा यादी उपलब्ध (rlwl म्हणजे Remote Location Waiting List)

curr available- सध्या उपलब्ध आहे

customization available- पसंती नुसार निर्माण सुविधा उपलब्ध 

unavailable- अनुपलब्ध

‘Available’ Synonyms-antonyms

‘Available’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

obtainable
untaken
unengaged
accessible
at hand
within easy reach
in stock
unused
up for grabs
on sale
unoccupied
present

‘Available’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

unavailable
engaged
busy

 

Leave a Comment