The best way out is always through | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

The best way out is always through meaning in Marathi: या लेखात या संपूर्ण इंग्रजी वाक्प्रचाराचा (phrase) अर्थ सोप्या मराठी भाषेत दिला आहे. English: The best way out is always through. Marathi: 1) अडचणीतून बाहेर पडण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे त्यातून जाणे. 2) परिस्थितुन बाहेर पडण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्या परिस्थितीचा सामना करने |  या इंग्रजी … Read more

Your blessings means a lot to me | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Your blessings means a lot to me meaning in Marathi: या लेखात या संपूर्ण इंग्रजी वाक्याचा (sentence) अर्थ सोप्या मराठी भाषेत दिला आहे. English: Your blessings means a lot to me. Marathi: 1) तुमचे आशीर्वाद माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. 2) तुमच्या शुभेच्छा माझ्यासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. 3) तुमचे आशीर्वाद माझ्यासाठी खूप खास आहेत. या संपूर्ण … Read more

Just because you’re awake doesn’t mean…| सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Just because you’re awake doesn’t mean you should stop dreaming meaning in Marathi: या लेखात या इंग्रजी मुहावरयाचा (idiom) अर्थ सोप्या मराठी भाषेत दिला आहे. English: Just because you’re awake doesn’t mean you should stop dreaming. Marathi: तुम्ही जागे आहात याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही स्वप्न पाहणे थांबवावे.  या संपूर्ण इंग्रजी वाक्याचा उच्चार (pronunciation)= … Read more

Even the longest of days will…| सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Even the longest of days will eventually come to an end meaning in Marathi: या लेखात या संपूर्ण इंग्रजी वाक्याचा (sentence) अर्थ सोप्या मराठी भाषेत दिला आहे. English: Even the longest of days will eventually come to an end. Marathi: प्रदीर्घ दिवस देखील अखेरीस संपतील. / सर्वात मोठे दिवस सुद्धा शेवटी संपुष्टात येतील. या संपूर्ण … Read more

Love is in the air | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Love is in the air meaning in Marathi: या लेखात “Love is in the air” या इंग्रजी मुहावरयाचा (idiom) अर्थ सोप्या मराठी भाषेत दिला आहे. या संपूर्ण इंग्रजी वाक्याचा उच्चार (pronunciation)== लव इज इन द एयर “Love is in the air” हा एक इंग्रजी मुहावरा (idiom) आहे, जो एखाद्या विशिष्ट वातावरणात किंवा परिस्थितीत प्रेम आणि … Read more

I may not say this regularly | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

I may not say this regularly meaning in Marathi: या लेखात या संपूर्ण इंग्रजी वाक्याचा (sentence) अर्थ सोप्या मराठी भाषेत दिला आहे. English: I may not say this regularly. Marathi: 1) कदाचित मी ते नियमितपणे सांगू शकत नाही. 2) कदाचित मी हे नियमितपणे सांगू शकत नाही. या संपूर्ण इंग्रजी वाक्याचा उच्चार (pronunciation)= आय मे नॉट … Read more

Nice views are similar to what you…| सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Nice views are similar to what you usually get in Marathi: या लेखात या संपूर्ण इंग्रजी वाक्याचा (sentence) अर्थ सोप्या मराठी भाषेत दिला आहे. English: Nice views are similar to what you usually get. Marathi: चांगली दृश्य तीच असतात जी सहसा तुम्हाला दिसतात. या संपूर्ण इंग्रजी वाक्याचा उच्चार (pronunciation)= नाइस व्यूज आर सिमिलर टू व्हॉट … Read more

Cut them off silently they know…| सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Cut them off silently they know what they did meaning in Marathi: या लेखात या संपूर्ण इंग्रजी वाक्याचा (sentence) अर्थ सोप्या मराठी भाषेत दिला आहे. English: Cut them off silently they know what they did. Marathi: 1) त्यांना चूपचाप दूर करा, त्यांनी काय केले ते त्यांना माहित आहे. 2) त्यांना शांतपणे वेगळे करा, त्यांनी काय … Read more

We can do anything we want to if…| सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

We can do anything we want to if we stick to it long enough meaning in Marathi: या लेखात या संपूर्ण इंग्रजी वाक्याचा (sentence) अर्थ सोप्या मराठी भाषेत दिला आहे.  English: We can do anything we want to if we stick to it long enough. Marathi: 1) आपण त्यावर दीर्घकाळ टिकून राहिल्यास आपण आपल्याला जे हवे … Read more

When you reach the end of your…| सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

When you reach the end of your rope tie a knot and hang on meaning in Marathi: या लेखात या संपूर्ण इंग्रजी वाक्याचा (sentence) अर्थ सोप्या मराठी भाषेत दिला आहे. English: When you reach the end of your rope tie a knot and hang on. Marathi: जेव्हा आपण आपल्या दोरीच्या शेवटी पोहोचता तेव्हा एक गाठ … Read more