No one else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

No one else meaning in Marathi

No one else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘No one else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) शब्द सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘No one else’ चा उच्चार (pronunciation)= नो वन एल्स No one else meaning in Marathi सामान्यतः आपण नकारात्मक (negative) वाक्यांमध्ये … Read more

Someone else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Someone else meaning in Marathi

Someone else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Someone else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) शब्द सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Someone else’ चा उच्चार (pronunciation)= समवन एल्स Someone else meaning in Marathi ‘Someone else’ म्हणजे ‘Some other person’ म्हणजेच ‘कोणीतरी दुसरी व्यक्ती’. … Read more

Something else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Something else meaning in Marathi

Something else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Something else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Something else’ चा उच्चार (pronunciation)= समथिंग एल्स Something else meaning in Marathi ‘Something else’ हा ‘Something’ या शब्दाचा वाक्यांश (phrase) आहे. … Read more

Nothing else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Nothing else meaning in Marathi

Nothing else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Nothing else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Nothing else‘ चा उच्चार (pronunciation)= नथिंग एल्स Nothing else meaning in Marathi ‘Nothing else’ म्हणजे ‘No other’ म्हणजेच ‘याशिवाय दुसरे काही … Read more

Anything Else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Anything Else meaning in Marathi

Anything Else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Anything Else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Anything Else‘ चा उच्चार (pronunciation)= एनीथिंग एल्स Anything Else meaning in Marathi ‘Anything Else’ म्हणजे अन्य कोणतीही गोष्ट (Any other thing). … Read more

Or Else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Or Else meaning in Marathi

Or Else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Or Else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) दीले गेले आहेत. ‘Or Else’ चा उच्चार (pronunciation)= और एल्स Or Else meaning in Marathi ‘Or Else’ हा ‘Else’ या शब्दाचा वाक्यांश (phrase) आहे. 1. ‘Or Else’ आपल्याला … Read more

Else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Else meaning in Marathi

Else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Else’ चा उच्चार (pronunciation)= एल्स Else meaning in Marathi आपण ‘Else’ चा वापर other (इतर, दुसरा), another (दूसरा, आणखी एक), something … Read more

Rather meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Rather meaning in Marathi

Rather meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Rather’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Rather’ चा उच्चार (pronunciation)= राद़्अ, रैद़ Rather meaning in Marathi ‘Rather’ हा शब्द खालील प्रकारे वापरला जाऊ शकतो: 1. जेव्हा आपण … Read more

Won’t meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Won’t meaning in Marathi

Won’t meaning in Marathi: या लेखात, ‘Won’t’ या शब्दाचा अर्थ सोप्या इंग्रजीत वापर (use) आणि उदाहरणांसह (examples) स्पष्ट केला आहे. ‘Won’t’ चा उच्चार (pronunciation)= वोन्ट, वअउन्ट् Won’t full form in English Will not. “Won’t” हे “Will not” चे संक्षिप्त रुप (short form) आहे. Won’t meaning in Marathi “Won’t” चा वापर भविष्यात हे होणार नाही अशी … Read more

Alibi meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Alibi meaning in Marathi

Alibi meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Alibi’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Alibi’ चा उच्चार (pronunciation)= ऐलिबाइ Alibi meaning in Marathi ‘Alibi’ म्हणजे विशेषत: जबाबदारी (responsibility) किंवा दोष (blame) टाळण्यासाठी केलेला बचाव किंवा … Read more