Adorable meaning in Marathi | मराठी मध्ये सोपा अर्थ | Indian Dictionary

Adorable meaning in Marathi

Adorable meaning in Marathi- या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Adorable’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Adorable’ चा उच्चार = अडोरेबल, अडॉरबल Adorable meaning in Marathi  1. खूप आकर्षक असल्या कारणाने आवडू लागणे. 2. कोणीतरी किंवा काहीतरी … Read more