Ethics meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Ethics meaning in Marathi

Ethics meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Ethics’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Ethics’ चा उच्चार= एथ़िक्‍स Ethics meaning in Marathi ‘Ethics’ म्हणजे असे नीतिशास्त्र जे आपल्याला चांगले निर्णय आणि वाईट निर्णय यातील फरक … Read more

Litigation meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Litigation meaning in Marathi

Litigation meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Litigation’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Litigation’ चा उच्चार= लिटिगेशन Litigation meaning in Marathi ‘Litigation’ म्हणजे दिवाणी न्यायालयात कायदेशीर खटला लढण्याची प्रक्रिया. 1. एखाद्या प्रकरणात न्यायालयीन कायदेशीर कारवाई … Read more

Purpose meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Purpose meaning in Marathi

Purpose meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Purpose’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Purpose’ चा उच्चार= परपस, पअपस, पपस Purpose meaning in Marathi ‘Purpose’ म्हणजे कोणतेही कार्य करण्यास प्रवृत्त करणारे कारण. 1. उद्देश साध्य करण्यासाठी … Read more

Conflict meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Conflict meaning in Marathi

Conflict meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Conflict’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Conflict’ चा उच्चार= कॉनफ़्लिक्‍ट, कॉन्फ़्लिक्ट Conflict meaning in Marathi ‘Conflict’ म्हणजे एखाद्या महत्त्वाच्या गोष्टीबद्दल गंभीर मतभेद किंवा संघर्ष. 1. दोन समूह किंवा … Read more

Cringe meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Cringe meaning in Marathi

Cringe meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Cringe’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Cringe’ चा उच्चार= क्रिन्‍ज  Cringe meaning in Marathi 1. ‘Cringe’ म्हणजे कसल्या तरी भीतीमुळे कचरणे. 2. एखाद्या गोष्टीबद्दल लाज वाटणे किंवा … Read more

Confer meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Confer meaning in Marathi

Confer meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Confer’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Confer’ चा उच्चार= कनफ़र, कन्फ़र Confer meaning in Marathi ‘Confer’ या शब्दाचे दोन वेगवेगळे अर्थ आहेत. 1. एखाद्याला अधिकृत पदवी देणे किंवा … Read more

Revert meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Revert meaning in Marathi

Revert meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Revert’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Revert’ चा उच्चार= रिव़ट, रिव़अट Revert meaning in Marathi ‘Revert’ या शब्दाचा अर्थ पूर्वीच्या स्थितीकडे किंवा पूर्वपदावर परत येणे असा आहे. … Read more

Courteous meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Courteous meaning in Marathi

Courteous meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Courteous’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Courteous’ चा उच्चार= कटिअस, कअटीअस Courteous meaning in Marathi एखादी व्यक्ती ‘Courteous’ आहे म्हणजे तो इतरांना आदर देणारा आणि विनम्र असतो. Courteous- … Read more

Courtesy meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Courtesy meaning in Marathi

Courtesy meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Courtesy’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Courtesy’ चा उच्चार= कटसि, कअटिसी Courtesy meaning in Marathi ‘Courtesy’ म्हणजे सभ्य व्यक्तींशी करण्यात येणारे विनम्र वर्तन. 1. लोकांना भेटताना अभिवादन … Read more

Nostalgia meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Nostalgia meaning in Marathi

Nostalgia meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Nostalgia’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Nostalgia’ चा उच्चार= नॉस्‍टैलजा, नॉस्टैल्जअ Nostalgia meaning in Marathi ‘Nostalgia’ म्हणजे जेव्हा तुम्ही तुमच्या सुखद भूतकाळा बद्दल विचार करता तेव्हा मनामध्ये आनंदाच्या … Read more