Mentee meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Mentee meaning in Marathi

Mentee meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Mentee’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. Mentee चा उच्चार= मेन्टी, मेंटी Mentee meaning in Marathi ‘Mentee’ म्हणजे अशी एखादी व्यक्ति जी अनुभवी, जाणकार किंवा कुशल व्यक्तीकडून शिकत … Read more

The rest of meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

The rest of meaning in Marathi

The rest of meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘The rest of’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘The rest of’ चा उच्चार= द रेस्ट ऑफ The rest of meaning in Marathi जेव्हा वाक्यां (sentences) … Read more

Rest meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Rest meaning in Marathi

Rest meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Rest’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Rest’ चा उच्चार= रेस्ट Rest meaning in Marathi ‘Rest’ या शब्दाचे एकापेक्षा जास्त अर्थ आहेत. 1. विश्रांती घेणे किंवा विश्रांतीच्या स्थितीत असणे. … Read more

Archive meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Archive meaning in Marathi

Archive meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Archive’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Archive’ चा उच्चार= आरकाइव, आर्काइव Archive meaning in Marathi ‘Archive’ म्हणजे नोंदी, कागदपत्रे, वैयक्तिक कागदपत्रे, पत्रे इत्यादी ठेवण्याची जागा. 1. ऐतिहासिक दस्तऐवज, … Read more

Moderate meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Moderate meaning in Marathi

Moderate meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Moderate’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Moderate’ चा उच्चार= मॉडरेट, मॉडरअट Moderate meaning in Marathi ‘Moderate’ म्हणजे ना फार कमी आणि ना फार जास्त म्हणजेच माध्यम.  ‘Moderate’ या … Read more

Meaning of Bliss in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Meaning of Bliss in Marathi

Meaning of Bliss in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Bliss’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Bliss’ चा उच्चार= ब्लिस Meaning of Bliss in Marathi ‘Bliss’ म्हणजे परम आनंदाची किंवा पूर्ण सुखाची अवस्था. 1. सर्व सुखांत श्रेष्ठ … Read more

Neither Nor meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Neither Nor meaning in Marathi

Neither Nor meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Neither Nor’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.  ‘Neither Nor’ चा उच्चार= नीदर नोर, नायदर नोर Note: ‘Neither Nor’ चा उच्चार नीदर नोर किंवा नायदर नोर असा केला जातो. हे दोन्ही उच्चार बरोबर आहेत. Neither Nor meaning in Marathi  जेव्हा आपण दोन … Read more

Till meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Till meaning in Marathi

Till meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Till’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Till’ चा उच्चार= टिल  Till meaning in Marathi ‘Till’ या शब्दाचे एकापेक्षा जास्त अर्थ आहेत. 1. ‘Till’ हा शब्द निश्चित वेळेपर्यंतची … Read more

Tenure meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Tenure meaning in Marathi

Tenure meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Tenure’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Tenure’ चा उच्चार= टेन्यर, टेन्यअ Tenure meaning in Marathi ‘Tenure’ म्हणजे कोणतेही पद धारण करणार्‍या व्यक्तीच्या अधिकृत पदाचा कार्यकाळ. 1.‘Tenure’ म्हणजे काही … Read more

Individual meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Individual meaning in Marathi

Individual meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Individual’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Individual’ चा उच्चार= इंडिविजुअल, इन्डिव़िजुअल Individual meaning in Marathi ‘Individual’ म्हणजे एकटी व्यक्ती किंवा एकटया वस्तूशी संबंधित. 1. एक असा व्यक्ती जो … Read more