Wouldn’t meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Wouldn’t meaning in Marathi

Wouldn’t meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Wouldn’t’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. ‘Wouldn’t’ चा उच्चार (pronunciation)= वुडन्ट Wouldn’t meaning in Marathi Wouldn’t हे ‘Would not’ या शब्दाचे छोटे (Short), संक्षिप्त (abbreviated) रूप आहे. 1. जेव्हा आपण भूतकाळातील (past) कोणत्याही परिस्थितींबद्दल (situations) बोलण्याचा प्रयत्न करत असतो तेव्हा आपण ‘Wouldn’t’ … Read more

Couldn’t meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Couldnt meaning in Marathi

Couldn’t meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Couldn’t’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. ‘Couldn’t’ चा उच्चार (pronunciation)= कुडन्ट Couldn’t meaning in Marathi Couldn’t हे ‘Could not’ या शब्दाचे छोटे (Short), संक्षिप्त (abbreviated) रूप आहे. भूतकाळातील एखाद्या घटनेचे वर्णन करताना आपण ‘Couldn’t’ वापरतो. 1. भूतकाळातील (past) आपल्या काही कार्य … Read more

Breach meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Breach meaning in Marathi

Breach meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Breach’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Breach’ चा उच्चार (pronunciation)= ब्रीच Breach meaning in Marathi ‘Breach’ शब्द noun (संज्ञा, नाम) आणी verb (क्रियापद) या दोन्ही रुपात कार्य … Read more

Shall meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Shall meaning in Marathi

Shall meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Shall’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. ‘Shall’ चा उच्चार (pronunciation)= शैल, शल Shall meaning in Marathi ‘Shall’ हा इंग्रजी शब्द खालील परिस्थितीत वापरला जातो. 1. भविष्यकाळ व्यक्त करण्यासाठी (भविष्यकाळी वाक्यरचनेत वापरायचे साहाय्यक क्रियापद ). English: I shall go to the office … Read more

Supposed to be meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Supposed to be meaning in Marathi

Supposed to be meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Supposed to be’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. ‘Supposed to be’ चा उच्चार (pronunciation)= सपोज़्ड टू बी  Supposed to be meaning in Marathi जबाबदारी (obligation) किंवा वचनबद्धते (commitment) बाबत बोलण्यासाठी आपण ‘Supposed to be’ ही अभिव्यक्ती (expression) वापरतो.  … Read more

Meant to be meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Meant to be meaning in Marathi

Meant to be meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Meant to be’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. ‘Meant to be’ चा उच्चार (pronunciation)= मेन्ट टू बी  Meant to be meaning in Marathi ‘Meant to be’ म्हणजे ‘काहीतरी यासाठी घडले आहे कारण ते एक विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करण्यासाठी … Read more

Might have been meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Might have been meaning in Marathi

Might have been meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Might have been’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. ‘Might have been’ चा उच्चार (pronunciation)= माइट हैव बीन  Might have been meaning in Marathi इंग्रजीत ‘May have been’ आणि ‘Might have been’ या दोन्हींचा अर्थ एक समान आहे. त्यामुळे … Read more

Could have been meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Could have been meaning in Marathi

Could have been meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Could have been’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. ‘Could have been’ चा उच्चार (pronunciation)= कुड हैव बीन  Could have been meaning in Marathi ‘Could’ हा ‘Can’ शब्दाचा भूतकाळ (past tense) आहे. ‘Could have been’ ला छोटे (short) करून … Read more

Would have been meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Would have been meaning in Marathi

Would have been meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Would have been’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. ‘Would have been’ चा उच्चार (pronunciation)= वुड हैव बीन  Would have been meaning in Marathi ‘Would’ हा ‘Will’ शब्दाचा भूतकाळ (Past tense) आहे. ‘Would have been’ ला छोटे (short) करून … Read more

Should have been meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Should have been meaning in Marathi

Should have been meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Should have been’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. ‘Should have been’ चा उच्चार (pronunciation)= शुड हैव बीन  Should have been meaning in Marathi ‘Should’ हा ‘Shall’ या शब्दाचा भूतकाळ (Past tense) आहे. पूर्वी जे काही घडले ते तसे … Read more