Essentials meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Essentials meaning in Marathi

Essentials meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Essentials’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Essentials’ चा उच्चार= इˈसेन्शल्स, एसेंशिअल्स Essentials meaning in Marathi ‘Essentials’ म्हणजे अशा गोष्टी किंवा वस्तु ज्या परिस्थिती नुसार अत्यंत आवश्यक किंवा … Read more

Essential meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Essential meaning in Marathi

Essential meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Essential’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Essential’ चा उच्चार= इˈसेन्शल Essential meaning in Marathi ‘Essential’ शब्द Adjective (विशेषण) आणी Noun (संज्ञा, नाम) या दोन्ही रुपात कार्य करतो. मराठीत … Read more

Beautiful meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Beautiful meaning in Marathi

Beautiful meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Beautiful’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Beautiful’ चा उच्चार= ब्यूटिफुल Beautiful meaning in Marathi ‘Beautiful’ म्हणजे सुंदर असे काहीतरी, जे पाहून मन प्रसन्न होते. 1. अतिशय उच्च … Read more

Entity meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Entity meaning in Marathi

Entity meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Entity’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Entity’ चा उच्चार= एन्टिटी, ए᠎न्टटि Entity meaning in Marathi ‘Entity’ म्हणजे एक वेगळे आणि स्वतंत्र अस्तित्व असलेली वस्तू जी इतर गोष्टींपासून … Read more

Conviction meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Conviction meaning in Marathi

Conviction meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Conviction’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Conviction’ चा उच्चार= कन्विक्शन Conviction meaning in Marathi 1. ‘Conviction’ हा मुळात फौजदारी न्यायालयाचा निर्णय असतो ज्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला/आरोपीला कायदेशीररित्या दोषी ठरवले … Read more

Seek meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Seek meaning in Marathi

Seek meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Seek’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Seek’ चा उच्चार= सीक Seek meaning in Marathi ‘Seek’ म्हणजे तुम्हाला हवी असलेली गोष्ट शोधण्याचा प्रयत्न करणे. 1. काहीतरी शोधण्याचा प्रयत्न करणे. … Read more

Migration meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Migration meaning in Marathi

Migration meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Migration’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Migration’ चा उच्चार= माइग्रेशन, माइग्रैशन Migration meaning in Marathi ‘Migration’ म्हणजे एका देशातून, प्रदेशातून किंवा ठिकाणाहून दुसऱ्या देशात किंवा ठिकाणी स्थलांतर.  … Read more

Migrated meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Migrated meaning in Marathi

Migrated meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Migrated’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Migrated’ चा उच्चार= माइग्रेटेड, माइग्रैटेड Migrated meaning in Marathi ‘Migrated’ म्हणजे एका देशातून किंवा प्रदेशातून दुसऱ्या देशात जाणे आणि काही कालावधीसाठी … Read more

Migrate meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Migrate meaning in Marathi

Migrate meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Migrate’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Migrate’ चा उच्चार= माइग्रेट, माइग्रैट Migrate meaning in Marathi ‘Migrate’ म्हणजे एका देशातून किंवा प्रदेशातून दुसऱ्या देशात जाणे आणि काही कालावधीसाठी तेथे … Read more

Accuse meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Accuse meaning in Marathi

Accuse meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Accuse’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Accuse’ चा उच्चार= अक्यूज़, अˈक्यूज़  Accuse meaning in Marathi ‘Accuse’ म्हणजे एखाद्याने गुन्हा किंवा काहीतरी चुकीचे केल्याबद्दल आरोप करणे. 1. कोणीतरी चुकीचे … Read more