Chaos meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Chaos meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Chaos’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Chaos’ चा उच्चार= केऑस, केइऑस

Chaos meaning in Marathi

‘Chaos’ म्हणजे संपूर्णपणे अराजक किंवा गोंधळाची स्थिती.

Chaos- मराठी अर्थ
अराजकता
अनागोंदी
अव्यवस्था
अंदाधुंदी
गोंधळ
हल्लाकलोळ
अशांतता
बजबजपुरी

Chaos-Example

‘Chaos’ शब्द एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Chaos’ या शब्दाचे plural noun (अनेकवचनी नाम) Chaoses’ आहे.

‘Chaos’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Finding the calm in the chaos.
Marathi: अनागोंदीत शांतता शोधणे |

English: She is a symbol of stillness in the world of chaos.
Marathi: ती अनागोंदीच्या जगात शांततेचे प्रतीक आहे.

English: He founds out the reason for the chaos.
Marathi: त्याने गोंधळाचे कारण शोधून काढले.

English: All great changes take place after the chaos.
Marathi: सर्व महान बदल अराजकतेनंतर घडतात.

English: The wrong policies of government-created economic chaos in the country.
Marathi: सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशात आर्थिक अराजकता निर्माण झाली आहे.

English: My life seems to be sliding towards chaos after my wife’s death.
Marathi: माझ्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर माझे जीवन अव्यवस्थेकडे सरकत असल्याचे दिसते.

English: War erupts chaos among normal civilians.
Marathi: युद्धामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण होते. 

English: Heavy rain caused chaos in the village.
Marathi: मुसळधार पावसामुळे गावात गोंधळ उडाला.

English: The fire caused chaos among the building residents.
Marathi: आगीमुळे इमारतीतील रहिवाशांमध्ये एकच गोंधळ उडाला.

English: She is a mess of gorgeous chaos.
Marathi: ती भव्य अनागोंदीचा गोंधळ आहे.

‘Chaos’ चे इतर अर्थ

chaos reigned- अराजकतेने राज्य केले

chaos magic- अनागोंदी जादू

chaos ensues- अराजकता निर्माण होते

chaos life- अराजक जीवन

chaos state- अराजक स्थिती

chaos person- गोंधळलेली व्यक्ती

chaos girl- गोंधळलेली मुलगी

chill its only chaos- फक्त गोंधळ शांत करा

i am an agent of chaos- मी अराजकतेचा एजंट आहे

chaos friend- अराजक मित्र

chaos girl- गोंधळलेली मुलगी

beautiful chaos- सुंदर गोंधळ

calm over chaos- गोंधळावर शांतता

cosmic chaos- वैश्विक अनागोंदी

utter chaos- पूर्ण अनागोंदी

utter chaos and anarchy- संपूर्ण अराजकता आणि गोंधळ

molecular chaos- आण्विक अराजकता

urban chaos- शहरी अव्यवस्था

gorgeous chaos- भव्य गोंधळ

midsummer chaos- उन्हाळ्याच्या मध्यभागी गोंधळ

silent chaos- शांत गोंधळ

chaos walking- अनागोंदी चालणे

verge of chaos- अराजकता च्या कडा

we live in rainbow chaos- आम्ही इंद्रधनुष्य गोंधळात राहतो

in the middle of chaos- गोंधळाच्या मध्यभागी

chaos makes the muse- अराजकता विचार करते

chaos theory- अनागोंदी सिद्धांत

create chaos- अराजकता निर्माण करा

chaos up- अराजकता

no chaos- गोंधळ नाही

beauty out of chaos- अराजकतेतून सौंदर्य

embrace the chaos- अनागोंदी आलिंगन

she is stillness in a world of chaos- ती अनागोंदीच्या जगात शांत आहे

find comfort in the chaos- गोंधळात आराम मिळवा

master of chaos- गोंधळाचा मास्टर

chaos is a ladder- अनागोंदी एक शिडी आहे

all great changes are preceded by chaos- सर्व महान बदल अनागोंदीच्या आधी आहेत

chaos meter- गोंधळ मीटर

‘Chaos’ Synonyms-antonyms

‘Chaos’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

disorder
disarray
disorganization
mayhem
havoc
turmoil
commotion
anarchy
upheaval
lawlessness
uproar
discord
tumult
confusion

‘Chaos’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

order
arrangement
organization
peace
orderliness
system

 

Leave a Comment