Cluster meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Cluster meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Cluster’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Cluster’ चा उच्चार= क्लस्टर, क्लस्टअर

Cluster meaning in Marathi

‘Cluster’ हे noun (संज्ञा, नाम) आणी verb (क्रियापद) या दोन्ही रुपात कार्य करते.

मराठीत एक noun (संज्ञा, नाम) म्हणून, ‘Cluster’ या शब्दाचा अर्थ खालीलप्रमाणे आहे.

1. अनेक वेगवेगळ्या वस्तूंचा किंवा लोकांचा समूह किंवा गट या गटाला इंग्रजीमध्ये ‘Cluster’ म्हणतात.

2. अनेक लोकांना एकत्रित करणे किंवा एकाच ठिकाणी एकत्र जमविणे

3. मोठ्या संख्येने एकत्र एकाच ठिकाणी असणे

Cluster- मराठी अर्थ 
समूह
टोळी
कळप
घड
गुच्छ
गर्दी
गट 
थवा

मराठीत एक verb (क्रियापद) म्हणून ‘Cluster’ या शब्दाचा अर्थ खालीलप्रमाणे आहे.

1. एक समूह तयार करणे

2. एका टोळीत जमणे

3. एकाच घडा मधे असणे

Cluster- मराठी अर्थ 
एकत्र होणे 
एकत्र करने 
एकत्र गोळा होणे
समूहात असणे
गर्दी करने 
कळप करने 
गुच्छा बनवने 
जमा करणे किंवा जमा होणे
पुंजक्याने वाढणे
लागोपाठ येणार्‍या तीन अगर अधिक स्वरांचा किंवा व्यंजनांचा गट

Cluster-Example

जेव्हा लोक किंवा इतर कोणत्याही गोष्टी एक साथ एकत्र येतात किंवा छोट्या गटा मधे एकत्र जमतात, आशा एकत्र जमलेल्या गटाला इंग्रजी मधे ‘Cluster’ म्हणतात.

‘Cluster’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: The universe is full of clusters of galaxies, our galaxy is just one of them.
Marathi: ब्रह्मांड आकाशगंगेच्या समूहांनी भरलेले आहे, आपली आकाशगंगा त्यातील फक्त एक आहे.

English: Everybody was surprised to see parrots cluster sitting on mango tree calmly.
Marathi: आंब्याच्या झाडावर शांतपणे बसलेल्या पोपटांचा थवा पाहून सर्वांनाच आश्चर्य वाटले.

English: The cluster of elephants destroyed all the crops in the field.
Marathi: हत्तींच्या समूहाने शेतातले सर्व पिके नष्ट केली.

English: The cluster of buildings in the place of forest changes the climate of the city.
Marathi: जंगलाच्या जागी इमारतींचा समूह शहरातील हवामान बदलतो.

English: Students clustered around the noticeboard to see results.
Marathi: निकाल पाहण्यासाठी विद्यार्थी नोटीसबोर्डच्या भोवती जमा झाले.

English: The cluster of roses spread their lovely smell in the air.
Marathi: गुलाबांच्या गुच्छांनी त्यांचा सुंदर सुगंध हवेत पसरविला

English: Usually, people cluster is a headache for local residents.
Marathi: सामान्यत: लोकांचा समूह हा स्थानिक रहिवाशांसाठी डोकेदुखी ठरतो.

English: He held a cluster of flowers in his hand to present to the president of the company.
Marathi: त्यांनी हातात फुलांचा गुच्छ कंपनीच्या अध्यक्षांना सादर करण्यासाठी ठेवला.

English: The students clustered around the teachers to greet them on teachers’ day.
Marathi: शिक्षक दिनी त्यांना अभिवादन करण्यासाठी विद्यार्थी शिक्षकांच्या भोवती जमले.

English: Today’s lesson is on consonant clusters, the teacher said to students.
Marathi: आजचा धडा व्यंजन समूहांवर आहे, शिक्षक विद्यार्थ्यांना म्हणाले.

English: Heavy banana clusters hanging down from the tree.
Marathi: जड केळीचे घड झाडावरून खाली लटकले.

‘Cluster’ चे इतर अर्थ

covid cluster- कोविड गट 

cluster headache- गर्दी झाल्यामुळे होणारी डोकेदुखी 

consonant cluster- व्यंजनाचा समूह

galactic cluster- आकाशगंगा चा समूह, 

cluster head- समूह प्रमुख

cluster bean- द्विदल धान्य गुच्छा

cluster containment- गर्दीचे नियंत्रण, कळप नियंत्रण

cluster zone- समूह क्षेत्र

cluster coordinator- समूह समन्वयक, गट समन्वयक

cluster quarantine- समूहाला अलग ठेवणे, गटाला वेगळे ठेवणे

cluster round- चहुं बाजूला गर्दी 

cluster development- समूहाचा विकास, समूह विकास

cluster analysis- समूह विश्लेषण, 

cluster fig- अंजीरांचा गुच्छ 

cluster type exam- गट प्रकार परीक्षा, समूह परीक्षा प्रकार

cluster-level- समूह स्तर, गट दर्जा

cluster manager- गट व्यवस्थापक, समूह व्यवस्थापक

‘Cluster’ Synonyms-antonyms

‘Cluster’ चे noun व verb चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

noun (संज्ञा, नाम)
bunch
mass
group
bundle
agglomeration
conglomeration
crowd
aggregate
panicle
flock
gathering
throng
pack
gang
assemblage
congregation
verb (क्रियापद)
gather
congregate
assemble
collect
flock
group
mass

‘Cluster’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

dispersion
scattering
sprinkling

 

 

Leave a Comment