Colleague meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Colleague meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Colleague’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Colleague’ चा उच्चार= कॉलीग

Colleague meaning in Marathi

कामाच्या किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी सोबत काम करणाऱ्या व्यक्तीला इंग्रजीत ‘Collegue’ म्हणतात.

Colleague- मराठी अर्थ
noun (संज्ञा, नाम)
सहयोगी
सहकारी
एकत्र काम करणारा
सहव्यवसायी

Colleague-Example

‘Colleague’ शब्द एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Colleague’ शब्दाचा plural noun (बहुवचन संज्ञा) Colleague’s आहे.

‘Colleague’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Your colleagues are fantastic guys.
Marathi: तुमचे सहकारी विलक्षण आहेत.

English: My colleague will contact you.
Marathi: माझे सहकारी तुमच्याशी संपर्क साधतील.

English: My colleagues use bicycles to reach the company.
Marathi: माझे सहकारी कंपनीत पोहोचण्यासाठी सायकली वापरतात.

English: He is my colleague.
Marathi: तो माझा सहकारी आहे.

English: She is my only female colleague.
Marathi: ती माझी एकमेव महिला सहकारी आहे.

English: I invited my office colleagues for my birthday.
Marathi: मी माझ्या वाढदिवसाला माझ्या ऑफिसच्या सहकाऱ्यांना आमंत्रित केले.

English: He has the full support of his senior colleagues.
Marathi: त्यांना त्यांच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांचा पूर्ण पाठिंबा आहे.

English: His former colleagues were not cooperative with him.
Marathi: त्यांचे पूर्वीचे सहकारी त्यांना सहकार्य करत नव्हते.

English: He and his colleagues got increment for good performance.
Marathi: चांगल्या कामगिरीसाठी त्याला आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना वेतनवाढ मिळाली.

English: Some office colleagues helped me in difficult times.
Marathi: ऑफिसमधील काही सहकाऱ्यांनी मला कठीण प्रसंगी मदत केली.

English: He is my best senior colleague.
Marathi: तो माझा सर्वोत्तम वरिष्ठ सहकारी आहे.

English: My newly appointed colleague was well experienced.
Marathi: माझा नवनियुक्त सहकारी चांगला अनुभवी होता.

‘Colleague’ चे इतर अर्थ

colleague name- सहकाऱ्याचे नाव

job colleague- नोकरी सहकारी

former colleague- माजी सहकारी

company colleague- कंपनी सहकारी

your colleague- तुमचा सहकारी

your colleagues- तुमचे सहकारी

colleague time- सहकारी वेळ

office colleague- कार्यालयातील सहकारी

former colleague- माजी सहकारी

ex-colleague- माजी सहकारी

dear colleagues- प्रिय सहकाऱ्यांनो

dear colleagues and friends- प्रिय सहकारी आणि मित्रांनो

dear colleagues and students- प्रिय सहकारी आणि विद्यार्थी

colleague work- सहकारी काम

senior colleague- वरिष्ठ सहकारी

colleague person- सहकारी व्यक्ती

my colleague- माझे सहकारी

my colleague said- माझा सहकारी म्हणाला

colleague you- सहकारी तुम्ही

colleague me- मला सहकारी

colleague friend- सहकारी मित्र

colleague day- सहकारी दिवस

professional colleague- व्यावसायिक सहकारी

female colleagues- महिला सहकारी

‘Colleague’ Synonyms-antonyms

‘Colleague’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

co-worker
fellow worker
teammate
collaborator
companion
comrade
fellow
co-partner
confrère
consociate
assistant

‘Colleague’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

enemy
opponent
competitor
rival
foe
contestant
antagonist

 

Leave a Comment