Confer meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Confer meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Confer’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Confer’ चा उच्चार= कनफ़र, कन्फ़र

Confer meaning in Marathi

‘Confer’ या शब्दाचे दोन वेगवेगळे अर्थ आहेत.

1. एखाद्याला अधिकृत पदवी देणे किंवा एखाद्याला सन्मान देणे.

2. काही महत्वाचा निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने लोकांशी संवाद साधणे आणि विचारांची देवाणघेवाण करणे.

Confer- मराठी अर्थ
प्रदान करणे
देणे
अर्पण करणे
च्याशी सल्लामसलत करणे
विचार विमर्श करणे

Confer-Example

‘Confer’ हे एक verb (क्रियापद) आहे.

‘Confer’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Dr. Ambedkar was conferred with an honorary degree of Doctor of Laws by Columbia University.
Marathi: डॉ. आंबेडकरांना कोलंबिया विद्यापीठाने डॉक्टर ऑफ लॉ ची मानद पदवी प्रदान केली.

English: The government of India conferred on him the title of Padma Shree.
Marathi: भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री ही पदवी बहाल केली.

English: I need to confer with my lawyer before sign this legal document.
Marathi: या कायदेशीर दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी मला माझ्या वकिलाशी चर्चा करणे आवश्यक आहे.

English: The university conferred an honorary degree to its students.
Marathi: विद्यापीठाने आपल्या विद्यार्थ्यांना मानद पदवी प्रदान केली.

English: They confer with each other before making any final decision.
Marathi: कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी ते एकमेकांशी चर्चा करतात.

English: We confer about a plan of action with our employees.
Marathi: आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यां सोबत कृती योजनेबद्दल सल्लामसलत करतो.

English: I need to confer with my doctor before taking these drugs.
Marathi: ही औषधे घेण्यापूर्वी मला माझ्या डॉक्टरांशी बोलणे आवश्यक आहे.

English: She confers with her husband before taking any decision.
Marathi: कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी ती तिच्या पतीशी चर्चा करते.

English: I want to confer with my parents regarding my professional career.
Marathi: मला माझ्या व्यावसायिक कारकीर्दीबाबत माझ्या पालकांशी चर्चा करायची आहे.

English: I want to confer with my dad before buying this property.
Marathi: ही मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी मला माझ्या वडिलांशी चर्चा करायची आहे.

English: He always confers with his employees to accomplish the work.
Marathi: काम पूर्ण करण्यासाठी तो नेहमी आपल्या कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करतो.

English: They conferred the medal on a social worker.
Marathi: त्यांनी हे पदक एका सामाजिक कार्यकर्त्याला बहाल केले.

Confer’ चे इतर अर्थ

confer glory- गौरव प्रदान करा

to confer power- सत्ता बहाल करण्यासाठी

conferred upon- बहाल केले

conferred- प्रदान केले

conferred as an honor- सन्मान म्हणून प्रदान

conferred by- ने बहाल केले

confer immunity- प्रतिकारशक्ती प्रदान करा

confer out- प्रदान करणे

confer into- मध्ये प्रदान

confer name- नाव द्या

conferring organization- संस्था प्रदान करणे

in the exercise of the powers conferred- दिलेल्या अधिकारांच्या वापरात

confer over- प्रदान करणे

to confer with someone- कोणाशी चर्चा करणे

you confer with someone- तुम्ही कोणाशी चर्चा करता

‘Confer’ Synonyms-antonyms

‘Confer’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

give out to
consult
advise
converse
communicate
confabulate
powwow
negotiate
parley
talk

‘Confer’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

withhold
remove
dishonor
keep quiet
be quiet
refuse
taking

 

Leave a Comment