Conflict meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Conflict meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Conflict’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Conflict’ चा उच्चार= कॉनफ़्लिक्‍ट, कॉन्फ़्लिक्ट

Conflict meaning in Marathi

‘Conflict’ म्हणजे एखाद्या महत्त्वाच्या गोष्टीबद्दल गंभीर मतभेद किंवा संघर्ष.

1. दोन समूह किंवा व्यक्तींमध्ये संघर्ष किंवा बेबनाव.

2. दोन देश किंवा लोकांच्या गटांमध्ये संघर्ष किंवा लढा.

3. दृष्टिकोन किंवा विचारां मधील गंभीर फरक किंवा परस्परविरोध.

Conflict- मराठी अर्थ
noun (संज्ञा, नाम)
विरोध
संघर्ष
झगड़ा
मतभेद
विवाद
भांडण
परस्परविरोध
बेबनाव
verb (क्रियापद)
विरोध करणे
संघर्ष करणे
झगड़ा करणे
भांडण करणे
मतभेद असणे 
वाद घालणे
प्रतिकूल असणे
बेबनाव असणे

Conflict-Example

‘Conflict’ हे noun (संज्ञा, नाम) आणि verb (क्रियापद) या दोन्ही प्रकारांमध्ये कार्य करते.

‘Conflict’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Can you help me in the conflict against corruption?
Marathi: भ्रष्टाचाराच्या विरोधात तुम्ही मला मदत करू शकता का?

English: We all have to deal with conflict sometimes in our life.
Marathi: आपल्या सर्वांना आयुष्यात कधीकधी संघर्षाला सामोरे जावे लागते.

English: Dealing with conflict can be one of the most challenging parts of human life.
Marathi: संघर्षाचा सामना करणे मानवी जीवनातील सर्वात आव्हानात्मक भागांपैकी एक असू शकतो.

English: We are on the cusp of ending the Arab-Israeli conflict.
Marathi: आम्ही अरब-इस्रायली संघर्ष संपवण्याच्या मार्गावर आहोत.

English: India and Pakistan try to resolve the conflict between them.
Marathi: भारत आणि पाकिस्तान त्यांच्यातील संघर्ष सोडवण्याचा प्रयत्न करतात.

English: The conflict of Israel and Palestine turned into war.
Marathi: इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या संघर्षाचे रूपांतर युद्धात झाले.

English: There is a lot of conflict between Pakistan and India.
Marathi: पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात खूप संघर्ष आहे.

English: In a society, there always exists a social conflict between the poor and rich.
Marathi: समाजात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात नेहमीच सामाजिक संघर्ष असतो.

English: Conflicts between husbands and wives lead to divorce.
Marathi: पती-पत्नीमधील वादांमुळे घटस्फोट होतो.

English: Caste conflict is a reality of the Hindu religion.
Marathi: जातीय संघर्ष हे हिंदू धर्माचे वास्तव आहे.

English: India and Pakistan’s conflict worsen after the Kargil war.
Marathi: कारगिल युद्धानंतर भारत आणि पाकिस्तानचा संघर्ष आणखी वाढला.

‘Conflict’ चे इतर अर्थ

conflict resolution- संघर्षाचे निराकरण

conflict resolution skills- संघर्ष निवारण कौशल्ये

ecological conflict- पर्यावरणीय संघर्ष

armed conflict- सशस्त्र संघर्ष

interpersonal conflicts- परस्परविरोधी संघर्ष

ethnic conflict- जातीय संघर्ष

resolving conflict- संघर्ष सोडवणे

channel conflict- चॅनेल संघर्ष

class conflict- वर्ग संघर्ष

come into conflict- संघर्षात येणे

low-intensity conflict- कमी तीव्रतेचा संघर्ष

potential conflict- संभाव्य संघर्ष

potential conflict of interest- स्वारस्य संभाव्य संघर्ष

social conflict- सामाजिक संघर्ष

conflict of interest- स्वारस्याचा संघर्ष

conflict of interest statement- हितसंबंधांचे विधान

conflict of interest declaration- हितसंबंधांची घोषणा

conflict of interest disclosure- हितसंबंधांचा खुलासा

intrapersonal conflict- आंतर-वैयक्तिक संघर्ष

conflict management- मतभेद हाताळणे

causes of conflict- संघर्षाची कारणे

internal conflict- अंतर्गत संघर्ष

inner conflict- अंतर्गत संघर्ष

conflict prevailing- संघर्ष चालू आहे

role conflict- भूमिका संघर्ष

conflict perspective- संघर्ष दृष्टीकोन

no conflict- संघर्ष नाही

no conflict of interest- स्वारस्याचा संघर्ष नाही

conflicting- परस्परविरोधी

conflicting information- परस्परविरोधी माहिती

conflicting interests- परस्परविरोधी हितसंबंध

conflicting views- परस्परविरोधी दृश्ये

‘Conflict’ Synonyms-antonyms

‘Conflict’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

noun (संज्ञा, नाम)
disagreement
dispute
quarrel
squabble
discord
friction
antagonism
strife
hostility
tussle
clash
battle
combat
encounter
mismatch
difference
divergence
contradiction
incompatibility
verb (क्रियापद)
collide
vary
opposite
opposed
irreconcilable
discordant
disagreeing
differing
oppugnant
clashing
contrasting
incongruous

‘Conflict’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

peace
harmony
agreement
cooperation
concurrence
truce

 

Leave a Comment