Consequences meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Consequences meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Consequences’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Consequence’s चा उच्चार = कॉनसिक्‍वन्सेस
‘Consequence’ चा उच्चार = कॉनसिक्‍वन्स

Consequences meaning in Marathi

1. ‘Consequences’ म्हणजे केलेल्या कृतीची वा कामाची निष्पत्ती म्हणून प्राप्त झालेला परिणाम.

2. एखाद्या गोष्टीमुळे होणारा परिणाम किंवा प्रभाव.

‘Consequence’ चे plural noun (अनेकवचनी नाम) Consequence’s आहे.

Consequence’s- मराठी अर्थ
परिणाम
Consequence- मराठी अर्थ
परिणाम
निष्पत्ती
प्रभाव
महत्व
मोठेपण
या कारणामुळे

Consequences-Example

‘Consequences’ शब्द एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Consequences’ आणी Consequence या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: He always ignores the Consequences of cigarette smoking.
Marathi: सिगारेट ओढण्याच्या दुष्परिणामांकडे तो नेहमी दुर्लक्ष करतो.

English: All over the world, many people lost their lives as a consequence of corona disease.
Marathi: जगभरात कोरोना रोगामुळे अनेकांनी आपले प्राण गमावले.

English: Doctors rejected the rumor that the Corona vaccine has adverse consequences on human health.
Marathi: कोरोना लसीचा मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याची अफवा डॉक्टरांनी फेटाळून लावली.

English: He never thought of the consequences of illegal activities which he does.
Marathi: त्याने केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांच्या परिणामांचा कधीही विचार केला नाही.

English: He understood the fatal consequences of illegal activities and quit them.
Marathi: त्याला बेकायदेशीर कारवायांचे घातक परिणाम समजले आणि त्या त्याने सोडल्या.

English: As a consequence of the economic crisis, many people lost their job.
Marathi: आर्थिक संकटामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या.

English: He got a promotion as a consequence of his hard work.
Marathi: त्याच्या मेहनतीचे फळ म्हणून त्याला पदोन्नती मिळाली.

English: He knows the consequences of chemotherapy in cancer treatment.
Marathi: कर्करोगाच्या उपचारात केमोथेरपीचे परिणाम त्याला माहीत आहेत.

English: There will be legal consequences if you breach the contract.
Marathi: आपण कराराचा भंग केल्यास कायदेशीर परिणाम होतील.

‘Consequences’ चे इतर अर्थ

dire consequences- गंभीर परिणाम, भयंकर परिणाम

adverse consequences- प्रतिकूल परिणाम

unintended consequences- अनपेक्षित परिणाम

legal consequences- कायदेशीर परिणाम

fatal consequences- घातक परिणाम

consequences of something- एखाद्या गोष्टीचे परिणाम

catastrophic consequences- आपत्तीजनक परिणाम, विनाशकारी परिणाम

disastrous consequences- घातक परिणाम, विनाशकारी प्रभाव

unforeseen consequences- अनपेक्षित परिणाम

consequences nearest- जवळचे परिणाम

grave consequences- गंभीर परिणाम

logical consequences- तार्किक परिणाम

face the consequences- परिणामांना सामोरे जा

no consequences- परिणाम नाही 

consequences number- परिणाम संख्या

consequences year- परिणामांचे वर्ष

good consequences- चांगले परिणाम

potential consequences- संभाव्य परिणाम

every word has consequences- प्रत्येक शब्दाचे परिणाम आहेत

evil consequences- वाईट परिणाम

serious consequences- गंभीर परिणाम

unanticipated consequences- अप्रत्याशित परिणाम, अप्रत्याशित प्रभाव

unforeseen consequences- अप्रत्याशित परिणाम

never thought of the consequences- परिणामांचा कधीही विचार केला नाही

unfortunate Consequences- दुर्दैवी परिणाम

It is of no consequence- त्याचा कोणताही परिणाम नाही

consequently- फलस्वरूप, परिणामतः, इसलिये

‘Consequences’ Synonyms-antonyms

Consequence’s चे म्हणजेच ‘Consequence’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

result
outcome
sequel
upshot
effect
reaction
conclusion
end result
culmination
corollary
importance
significance
prominence
moment
account

Consequence’s चे म्हणजेच ‘Consequence’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

cause
insignificance
unimportance

 

Leave a Comment