Contagious meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Contagious meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Contagious’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Contagious’ चा उच्चार= कन्टेजस, कनटेजस

Contagious meaning in Marathi

1. ‘Contagious’ म्हणजे संपर्क किंवा स्पर्शाने एकमेकांपासून पसरणारा रोग.

2. आजारा व्यतिरिक्त ‘Contagious’ हा शब्द मानवी भावनांच्या संसर्गासाठी देखील वापरला जातो.

Contagious- मराठी अर्थ
संक्रामक
सांसर्गिक
संसर्गजन्य
स्पर्शाने पसरणारा
स्पर्शजन्य
साथीचा

Contagious-Example

‘Contagious’ हे एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Contagious’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Coronavirus is a highly contagious disease, so it’s spread worldwide.
Marathi: कोरोनाव्हायरस हा एक अत्यंत संसर्गजन्य रोग आहे, म्हणून तो जगभर पसरला आहे.

English: Stay away from me Corona is a contagious disease.
Marathi: माझ्यापासून दूर राहा, कोरोना हा संसर्गजन्य रोग आहे.

English: Everybody yawns by seeing each other, yawn is really contagious.
Marathi: प्रत्येकजण एकमेकांना पाहून जांभई देतो, जांभई खरोखर संक्रामक असते.

English: Drinking coke instead of water was a contagious fad at that time in Europe.
Marathi: युरोपमध्ये त्यावेळी पाण्याऐवजी कोक पिणे एक संसर्गजन्य नाद होता.

English: Attitude is contagious therefore the positive attitude has positive results, and the negative one has negative results.
Marathi: मनोवृत्ती संक्रामक आहे म्हणून सकारात्मक दृष्टिकोनाचे सकारात्मक परिणाम होतात आणि नकारात्मक वृत्तीचे नकारात्मक परिणाम होतात.

English: His motivational speech was contagious, and people became motivated by it.
Marathi: त्याचे प्रेरक भाषण संसर्गजन्य होते आणि लोक त्यातून प्रेरित झाले.

English: His contagious laugh brings a smile to everyone’s face.
Marathi: त्याचे संसर्गजन्य हसणे प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर हास्य आणते.

English: Wear a mask and wash your hand regularly to protect yourself from contagious coronavirus.
Marathi: संसर्गजन्य कोरोनाव्हायरसपासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी मास्क घाला आणि आपले हात नियमितपणे धुवा.

English: The only best way to protect from the contagious coronavirus is the corona vaccine.
Marathi: संसर्गजन्य कोरोनाव्हायरसपासून बचाव करण्याचा एकमेव सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे कोरोना लस.

English: Your disease seems to be contagious.
Marathi: आपला रोग सांसर्गिक आहे असे वाटते.

English: Cricket as a passion is distinctly contagious.
Marathi: आवड म्हणून क्रिकेट स्पष्टपणे सांसर्गिक आहे.

‘Contagious’ चे इतर अर्थ

contagious disease- संसर्गजन्य रोग

contagious laugh- संसर्गजन्य हसणे

contagious laughter- संसर्गजन्य हशा

contagious personality- संसर्गजन्य व्यक्तिमत्व

contagious love- संसर्गजन्य प्रेम

contagious girl- संसर्गजन्य मुलगी

contagious life- संक्रामक जीवन

courage is contagious- धैर्य संक्रामक आहे

non-contagious- गैर संक्रामक, गैर-संसर्गजन्य

contagious smile- संसर्गजन्य स्मित

distinctly contagious- स्पष्टपणे सांसर्गिक, स्पष्टपणे संक्रामक

highly contagious- अत्यंत संसर्गजन्य, अत्यधिक संक्रामक

contagious magic- संसर्गजन्य जादू, संक्रामक जादू

optimism is contagious- आशावाद संक्रामक आहे

contagious attitude- संसर्गजन्य वृत्ती

contagious too- सांसर्गिक देखील

contagious force- संसर्गजन्य शक्ती

attitudes are contagious- वृत्ती संक्रामक आहे

contagious person- संक्रामक व्यक्ति, संसर्गजन्य व्यक्ती

contagious full- संक्रामक पूर्ण, सांसर्गिक पूर्ण

contagious service- संसर्गजन्य सेवा

not contagious- संसर्गजन्य नाही

contagious period- संसर्गजन्य कालावधी, संक्रामक कालावधी

contagious zone- संक्रामक क्षेत्र, सांसर्गिक क्षेत्र

‘Contagious’ Synonyms-antonyms

‘Contagious’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

infectious
transmissible
epidemic
pandemic
infective
catching
communicable

‘Contagious’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

noncommunicable
harmless
noninfectious

🎁 Contagion शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

 

Leave a Comment