Contemporary meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Contemporary meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Contemporary’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Contemporary’ चा उच्चार (pronunciation)= कन्टेम्परेरी, कनˈटेम्परअरी

Contemporary meaning in Marathi

‘Contemporary’ म्हणजे एखादी व्यक्ती अंदाजे त्याच वयाची आहे किंवा त्याच कालावधीत एखाद्या व्यक्तीसोबत अस्तित्वात होती म्हणजेच त्या व्यक्तीची समकालीन आहे.

English: He is a contemporary of mine.
Marathi: तो माझा समकालीन आहे.

‘Contemporary’ हे ‘Adjective (विशेषण) किंवा Noun (संज्ञा, नाम)’ असू शकते.

▪ ‘Adjective (विशेषण)’ म्हणून ‘Contemporary’ याचा अर्थ असा आहे.

1. एकाच कालावधीत असणारे किंवा एकाच कालखंडात असलेले.

English: The artwork was made by a contemporary artist.
Marathi: ही कलाकृती एका समकालीन कलाकाराने बनवली होती.

2. त्या ठरावीक कालावधीशी संबंधित किंवा वर्तमान काळाशी संबंधित.

English: The house was furnished with contemporary decoration and furniture.
Marathi: घर समकालीन सजावट आणि फर्निचरने सुसज्ज होते.

3. वर्तमान काळातील वैशिष्ट्य किंवा वर्तमानाचे वैशिष्ट्य.

English: Contemporary trends in women’s fashion in the year 2022.
Marathi: 2022 मध्ये महिलांच्या फॅशनमधील समकालीन ट्रेंड.

▪ ‘Noun (संज्ञा, नाम)’ म्हणून ‘Contemporary’ याचा अर्थ असा आहे.

1. जवळपास एकाच कालावधीत अस्तित्वात असलेली एखादी व्यक्ती किंवा गोष्ट.

English: She was a contemporary American modern dancer.
Marathi: ती एक समकालीन अमेरिकन आधुनिक नृत्यांगना होती.

2. एकाच कालखंडात आढळणारे व्यक्ती.

English: He was a contemporary of Shakespeare.
Marathi: तो शेक्सपियरचा समकालीन होता.

Contemporary- Adjective (विशेषण)
समकालीन
कालावधीत सहअस्तित्व
त्याच कालावधीत 
सध्याच्या युगातील
तुलनेने अलीकडील
वर्तमान काळाशी संबंधित
समसामयिक
सामयिक
Contemporary- Noun (संज्ञा, नाम)
समकालीन व्यक्ति
त्याच काळातील व्यक्ती

Contemporary-Example

‘Contemporary’ हा शब्द Adjective (विशेषण) किंवा Noun (संज्ञा, नाम) च्या रुपात कार्य करतो.

‘Contemporary’ या शब्दाचे plural noun (अनेकवचनी नाम) ‘Contemporaries’ आहे.

‘Contemporary’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: Although she was considered among her contemporaries to be a better poet than her husband.
Marathi: तथापि, ती तिच्या समकालीन लोकांमध्ये तिच्या पतीपेक्षा चांगली कवयित्री मानली जात असे.

English: He was a Philippines modern and contemporary painter.
Marathi: ते फिलिपिन्सचे आधुनिक आणि समकालीन चित्रकार होते.

English: What did Shakespeare’s contemporaries think of him?
Marathi: शेक्सपियरच्या समकालीनांना त्याच्याबद्दल काय वाटते?

English: It was a piece of contemporary music.
Marathi: तो समकालीन संगीताचा एक भाग होता.

English: He was a contemporary composer of Mozart.
Marathi: तो मोझार्टचा समकालीन संगीतकार होता.

English: Contemporary family issues in the Philippines.
Marathi: फिलीपिन्समधील समकालीन कौटुंबिक समस्या. 

English: Contemporary issues that family and marriage are facing.
Marathi: कौटुंबिक आणि विवाहासमोरील वर्तमान समस्या.

English: Contemporary issues in India under Constitutional Law.
Marathi: संवैधानिक कायद्यांतर्गत भारतातील समकालीन मुद्दे.

English: Contemporary music in India.
Marathi: भारतातील समकालीन संगीत.

English: Contemporary dance choreography tutorial for beginners.
Marathi: नवशिक्यांसाठी समकालीन नृत्य कोरिओग्राफी ट्यूटोरियल.

English: Contemporary American short story.
Marathi: समकालीन अमेरिकन लघुकथा.

English: Love and intimacy in contemporary society.
Marathi: समकालीन समाजातील प्रेम आणि जवळीक.

English: Contemporary Islamic Issues.
Marathi: समकालीन इस्लामिक समस्या.

English: Contemporary issues in Indian politics.
Marathi: भारतीय राजकारणातील समकालीन मुद्दे. / भारतीय राजकारणातील वर्तमान समस्या.

English: The Early Mughals and contemporary rulers of South India.
Marathi: दक्षिण भारतातील सुरुवातीचे मुघल आणि समकालीन शासक. / दक्षिण भारताचे प्रारंभिक मुघल आणि समकालीन शासक.

English: Foreign travelers in India and their contemporary rulers.
Marathi: भारतातील परदेशी प्रवासी आणि त्यांचे समकालीन राज्यकर्ते.

English: Raziyya and contemporary women rulers.
Marathi: रझिया आणि समकालीन महिला शासक.

English: Contemporary approaches to the study of political theory.
Marathi: राजकीय सिद्धांताच्या अभ्यासासाठी समकालीन दृष्टिकोन. 

English: At the world conference, various concepts related to the Contemporary issues in population geography have been discussed.
Marathi: जागतिक परिषदेत लोकसंख्या भूगोलातील समकालीन समस्यांशी संबंधित विविध संकल्पनांवर चर्चा करण्यात आली. 

English: The Godfather of contemporary art in India.
Marathi: भारतातील समकालीन कलेचे गॉडफादर.

English: Why is contemporary art important?
Marathi: समकालीन कला महत्त्वाची का आहे? 

English: I learned contemporary dance for 30 days.
Marathi: मी ३० दिवस समकालीन नृत्य शिकले. 

English: 90 days of building a two-story contemporary modern house.
Marathi: दोन मजली आधुनिक घर बांधण्यासाठी 90 दिवस. 

English: International conclave on contemporary issues in Administrative Law.
Marathi: प्रशासकीय कायद्यातील समकालीन समस्यांवर आंतरराष्ट्रीय परिषद. 

English: A contemporary family home designed for Luxury and Volume.
Marathi: लक्झरी आणि विस्तारासाठी डिझाइन केलेले समकालीन कौटुंबिक घर.

English: A contemporary family home that embodies simplicity and lightness.
Marathi: एक समकालीन कौटुंबिक घर जे साधेपणा आणि प्रकाशाचे प्रतीक आहे.

English: A contemporary family home designed and built to last for generations.
Marathi: पिढ्यान्पिढ्या टिकण्यासाठी डिझाइन केलेले आणि बांधलेले समकालीन कौटुंबिक घर.

English: Large contemporary family garden with stunning terrace, outdoor kitchen, and garden room.
Marathi: अप्रतिम टेरेस, मैदानी स्वयंपाकघर आणि बागेची खोली असलेली मोठी समकालीन कौटुंबिक बाग.

English: Contemporary mathematics with the industrial revolution.
Marathi: औद्योगिक क्रांतीसह समकालीन गणित.

English: The contemporary relevance of non-aligned movement.
Marathi: अलाइन चळवळीची समकालीन प्रासंगिकता.

‘Contemporary’ चे इतर अर्थ

contemporary culture= समकालीन संस्कृति, वर्तमान संस्कृति

contemporary scenario= समकालीन परिस्थिती

contemporary India and education= समकालीन भारत आणि शिक्षण

contemporary world= समकालीन जग

contemporary issues= समकालीन समस्या

contemporary art= समकालीन कला

contemporary India= समकालीन भारत

contemporary sociological theory= समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत

contemporary dance= समकालीन नृत्य

semi contemporary= अर्ध समकालीन

contemporary music= समकालीन संगीत

contemporary framework= समकालीन रचना

contemporary society= समकालीन समाज

contemporary form= समकालीन रूप

contemporary rulers= समकालीन शासक

contemporary styles= समकालीन शैली

contemporary relevance= समकालीन प्रासंगिकता

contemporary approach= समकालीन दृष्टिकोण

contemporary life= समकालीन जीवन

contemporary girl= समकालीन मुलगी

contemporary person= समकालीन व्यक्ती

contemporary family= समकालीन कुटुंब

contemporary days= समकालीन दिवस

contemporary management= समकालीन व्यवस्थापन

Ancient and Contemporary thought= प्राचीन आणि समकालीन विचार

Contemporary-Synonyms

‘Contemporary’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

present-time
present
current
present-day
recent
extant
existent
periodic
latest
in vogue
in fashion
compeer
coeval
Contemporary-Antonyms

‘Contemporary’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

out of date
old-fashioned
past
old
future
preceding
succeeding

Contemporary meaning in Marathi

Leave a Comment