Conveyance meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Conveyance meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Conveyance’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Conveyance’ चा उच्चार= कन्वेअन्स, कनवे़अन्स

Conveyance meaning in Marathi

1. ‘Conveyance’ म्हणजे वाहतुकीची एक पद्धत ज्यामध्ये एखादी वस्तू किंवा सामान एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याची कृती.

2. वाहतुकीचे साधन जसे की बस, रेल्वे, कार, ट्रक, टेम्पो इ.

Conveyance- मराठी अर्थ
वाहन
वाहतूक
वाहतुकीचे साधन
वाहून नेणे
गाड़ी
हस्तांतर
हस्तांतरण पत्र
मालमत्ता हस्तांतरण

Conveyance-Example

‘Conveyance’ शब्द एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Conveyance’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Conveyance insurance is legally necessary for every vehicle.
Marathi: प्रत्येक वाहनासाठी वाहन विमा कायदेशीररित्या आवश्यक आहे.

English: Bicycle is a popular conveyance among poor people.
Marathi: सायकल हे गरीब लोकांमध्ये एक लोकप्रिय वाहन आहे.

English: The company declared a conveyance allowance for their salesmen.
Marathi: कंपनीने आपल्या सेल्समनसाठी वाहन भत्ता जाहीर केला.

English: The railway is the main transport conveyance for city people.
Marathi: शहरातील लोकांसाठी रेल्वे हे मुख्य वाहतूक साधन आहे.

English: Public modes of conveyance need to expand all over the city.
Marathi: संपूर्ण शहरात सार्वजनिक वाहतुकीची साधने वाढवण्याची गरज आहे.

English: In ancient India, bullock cart was the main form of conveyance for the people.
Marathi: प्राचीन भारतात बैलगाडी हे लोकांच्या वाहतुकीचे मुख्य साधन होते.

English: He spent more money on food and conveyance in traveling.
Marathi: प्रवासादरम्यान त्याने अन्न आणि वाहनावर अधिक पैसे खर्च केले.

English: The bus is a daily conveyance for thousands of workers.
Marathi: हजारो कामगारांसाठी बस ही रोजची वाहतूक आहे.

English: In the rural area, there is a conveyance problem because of raw roads.
Marathi: ग्रामीण भागात कच्च्या रस्त्यांमुळे वाहतुकीची समस्या आहे.

English: The conveyance of goods stopped due to heavy rain.
Marathi: मुसळधार पावसामुळे मालाची वाहतूक ठप्प झाली.

‘Conveyance’ चे इतर अर्थ

conveyance deed- मालमत्ता हस्तांतरण पत्र, मालमत्ता हस्तांतरणचे कायदेशीर दस्तऐवज

public conveyance- सार्वजनिक वाहतूक

student conveyance- विद्यार्थी वाहतूक

bus conveyance- बस वाहतूक

daily conveyance- दैनंदिन वाहतूक

reconveyance- पुनर्वसन

reconveyance deed- पुनर्वसन विलेख, पुनर्वसन लेखी करारनामा

conveyance allowance- वाहतूक भत्ता

conveyance expenses- वाहतूक खर्च

conveyance reimbursement- वाहनाची परतफेड

school conveyance- शाळेची वाहतूक

law of conveyancing- वाहनाचा कायदा

local conveyance- स्थानिक वाहतूक

conveyance charges- वाहतूक शुल्क

private conveyance- खाजगी वाहतूक, निजी वाहन

conveyance problem- वाहतूक समस्या, परिवहन समस्या

conveyance service- वाहतूक सेवा

conveyance name- वाहनाचे नाव

conveyance free- वाहतूक मुक्त

mode of conveyance- वाहतुकीची पद्धत, वाहनाची पद्धत

conveyance information- वाहतूक माहिती, वाहनांची माहिती

petrol conveyance- पेट्रोल वाहतूक

travel conveyance- प्रवास वाहन, प्रवास वाहतूक

own a conveyance- वाहनाचा मालक

conveyance bill- वाहनाचे बिल

conveyance facility- वाहतूक सुविधा

‘Conveyance’ Synonyms-antonyms

‘Conveyance’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

transport
transportation
carriage
carrying
transfer
transference
transferral
delivery
movement
haulage
portage
cartage
shipment
freightage
vehicle
ceding
devolution
cession
bequest

‘Conveyance’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

hold
possession

 

Leave a Comment