Conviction meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Conviction meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Conviction’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Conviction’ चा उच्चार= कन्विक्शन

Conviction meaning in Marathi

1. ‘Conviction’ हा मुळात फौजदारी न्यायालयाचा निर्णय असतो ज्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला/आरोपीला कायदेशीररित्या दोषी ठरवले जाते.

2. अशी गोष्ट ज्याची एखाद्या व्यक्तीला खात्री असते.

3. ठाम विश्वास किंवा मत.

Conviction- Noun (संज्ञा, नाम)
विश्वास
समज
खात्री
श्रद्धा
दोषी ठरविणे
दोषी म्हणून निवाडा
अपराधसिद्धी
निश्चित मत

Conviction-Example

‘Conviction’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाम) या रुपात कार्य करतो. 

‘Conviction’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) ‘Convictions’ आहे.

‘Conviction’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: Dream with ambition and lead with conviction.
Marathi: महत्त्वाकांक्षेने स्वप्न पहा आणि दृढनिश्चयाने पुढे जा.

English: Conviction means an adjudication of the court holding a person guilty.
Marathi: ‘Conviction’ म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवणारा न्यायालयाचा निर्णय.

English: ‘Conviction’ means the state of being wholly convinced.
Marathi: ‘Conviction’ म्हणजे पूर्ण खात्री असण्याची अवस्था.

English: No uttered from the deepest conviction.
Marathi: सखोल विश्वासातून बोल उच्चारलेले नाही.

English: Protection in respect of conviction for offenses.
Marathi: गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरविण्याच्या संदर्भात संरक्षण.

English: There was a prospect of conviction.
Marathi: दोषी ठरण्याची शक्यता होती.

English: Conviction introduces emotion.
Marathi: दृढनिश्चयामुळे भावनांचा परिचय होतो.

English: The opposite of a conviction is an acquittal.
Marathi: दोषसिद्धीच्या उलट म्हणजे दोषमुक्त होणे.

English: An error that results in the conviction of an innocent person is known as a miscarriage of justice.
Marathi: निष्पाप व्यक्तीला दोषी ठरविणारी त्रुटी न्यायाचा गर्भपात म्हणून ओळखली जाते.

English: His religious convictions stop him to eat non-vegetarian food.
Marathi: त्यांच्या धार्मिक श्रद्धा त्यांना मांसाहार करण्यापासून रोखतात.

‘Conviction’ चे इतर अर्थ

intellectual conviction= बौद्धिक खात्री

religious conviction= धार्मिक विश्वास

absolute conviction= पूर्ण खात्री

lack of conviction= खात्रीचा अभाव, दृढ़ विश्वासाचा अभाव

conviction person= मजबूत विश्वास ठेवणारा

conviction life= दृढ़ विश्वासाचे जीवन, दोषी जीवन

conviction legal= शिक्षा कायदेशीर

conviction approach= खात्री दृष्टीकोन

conviction time= शिक्षेची वेळ, खात्री पटण्याची वेळ

courage of conviction= खात्रीचे धैर्य

conviction to be compassionate= दयाळू असण्याची खात्री

a conviction for offences= गुन्ह्यांसाठी शिक्षा

subsequent conviction= त्यानंतरची खात्री

firm conviction= दृढ़ विश्वास

moral conviction= नैतिक विश्वास, नैतिक खात्री

first conviction= पहली सजा

non-conviction= खात्री नसणे

deep conviction= दृढ़ विश्वास, खोल खात्री

firm conviction= दृढ़ विश्वास

personal conviction= वैयक्तिक विश्वास, वैयक्तिक खात्री

criminal conviction= गुन्हेगारी शिक्षा

strong conviction= दृढ़ विश्वास, मजबूत खात्री

conviction you= तुम्हाला खात्री आहे

disciplinary action/conviction= शिस्तभंगाची कारवाई/दोषी

conviction girl= मजबूत विश्वासाची मुलगी

self-conviction= आत्म-विश्वास, स्वत:ची खात्री

conviction date= दोषी ठरविण्याची तारीख

conviction belief= दृढ़ विश्वास

a conviction for offences= गुन्ह्यांसाठी शिक्षा

quash the conviction= शिक्षा रद्द करा

‘Conviction’ Synonyms-antonyms

‘Conviction’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

sentence
judgment
belief
notion
persuasion
confidence
faith
feeling
dogma
principle
judgment call
doctrine
clear perception
ascertainment

‘Conviction’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

acquittal
not guilty
distrust
uncertainty
doubt
unbelief
disbelief

 

Leave a Comment