Could meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Could meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Could’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Could’ चा उच्चार (pronunciation)= कुड 

Could meaning in Marathi

‘Could’ हा ‘Can’ शब्दाचा भूतकाळ (Past tense) आहे.

‘Could’ शब्दाचा अर्थ आहे ‘असू शकते किंवा करू शकलो असतो.’

‘Could’ हा इंग्रजी शब्द वेगवेगळी क्रिया (Actions) दाखवण्याचे काम करतो. जसे की:

1. भविष्यातील शक्यता दर्शवण्यासाठी ‘Could’ शब्द वापरला जातो.

English: I could be right or wrong to marry her.
Marathi: मी तिच्याशी लग्न करणे योग्य किंवा चूक असू शकते.

2. काहीतरी करण्याची तीव्र इच्छा.

English: He was so rude I wish I could slap him.
Marathi: तो इतका उद्धट होता की मी त्याला थप्पड मारू शकलो असतो.

3. ‘Could’ चा वापर एखाद्या गोष्टीबद्दल चिडचिड किंवा चीड दर्शविण्यासाठी देखील केला जातो.

English: They could inform me before making a decision.
Marathi: निर्णय घेण्यापूर्वी ते मला कळवू शकत होते.

4. एखाद्याला काही सूचना देण्यासाठी किंवा विनम्र विनंती करण्यासाठी सुद्धा ‘Could’ चा वापर केला जातो.

English: Be careful, it could happen to you.
Marathi: सावधगिरी बाळगा, हे तुमच्यासोबत होऊ शकते.

English: Could you please help me?
Marathi: कृपया तुम्ही मला मदत करू शकाल का?

Could- मराठी अर्थ 
होऊ शकते
शकते
करू शकतो
करू शकलो असतो 
केले जाऊ शकते
असू शकते

Could-Example

‘Could’ हा शब्द Verb (क्रियापद) या रुपात कार्य करतो.

‘Can’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Could’ आहे.

‘Could’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण (Example):

English: Life could be a dream.
Marathi: जीवन एक स्वप्न असू शकते.

English: If I could fly.
Marathi: जर मला उडता आलं असतं तर.

English: You could be mine.
Marathi: तू माझी असू शकतेस.

English: Could I call you?
Marathi: मी तुला कॉल करू शकतो का?

English: Could I have a cup of tea?
Marathi: मला एक कप चहा मिळेल का?

English: Couldn’t agree more.
Marathi: अधिक सहमत होऊ शकलो नाही.

English: Couldn’t place a call.
Marathi: कॉल करता आला नाही.

English: Could be us one day immortal.
Marathi: आपण एक दिवस अमर होऊ शकतो.

English: Could I be pregnant?
Marathi: मी गर्भवती (pregnant) असू शकते?

English: Could not find the network.
Marathi: नेटवर्क शोधू शकलो नाही.

English: Could it be I am falling in love?
Marathi: कदाचित मी प्रेमात पडलो आहे?

English: Could have been me.
Marathi: मी असू शकलो असतो.

English: Could you be loved?
Marathi: तुमच्यावर प्रेम केले जाऊ शकते?

English: Couldn’t care less.
Marathi: कमी काळजी करू शकत नाही.

English: Could not initialize the class.
Marathi: वर्ग सुरू करू शकलो नाही.

English: Could not transfer artifacts.
Marathi: कलाकृती हस्तांतरित करू शकलो नाही.

English: It could happen to you.
Marathi: हे तुमच्यासोबत होऊ शकते.

English: I wish I could be there.
Marathi: माझी इच्छा आहे की मी तिथे असू.

English: Could not connect to the google play store.
Marathi: गूगल प्ले स्टोर शी कनेक्ट करता आले नाही.

English: You could have done better than this.
Marathi: आपण यापेक्षा चांगले करू शकला असता.

English: List two things you did recently that you could have done better.
Marathi: तुम्ही अलीकडे केलेल्या दोन गोष्टींची यादी करा ज्या तुम्ही आणखी चांगल्या प्रकारे करू शकल्या असत्या.

‘Could’ चे इतर अर्थ

we could= आम्ही करू शकतो

we couldn’t= आम्ही करू शकलो नाही

you could= आपण करू शकता

you could not= आपण करू शकत नाही

i wish i could= माझी इच्छा आहे, मी करू शकेन

i wish i couldn’t= माझी इच्छा आहे, मी करू शकलो नाही

i wish you could= माझी इच्छा आहे की तुम्ही करू शकता

if you could= तुला जमल तर

if you couldn’t= आपण करू शकला नाही तर

if only i could= फक्त मी करू शकलो तर

so could= त्यामुळे शक्य

could have= असू शकतो

could have been better= अधिक चांगले होऊ शकले असते

could you please= तुम्ही कृपया करू शकता

could have been= कदाचित केले आहे

could be us= आम्ही असू शकतो

could be used= वापरले जाऊ शकते

could be worse= वाईट असू शकते

could not= करू शकत नाही

could not but= करू शकलो नाही पण

couldn’t heip= मदत करू शकलो नाही

if i could= मी करू शकलो तर

Could-Synonyms

‘Could’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

maybe
perhaps
possibly
perchance
probably
Could-Antonyms

‘Could’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

could not
certainly
definitely

Could meaning in Marathi

 

Leave a Comment