Courtesy meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Courtesy meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Courtesy’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Courtesy’ चा उच्चार= कटसि, कअटिसी

Courtesy meaning in Marathi

‘Courtesy’ म्हणजे सभ्य व्यक्तींशी करण्यात येणारे विनम्र वर्तन.

1. लोकांना भेटताना अभिवादन किंवा शिष्टाचार म्हणून बोलण्याच्या गोष्टी.

2. जेव्हा एखाद्या मोठ्या सेवे बरोबर दुसरी साधारण सेवा मोफत उपलब्ध करुन दिली जाते, त्या दुसऱ्या सेवेला ‘Courtesy service’ म्हणतात.

Courtesy- मराठी अर्थ
शिष्टाचार
विनयशीलता
सौजन्य
सभ्यता
सभ्य वागणूक
नम्रता
अभिवादन
विनम्र

Courtesy-Example

‘Courtesy’ हे एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Courtesy’ चे plural noun (अनेकवचनी नाम) Courtesies आहे.

‘Courtesy’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Show some courtesy in front of guests.
Marathi: पाहुण्यांसमोर काही सौजन्य दाखवा.

English: Thank you for teaching courtesy to my children.
Marathi: माझ्या मुलांना शिष्टाचार शिकवल्याबद्दल धन्यवाद.

English: Thank you for your courtesy.
Marathi: तुमच्या सौजन्याबद्दल धन्यवाद.

English: To greet is a courtesy and to respond is an obligation.
Marathi: अभिवादन करणे एक सौजन्य आहे आणि प्रतिसाद देणे हे एक बंधन आहे.

English: Courtesy is an important part of social life.
Marathi: शिष्टाचार हा सामाजिक जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

English: She forgot to follow dress courtesy in religious rituals.
Marathi: ती धार्मिक विधींमध्ये पोशाख सौजन्य पालन करायला विसरली.

English: She did not have grace and courtesy.
Marathi: तिच्याकडे कृपा आणि सौजन्य नव्हते.

English: Everyone should have to show common courtesy when dealing with people.
Marathi: लोकांशी वागताना प्रत्येकाने सौजन्य दाखवले पाहिजे.

English: Courtesy costs nothing but it wins the hearts of the people.
Marathi: सौजन्याची किंमत नाही पण ती लोकांची मने जिंकते.

English: This video is courtesy of the Indian government.
Marathi: हा व्हिडिओ भारत सरकारच्या सौजन्याने आहे.

English: They exchanged courtesies before sign the legal agreement.
Marathi: कायदेशीर करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी त्यांनी शिष्टाचाराची देवाणघेवाण केली.

English: The film producer offered courtesy tickets for the movie to the reporters.
Marathi: चित्रपट निर्मात्याने पत्रकारांना चित्रपटासाठी सौजन्य तिकिटे दिली.

English: By courtesy of the film director, I got a chance to act in a movie.
Marathi: चित्रपट दिग्दर्शकाच्या सौजन्याने मला चित्रपटात अभिनय करण्याची संधी मिळाली.

English: I offered her coffee simply as a courtesy.
Marathi: मी फक्त तिला सौजन्या म्हणून कॉफी देऊ केली.

English: My friends paid a courtesy visit to enquire about my health.
Marathi: माझ्या मित्रांनी माझ्या तब्येतीची चौकशी करण्यासाठी माझी शिष्टाचार भेट घेतली.

English: The two friends were exchanging courtesies.
Marathi: दोन्ही मित्र सौजन्याची देवाणघेवाण करत होते.

‘Courtesy’ चे इतर अर्थ

courtesy call- शिष्टाचारिक भेंट, सौजन्य भेंट

photo courtesy- फोटो सौजन्य

courtesy visit- सौजन्याने भेट

courtesy meeting- सौजन्याने बैठक, शिष्टाचार बैठक

wardrobe courtesy- कपड़े परिधान करण्याचा शिष्टाचार

courtesy extended- शिष्टाचार वाढवणे

just courtesy- फक्त सौजन्याने, योग्य शिष्टाचार, फक्त शिष्टाचार

business courtesy- व्यापार शिष्टाचार, व्यवसाय सौजन्याने

show some courtesy- काही सौजन्य दाखवा

lack of courtesy- शिष्टाचाराचा अभाव, सौजन्याचा अभाव

I have courtesy- माझे सौजन्य आहे

out of courtesy- सौजन्याने

job courtesy- नोकरी सौजन्याने

courtesy is the light of life- सौजन्य हा जीवनाचा प्रकाश आहे

pic courtesy- फोटो सौजन्य

costume courtesy- पोशाख शिष्टाचार, पोशाख सौजन्य

common courtesy- सामान्य शिष्टाचार

professional courtesy- व्यावसायिक शिष्टाचार, व्यवसायी सौजन्य

senatorial courtesy- प्रशासकीय समिती शिष्टाचार, समिती सदस्य शिष्टाचार

grace and courtesy- कृपा आणि सौजन्य

courtesy service- सौजन्य सेवा

courtesy me- माझ्या सौजन्याने

dress courtesy- सौजन्याने कपडे घाला, पोशाख सौजन्य

courtesy staff- सौजन्य कर्मचारी

minimum courtesy- किमान सौजन्य, किमान शिष्टाचार

‘Courtesy’ Synonyms-antonyms

‘Courtesy’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

good manners
politeness
civility
respect
deference
chivalry
gentility
geniality
affability
decency
diplomacy
reverence
consideration
tact
suavity

‘Courtesy’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

discourtesy
rudeness
impoliteness
roughness
crudeness
aloofness
disrespect
bad manners
ignorance
disregard
thoughtlessness

Courtesy meaning in Marathi

🎁 Courteous शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment