Credentials meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Credentials meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द Credentials चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर Credentials चे समानार्थी आणी विरुद्धार्थी शब्द सुद्धा दीले गेले आहेत.

Credentials चा उच्चार = क्रेडेन्शियल्स

Credentials meaning in Marathi

Credentials एक noun (संज्ञा, नाम) आहे. Credential’s हे Credential चे अनेकवचन आहे.

मराठीत ‘Credentials’ चा अर्थ या प्रकारे आहे.

ओळखपत्रे
अधिकारपत्रे
परिचय पत्र 
प्रमाणपत्र
पात्रता

येथे दिलेल्या अर्थावरून आपल्याला समजलेच असेल Credentials या शब्दाचे दोन अर्थ आहेत.

एक अर्थ ओळखपत्र, अधिकारपत्रे आणि परिचय पत्र या सारख्या दस्तऐवजांना (Documents) सूचित करतो तर दुसरा अर्थ पात्रता (qualification), योग्यता यासारख्या गूणाना संदर्भित करतो.

या दोन्ही अर्थांना आपण त्यांचे समानार्थी शब्द (synonym) आणि उदाहरण (example) या सह सविस्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

Credentials म्हणजे ‘document’

‘Credentials’ शब्दापासून दोन वेगळ्या अर्थाची वाक्ये (sentences) बनविली जाऊ शकतात, कारण या शब्दाचे दोन भिन्न अर्थ आहेत. प्रत्यक्षात ‘Credentials’ हा शब्द कसा वापरायचा हे आपल्यावर अवलंबून आहे.

Credentials हा शब्द परिचय पत्र, अधिकारपत्रे किंवा ओळखपत्रे म्हणून वापरला जातो.

असे पत्र, पेपर किंवा प्रमाणपत्र ज्याना आधिकारिक संस्था वा अधिकारीक व्यक्तीद्वारा प्रमाणित केले गेले आहे. जसे की-

  • लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • परवाना पत्र
  • सनद
  • सिफारिश पत्र
  • करार नामा
  • कार्ड ई.

‘Credentials’ शब्दाच्या या अर्थाने तयार केलेली वाक्ये (Sentence) खालील प्रमाणे आहेत.

Credentials Examples-

Eng: The candidate presented his academic credentials to the company manager.
Marathi: उमेदवाराने आपली शैक्षणिक प्रमाणपत्रे कंपनी व्यवस्थापकाला सादर केली.

Eng: The policemen examined the reporter’s credentials for attending the chief minister press conference.
Marathi: मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदे साठी आलेल्या पत्रकारांचे ओळख पत्रे पोलिसांनी तपासली.

Eng: The passport office called him to present his credentials.
Marathi: पासपोर्ट कार्यालयाने त्याला आपली ओळखपत्रे सादर करण्यासाठी बोलविले.

Eng: Before giving you the job, the employer always checks your credentials.
Marathi: आपल्याला नोकरी देण्यापूर्वी, मालक नेहमीच आपल्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करतो.

Credentials’ Synonyms-document

‘Credentials’ चे Document संबधित समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रमाने आहेत.

certification
document
testimonial
testament
letter of recommendation
letters of credence
title

Credentials म्हणजे ‘qualification’

Credentials हा शब्द एखाद्याची पात्रता किंवा गुणवत्ता दर्शविण्याचे देखील कार्य करतो.

कोणत्याही व्यक्तीची गुणवत्ता, प्रशिक्षण किंवा अनुभव ज्यामुळे त्याला काहीतरी प्राप्त होण्यास मदत होते, त्यास त्या व्यक्तीचे ‘Credentials’ असे म्हणतात.

Examples-

Eng: He has the right credentials for the accountant job.
Marathi: अकाउंटंटच्या कामासाठी त्याच्याकडे योग्य गुणवत्ता आहे.

Eng: He established his credentials as a leader.
Marathi: एक नेता म्हणून त्याने आपली ओळख स्थापित केली.

Eng: You must have credentials for a specific job.
Marathi: आपल्याकडे विशिष्ट कार्यासाठी पात्रता असणे आवश्यक आहे.

Eng: Always experience is good credentials for employees.
Marathi: कर्मचार्‍यांसाठी कामाचा अनुभव हां नेहमीच फायदेशीर ठरतो.

Eng: Employers always give jobs to candidates on their credentials.
Marathi: नियोक्ते नेहमी उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्ते वर नोकर्‍या देतात.

Eng: Now everybody knows she has modeling credentials.
Marathi: आता प्रत्येकाला माहित आहे की तिच्याकडे मॉडेलिंगचे कौशल्य आहे.

‘Credentials’ Synonyms-qualifications

‘Credentials’ चे qualifications संबधित समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

qualifications
eligibility
skill
aptitude
ability
capability
capacity
attribute
accomplishment
Credentials चे इतर अर्थ 

login credentials- लॉग इन परिचय पत्र

valid credentials- वैध प्रमाण पत्र, वैध दस्ताएवज

user credentials- वापरकर्ता चे परिचय पत्र

invalid credentials- अवैध प्रमाण पत्र, अवैध दस्ताएवज

bad credentials- वाईट प्रमाणपत्रे, वाईट दस्ताएवज

wrong credentials- चुकीचे प्रमाणपत्रे, चुकीचे परिचय पत्र

please check login credentials- कृपया लॉगिन दस्ताएवज/परिचय पत्र तपासा

Leave a Comment