Description meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Description meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Description’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Description’ चा उच्चार= डिस्क्रिपशन, डिˈस्क्रिप्‌श्‌न्‌

Description meaning in Marathi

‘Description’ म्हणजे कोणत्याही व्यक्ती, वस्तू किंवा घटनेचे वर्णन किंवा विवरण.

Description- मराठी अर्थ
वर्णन
विवरण
प्रकार
तपशील

Description-Example

‘Description’ शब्द एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

Description’s शब्द ‘Description’ चा plural noun (बहुवचन संज्ञा) आहे.

‘Description’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: No one published such detailed description study notes on galaxies before.
Marathi: यापूर्वी आकाशगंगांवर अशा तपशीलवार अभ्यासाची नोंद कोणी प्रकाशित केली नव्हती.

English: The user manual has a full product description on it.
Marathi: वापरकर्ता मॅन्युअलमध्ये उत्पादनाचे संपूर्ण वर्णन आहे.

English: The eyewitness gave a physical description of the accused to the police.
Marathi: प्रत्यक्षदर्शीने आरोपीचे शारीरिक वर्णन पोलिसांना दिले.

English: Archeologists found an ancient tool of some description, but they don’t know what it is for.
Marathi: पुरातत्वशास्त्रज्ञांना काही वर्णनाचे प्राचीन साधन सापडले आहे, परंतु ते कशासाठी आहे हे त्यांना माहित नाही.

English: Write a brief description of your learning experience with our institute.
Marathi: आमच्या संस्थेसह आपल्या शिकण्याच्या अनुभवाचे संक्षिप्त वर्णन लिहा.

English: A woman gave the area description to the police where an accident had happened.
Marathi: ज्या ठिकाणी अपघात झाला त्या भागाचा तपशील महिलेने पोलिसांना दिला.

English: The box had a product description on it.
Marathi: बॉक्सवर उत्पादनाचे वर्णन होते.

English: The book contains full life descriptions of the Amazon tribal people.
Marathi: पुस्तकात अमेझॉन आदिवासी लोकांचे संपूर्ण जीवन वर्णन आहे.

English: The beauty of Kashmir valley is beyond description.
Marathi: काश्मीर खोऱ्याचे सौंदर्य वर्णन करण्यापलीकडे आहे.

English: The company has issued a job description for an electrician post.
Marathi: कंपनीने इलेक्ट्रीशियन पदासाठी नोकरीचे वर्णन जारी केले आहे.

‘Description’ चे इतर अर्थ

job description- कामाचे स्वरूप

shop description- दुकानाचे वर्णन

property description- मालमत्तेचे वर्णन

beyond description- वर्णनाच्या पलीकडे

defies description- वर्णन नाकारतो

accurate description- अचूक वर्णन

form description- स्वरूप वर्णन

brief description- संक्षिप्त वर्णन

brief description of duties- कर्तव्यांचे संक्षिप्त वर्णन

brief description of the learning experience- शिकण्याच्या अनुभवाचे संक्षिप्त वर्णन

brief description of accident- अपघाताचे संक्षिप्त वर्णन

description optional- वर्णन ऐच्छिक

factual description- वस्तुनिष्ठ वर्णन

business description- व्यवसाय वर्णन

beggar description- विश्वास ठेवण्यासाठी किंवा वर्णन करण्यासाठी अपुरे असणे, काही न्याय करण्यासाठी अपुरा

article description- लेखाचे वर्णन

school description- शाळेचे वर्णन

group description- गट वर्णन, जमाव तपशील

optional description- पर्यायी वर्णन

vivid description- ज्वलंत वर्णन

write a short description- एक संक्षिप्त वर्णन लिहा

picture description- चित्र वर्णन

physical description- शारीरिक विवरण, भौतिक वर्णन

item description- वस्तुचे वर्णन

short profile description- संक्षिप्त प्रोफाइल वर्णन

youtube description- यूट्यूब वर्णन

product description- उत्पादन वर्णन

description box- वर्णन बॉक्स

query description- प्रश्न वर्णन

project description- प्रकल्प वर्णन

grievance description- तक्रार वर्णन

description full- वर्णन पूर्ण

description service- वर्णन सेवा

area description- क्षेत्राचे वर्णन

a description will be added soon- वर्णन लवकरच जोडले जाईल

descriptive- वर्णनात्मक, चांगल्या प्रकारे वर्णन करणारा

‘Description’ Synonyms-antonyms

‘Description’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

explanation
illustration
elucidation
interpretation
representation
narration
narrative
details
portrayal
variety
sort
category
class
specification
breed
species
type

‘Description’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

concealment
misrepresentation

 

 

Leave a Comment