Despite meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Despite meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Despite’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Despite’ चा उच्चार= डिस्पाइट, डिसपाइट

Despite meaning in Marathi

नकारात्मक आणि सकारात्मक गोष्टींमधला फरक दाखवण्यासाठी सामान्यत: ‘Despite’ हा शब्द वापरला जातो.

1. ‘Despite’ म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा कशाचाही प्रभाव न पडता किंवा कशानेही प्रभावीत न होता किंवा कोणत्याही विशिष्ट घटनेला न जुमानता.

Despite- मराठी अर्थ
preposition (पूर्वसर्ग, शब्द योगी अव्यय)
असूनही
हे घडत असतानाही
असे असले तरी 
न जुमानता
adverb (क्रिया-विशेषण)
अनादराने
विरोधात
तुच्छतेने
तिरस्काराने 
noun (संज्ञा, नाम)
विरोध
द्वेष
क्रोध
राग
तुच्छता
आक्रोश
तिरस्कार
अपमान

‘Despite’ शब्द कसा वापरतात:-

‘Despite’ शब्दानंतर ‘That’ कधीही वापरले जात नाही. जर तुम्हाला ‘Despite’ नंतर ‘That’ वापरायचे असेल तर तुम्ही ते खालील प्रकारे वापरू शकता.

English: He criticized the film, despite the fact that he hadn’t seen it.
Marathi: तो चित्रपट पाहिला नसतानाही त्याने टीका केली.

✨ तुम्ही ‘despite the fact‘ नंतर ‘That’ वापरू शकता पण फ़क्त  ‘Despite’ शब्दानंतर नाही.

‘Despite’ शब्दानंतर ‘Of’ हा शब्द कधीच वापरला जात नाही.

‘Despite’ आणि ‘In spite of’ चा अर्थ सारखाच आहे, त्यामुळे तुम्ही यांच्या पैंकी कोणतेही एक वापरू शकता.

‘Despite’ शब्द लवचिक आहे, त्यामुळे तुम्ही तो वाक्याच्या सुरुवातीला किंवा मध्यभागी वापरू शकता.

‘Despite’ शब्द वापरून दोन विरुद्धार्थी विधाने एकत्र जोडली जातात.

Despite-Example

‘Despite’ हा शब्द adverb (क्रियाविशेषण), preposition (पूर्वसर्ग) आणि noun (संज्ञा, नाव) या स्वरूपात कार्य करतो.

‘Despite’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Despite all the sadness, we smile.
Marathi: सर्व दुःख असूनही आम्ही हसतो.

English: I love to buy luxurious things despite I am not a rich person.
Marathi: मी श्रीमंत नसलो तरी मला विलासी वस्तू खरेदी करायला आवडतात.

English: He loves to smoke cigars despite his health issues.
Marathi: तब्येतीची समस्या असूनही त्याला सिगार ओढायला आवडते.

English: Despite the hard study, he failed again in exams.
Marathi: कठोर अभ्यास करूनही तो पुन्हा परीक्षेत नापास झाला.

English: He works hard every day despite the fact, that he is physically weak.
Marathi: तो शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत असूनही तो दररोज कठोर परिश्रम करतो.

English: Despite bad weather, she went to the office.
Marathi: खराब हवामान असूनही ती ऑफिसला गेली.

English: Despite being fever, she went shopping.
Marathi: ताप असूनही ती खरेदीला गेली.

English: I participated in the competition, despite a little chance to win.
Marathi: जिंकण्याची फार कमी संधी असताना मी स्पर्धेत भाग घेतला.

English: Despite heavy traffic, I reached the meeting on time.
Marathi: प्रचंड रहदारी असूनही मी वेळेवर सभेला पोहोचलो.

English: Despite his misbehaving, the teacher did not punish him.
Marathi: त्याने गैरवर्तन करूनही शिक्षकाने त्याला शिक्षा केली नाही.

🔅 Noun (संज्ञा, नाम)

English: He ignored his drunken friend out of despite.
Marathi: तिरस्काराने त्याने आपल्या मद्यधुंद मित्राकडे दुर्लक्ष केले.

English: Accused experienced the despite from victim parents.
Marathi: आरोपीने पीडितेच्या पालकांचा क्रोध अनुभवला.

‘Despite’ चे इतर अर्थ

despite knowing- माहित असूनही

despite knowing better- चांगले माहित असूनही

despite girl- मुलगी असूनही

despite time- वेळ असूनही

despite personality- व्यक्तिमत्व असूनही

despite love- प्रेम असूनही

despite man- माणूस असूनही

despite many changes in his life- त्याच्या आयुष्यात अनेक बदल असूनही

despite many gloomy prognoses- अनेक निराशाजनक अंदाज असूनही

despite many challenges- अनेक आव्हाने असूनही

despite approach- दृष्टीकोन असूनही

despite life- आयुष्य असूनही

difference between in spite of and despite- ‘in spite of’ आणि ‘despite’ मध्ये फरक

if I love myself despite- जर मी अजूनही स्वतःवर प्रेम करतो

despite the fact- खरं असूनही

despite the fact that although- जरी वस्तुस्थिती असूनही

despite the fact that I am young- मी तरुण असूनही

despite all odds- सर्व शक्यता असूनही

despite me- मी असूनही

despite me having super sensitive skin- माझी त्वचा अतिसंवेदनशील असूनही

despite out- बाहेर असूनही

despite all that- हे सर्व असूनही

despite everything- सर्वकाही असूनही

despite everything we say or write- आपण जे काही बोलतो किंवा लिहितो ते असूनही

despite everything that happened- घडलेल्या सर्व गोष्टी असूनही

despite everything I am going through here- सर्व काही असूनही मी येथून जात आहे

despite up- वर असूनही

despite you- तू असूनही

despite your efforts- तुमचे प्रयत्न असूनही

despite your age- तुमचे वय असूनही

despite your best efforts- तुमचे सर्वोत्तम प्रयत्न असूनही

despite your circumstances- तुमची परिस्थिती असूनही

despite time- वेळ असूनही

despite name- नाव असूनही

tenacity despite failure- अपयश असूनही दृढता

despite several reminders- अनेक स्मरणपत्रे असूनही

despite being- असूनही

despite being red- लाल असूनही

despite being messy to apply- अर्ज करण्यात गोंधळ असूनही

despite being a kid- लहान असूनही

despite over- संपले असूनही

despite all- सर्व असूनही

despite all this- हे सर्व असूनही

despite all that- हे सर्व असूनही

despite all the difficulties- सर्व अडचणी असूनही

unabated despite- असूनही अखंड

despite service- सेवा असूनही

despite the warning- चेतावणी असूनही

despite period- कालावधी असूनही

despite usage- वापर असूनही

‘Despite’ Synonyms-antonyms

‘Despite’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

in spite of
notwithstanding
regardless of
even although
in the face of
although
however

‘Despite’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

because of
in view of
due to
seeing

Despite meaning in Marathi

Leave a Comment