Discrepancy meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Discrepancy meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Discrepancy’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Discrepancy’ चा उच्चार= डिस्क्रेपन्सी

Discrepancy meaning in Marathi

‘Discrepancy’ म्हणजे वास्तविक तथ्यांमध्ये साम्य नसणे किंवा त्यात स्पष्टपणे दिसणारी विसंगती.

1. एखादी गोष्ट जी सारखीच असली पाहिजे पण काही कारणाने त्यात दिसणाऱ्या फरकाला इंग्रजीत ‘Discrepancy’ म्हणतात. सहसा ही विसंगती दुरुस्त केली जाते.

Discrepancy- मराठी अर्थ
विसंगती
तफावत
फरक
भेद
विरुद्ध

‘Discrepancy’ विविध स्वरूपात आढळते.

‘Discrepancy’ कोणता अर्ज भरताना त्यात झालेली चूक होऊ शकते.

‘Discrepancy’ कोणत्याही फॉर्ममध्ये लिखित माहिती भरताना त्यात झालेली चूक असू शकते.

‘Discrepancy’ दस्तऐवजातील नाव किंवा पत्ता किंवा वय इत्यादींमध्ये स्पष्टपणे दृश्यमान असलेला फरक असू शकतो.

‘Discrepancy’ कोणत्याही दोन समान गोष्टींमध्ये असलेली एक दृश्यमान विसंगती आहे.

सामान्यतः विसंगती (Discrepancy) दूर करून गोष्टी सुधारल्या जातात.

Discrepancy-Example

‘Discrepancy’ शब्द एक noun (संज्ञा,नाम) आहे.

‘Discrepancy’ या शब्दाचे plural noun (अनेकवचनी नाम) discrepancie’s आहे.

‘Discrepancy’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Contact branch in case of any discrepancy.
Marathi: काही विसंगती आढळल्यास शाखेशी संपर्क साधा.

English: In case of a discrepancy please contact the branch.
Marathi: विसंगती असल्यास शाखेशी संपर्क साधा.

English: How to fix discrepancy letter problem in pan card.
Marathi: पॅन कार्डमधील विसंगती पत्र (अक्षर) समस्या कशी दूर करावी.

English: How to remove images discrepancy.
Marathi: प्रतिमा विसंगती कशी काढायची.

English: A discrepancy was found in my application.
Marathi: माझ्या अर्जात तफावत आढळून आली.

English: A discrepancy has been found in your uploaded scanned images.
Marathi: तुमच्या अपलोड केलेल्या स्कॅन केलेल्या प्रतिमांमध्ये तफावत आढळली आहे.

English: Certain discrepancies have been noticed in the details submitted by you in your application.
Marathi: तुमच्या अर्जात तुम्ही प्रस्तुत केलेल्या तपशिलांमध्ये काही विसंगती लक्षात आल्या आहेत.

English: Please find attached an annexure, which describes the discrepancies in detail.
Marathi: कृपया संलग्न परिशिष्ट पहा, जे विसंगतींचे तपशीलवार वर्णन करते.

English: While processing your application, the following discrepancies have been found.
Marathi: तुमच्या अर्जावर प्रक्रिया करत असताना, खालील विसंगती आढळल्या आहेत.

English: You are advised to remove the above-listed discrepancy.
Marathi: तुम्हाला वरील-सूचीबद्ध विसंगती दूर करण्याचा सल्ला दिला जातो.

English: Please click on remove discrepancies button from your dashboard.
Marathi: कृपया तुमच्या डॅशबोर्डवरून विसंगती काढा बटणावर क्लिक करा.

English: Please remove the discrepancy within 07 days of generation of this letter or last date of admission whichever is earlier so that we may further process your application.
Marathi: कृपया हे पत्र तयार झाल्याच्या तारखेपासून 07 दिवसांच्या आत किंवा प्रवेशाची अंतिम तारीख यापैकी जी आधी असेल, त्या आत विसंगती दूर करा जेणेकरून आम्ही तुमच्या अर्जावर पुढील प्रक्रिया करू शकू.

English: You had a discrepancy in your application, please solve it in two days.
Marathi: तुमच्या अर्जात तफावत होती, कृपया ती दोन दिवसांत सोडवा.

English: You will have to upload the original mark sheet and solve your discrepancy.
Marathi: तुम्हाला मूळ गुणपत्रिका अपलोड करावी लागेल आणि तुमची विसंगती सोडवावी लागेल.

English: The legality of notices issued is based on discrepancies between service tax returns and income tax returns.
Marathi: जारी केलेल्या नोटिसांची कायदेशीरता सेवा कर रिटर्न आणि आयकर रिटर्नमधील विसंगतींवर आधारित आहे.

English: There is an obvious discrepancy between the two things that need to be rectified.
Marathi: दोन गोष्टींमध्ये स्पष्ट विसंगती आहे जी दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.

‘Discrepancy’ चे इतर अर्थ

admission discrepancy- प्रवेशातील तफावत

discrepancy letter- विसंगती पत्र, विसंगती अक्षर-वर्ण-नाव

remove images discrepancy- प्रतिमा विसंगती काढा

apparent discrepancy- स्पष्ट विसंगति

huge discrepancy- प्रचंड तफावत

discrepancy state- विसंगती स्थिती

wide discrepancy- विस्तृत विसंगती

large discrepancy- मोठी विसंगती

minor discrepancy- किरकोळ विसंगती

resolve a discrepancy- विसंगती सोडवा

in case of a discrepancy- विसंगतीच्या बाबतीत

explain a discrepancy- विसंगती स्पष्ट करा

discrepancy name- विसंगती नाव

attainment discrepancy- प्राप्ती विसंगती

obvious discrepancy- स्पष्ट विसंगती 

stock discrepancy- स्टॉक विसंगति, साठा विसंगती

no discrepancy- विसंगती नाही

discrepancies- विसंगती

discrepancies between- दरम्यान विसंगती

statical discrepancy- स्थिर विसंगती

discrepancy time- विसंगती वेळ

discrepancy out- विसंगती बाहेर

to avoid any discrepancy- कोणतीही विसंगती टाळण्यासाठी

discrepancy quantity- विसंगती प्रमाण

discrepancy observed- विसंगती आढळून आली

report a discrepancy- विसंगती नोंदवा

data discrepancy- डेटा विसंगति

discrepancy found- विसंगती आढळली

notice a discrepancy- विसंगती लक्षात घ्या

discrepancy variance- विसंगती भिन्नता

define discrepancy- विसंगती परिभाषित करा

legal discrepancy- कायदेशीर विसंगती

will discrepancy- विसंगती असेल

note a discrepancy- एक विसंगती लक्षात घ्या

in discrepancy- विसंगती मध्ये

rigorous discrepancy- कठोर विसंगति

non-discrepancy- गैर-विसंगती

Result late due to discrepancy- विसंगतीमुळे निकाल उशीरा

‘Discrepancy’ Synonyms-antonyms

‘Discrepancy’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

difference
variance
disparity
inconsistency
dissimilarity
mismatch
dissimilitude
incompatibility
disaccord
miscalculation
error

‘Discrepancy’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

similarity
consistency
accord
compatibility
parity
correspondence
agreement

Discrepancy meaning in Marathi

Leave a Comment