Do you have meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Do you have meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Do you have’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

Do you have’ चा उच्चार (pronunciation)= डू यू हैव

Do you have meaning in Marathi

‘Do you have’ या इंग्रजी (English) वाक्याचा मराठी अर्थ आहे ‘तुमच्याकडे आहे का’?

Do you have- मराठी अर्थ
तुमच्याकडे आहे का?
तुझ्याकडे आहे का?
तुमच्याकडे आहेत का?
काय तुमच्याकडे?

Do you have चे इतर उदाहरणे (Examples)

English: Do you have to be vaccinated?
Marathi: तुम्हाला लसीकरण करावे लागेल का?

English: Do you have to be vaccinated to go on a cruise?
Marathi: समुद्रपर्यटनावर जाण्यासाठी तुम्हाला लसीकरण करावे लागेल का?

English: Do you have to wear a mask on a plane?
Marathi: तुम्हाला विमानात मास्क लावावा लागतो का?

English: Do you have to be vaccinated to go to Canada?
Marathi: कॅनडाला जाण्यासाठी तुम्हाला लसीकरण करावे लागेल का?

English: Do you have to refrigerate eggs?
Marathi: तुम्हाला अंडी थंड करायची आहेत का?

English: Do you have to pay to charge a Tesla?
Marathi: टेस्ला चार्ज करण्यासाठी तुम्हाला पैसे द्यावे लागतील का?

English: Do you have to file taxes?
Marathi: तुम्हाला कर भरावा लागेल का?

English: Do you have my phone number?
Marathi: तुमच्याकडे माझा फोन नंबर आहे का?

English: Do you have money?
Marathi: तुमच्याकडे पैसे आहेत का?

English: Do you have money to invest?
Marathi: तुमच्याकडे गुंतवणूक करण्यासाठी पैसे आहेत का?

English: Do you have my address?
Marathi: तुमच्याकडे माझा पत्ता आहे का?

English: Do you have a boyfriend?
Marathi: तुला बॉयफ्रेंड आहे का?

English: Do you have a boyfriend or husband?
Marathi: तुला बॉयफ्रेंड किंवा नवरा आहे का?

English: Do you have a girlfriend?
Marathi: तुला मैत्रिण आहे का?

English: Do you have siblings?
Marathi: तुम्हाला भावंडे आहेत का?

English: Do you have siblings and parents?
Marathi: तुम्हाला भाऊ-बहीण आणि पालक आहेत का?

English: Do you have any problems?
Marathi: तुम्हाला काही समस्या आहेत का?

English: Do you have any idea?
Marathi: तुला काही कल्पना आहे का?

English: Do you have any idea about cryptocurrency?
Marathi: तुम्हाला क्रिप्टोकरन्सीबद्दल काही कल्पना आहे का?

English: Do you have any idea about bitcoin?
Marathi: तुम्हाला बिटकॉइन बद्दल काही कल्पना आहे का?

English: Do you have bitcoin?
Marathi: तुमच्याकडे बिटकॉइन आहे का?

English: How much money do you have?
Marathi: तुझ्याकडे किती पैसे आहेत?

English: How much money do you have left?
Marathi: तुमच्याकडे किती पैसे शिल्लक आहेत?

English: How many friends do you have?
Marathi: तुला किती मित्र मैत्रिणी आहेत?

English: How many fingers do you have?
Marathi: तुम्हाला किती बोटे आहेत?

English: How many years of relevant experience do you have?
Marathi: तुम्हाला किती वर्षांचा संबंधित अनुभव आहे?

English: Do you have a nickname?
Marathi: तुला टोपण नाव आहे का?

English: Do you have any questions for me?
Marathi: तुला माझ्यासाठी काही प्रश्न आहेत का?

English: Do you have any questions for us?
Marathi: तुम्हाला आमच्यासाठी काही प्रश्न आहेत का?

English: How old do you have to be to rent a car?
Marathi: कार भाड्याने घेण्यासाठी तुमचे वय किती असावे?

English: How long do you have to quarantine?
Marathi: तुम्हाला किती काळ अलग ठेवणे आवश्यक आहे?

English: How long do you have to isolate?
Marathi: तुम्हाला किती काळ वेगळे करावे लागेल?

English: When do you have to self-isolate yourself?
Marathi: तुम्हाला स्वतःला कधी वेगळे करावे लागेल?

Do you have meaning in Marathi

Leave a Comment