Embrace meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Embrace meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Embrace’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Embrace’ चा उच्चार= इमब्रेस, इम्ब्रेस,

Embrace meaning in Marathi

‘Embrace’ या शब्दाचे इंग्रजीत एकापेक्षा अधिक अर्थ आहेत-

1. प्रेम किंवा मैत्री दर्शविण्यासाठी एखाद्याला आपल्या बाहूंमध्ये अडकविणे, त्यांला मिठी मारने.

2. आनंदाने काहीतरी स्वीकारणे

3. घेरले जाण्याची अवस्था 

4. काहीतरी समाविष्ट करने 

‘Embrace’ हे noun (संज्ञा, नाम) आणी verb (क्रियापद) या दोन्ही रुपात कार्य करते.

मराठीत एक noun (संज्ञा, नाम) म्हणून, ‘Embrace’ या शब्दाचा अर्थ खालीलप्रमाणे आहे.

Embrace- मराठी अर्थ
आलिंगन
मिठी
प्रेमाची मिठी
स्वीकार
अंगीकार

मराठीत एक verb (क्रियापद) म्हणून ‘Embrace’ या शब्दाचा अर्थ खालीलप्रमाणे आहे.

मिठी मारने
दृढ आलिंगन देणे
अंतर्भूत करने 
समाविष्ट करने
स्वीकार करने 
अंगीकारणे
संधी स्वीकारणे
वेढणे

Embrace-Example

‘Embrace’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) Embrace’s आहे.

‘Embrace’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Researchers in England claimed that embrace boredom to become more creative.
Marathi: अधिक सर्जनशील होण्यासाठी कंटाळवाणेपणाचा स्वीकार करा असा दावा इंग्लंडमधील संशोधकांनी केला आहे.

English: To stay happy forever, learn to embrace the randomness of life.
Marathi: नेहमी आनंदी राहण्यासाठी, जीवनातील अनियमितता स्वीकारण्यास शिका.

English: He is influenced by the teaching of the buddha, so he embraced the Buddhist religion.
Marathi: त्यांच्यावर बुद्धाच्या शिकवणीचा प्रभाव होता, म्हणूनच त्याने बौद्ध धर्म स्वीकारला.

English: She embraced her son warmly when he won a gold medal in the tournament.
Marathi: क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर तिने आपल्या मुलाला मनापासून मिठी मारली.

English: When I will meet my small brother I would like to embrace him.
Marathi: जेव्हा मी माझ्या धाकट्या भावाला भेटेल, तेव्हा मी त्याला मिठी मारू इच्छितो.

English: They embraced each other before saying goodbye to their friends and family.
Marathi: त्यांनी आपल्या मित्रांना आणि कुटूंबाला निरोप घेण्यापूर्वी एकमेकांना मिठी मारली.

English: The young generation is always eager to embrace new technologies.
Marathi: तरुण पिढी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास नेहमीच उत्सुक असते.

English: It is impossible for you to get success in life if you embrace the thought that you will never get success in your life.
Marathi: आयुष्यात कधीच यश मिळणार नाही ही संकल्पना स्वीकारल्यास जीवनात यश मिळविणे अशक्य आहे.

English: Boss is happy with him, he embraced all the main points in the company report.
Marathi: बॉस त्याच्यावर खूष आहे, त्याने कंपनीच्या अहवालात सर्व मुख्य मुद्द्यांचा समावेश केला आहे.

English: All Indians have embraced the Bharat swatch Abhiyan.
Marathi: सर्व भारतीयांनी भारत स्वच्छ अभियान स्वीकारले आहे.

English: Mumbai island is in the embrace of the Arabian sea.
Marathi: मुंबई बेट अरबी समुद्राने वेढलेले आहे.

‘Embrace’ चे इतर अर्थ

embrace change- बदल स्वीकारणे

embrace Hinduism- हिंदू धर्म स्वीकारा, हिंदू धर्म स्वीकारणे

embrace Buddhism- बौद्ध धर्म स्वीकारणे, बौद्ध धर्म स्वीकारा

embrace Islam- इस्लामचा स्वीकार करा, इस्लाम धर्म स्वीकारा

embrace uncertainty- अनिश्चिततेचा स्वीकार करा, अनिश्चितता स्वीकारणे

embrace solitude- एकांतवास स्वीकारणे

embrace randomness- अनियमिततेचा स्वीकार करने

embrace diversity- विविधतेचा स्वीकार करा, विविधता स्वीकारणे

embrace boredom- कंटाळवाणेपणाचा स्वीकार करा

embrace boredom to become more creative- अधिक सर्जनशील होण्यासाठी कंटाळवाणेपणाचा स्वीकार करा

fond embrace- प्रेमळ मिठी

feeling embrace- मिठी मारणे, भावना स्वीकारणे

embracement- मिठी मारणे

embracing- मिठी मारणे 

re-embrace- पुन्हा मिठी मारणे

tight embrace- घट्ट मिठी, घनिष्ठ आलिंगन

learn to embrace the randomness- अनियमिततेचा स्वीकार करण्यास शिका

embrace the glorious mess that you are- आपण केलेला मोठा घोळ स्वीकारा

‘Embrace’ Synonyms-antonyms

‘Embrace’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

noun
hug
cuddle
hold
caress
squeeze
verb
hug
cuddle
caress
canoodle
grab
seize
squeeze
enfold
embosom
accept
welcome
adopt
take in
include
comprise
incorporate
comprise
contain
involve
comprehend

‘Embrace’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

reject
exclude

 

 

Leave a Comment