Embrace meaning in Tamil | தமிழில் எளிதான அர்த்தம் | Indian அகராதி

Embrace meaning in Tamil: இக்கட்டுரையில் ‘Embrace’ என்ற ஆங்கிலச் சொல்லின் பொருள் தமிழில் அதன் ‘இணைச்சொற்கள்’ (Synonyms) மற்றும் ‘எதிர்ச்சொற்கள்’ (Antonyms) சொற்களுடன் எளிதான எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

‘Embrace’ உச்சரிப்பு= ஏம்ப்ரேஸ, ஏம்ப்ரைஸ 

Embrace meaning in Tamil

‘Embrace’ என்ற வார்த்தைக்கு ஆங்கிலத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருள்கள் உள்ளன. 

1. அன்பை அல்லது நட்பைக் காட்ட ஒருவரைக் கட்டிப்பிடிப்பது.

2. ஒருவரை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்வது.

3. சூழப்பட்ட நிலை.

4. ஏதாவது அடங்கும் செய்து.

‘Embrace’ என்ற சொல் ‘noun’ (பெயர், பெயர்ச்சொல்) மற்றும் ‘verb’ (வினைச்சொல்) ஆக செயல்படுகிறது.

‘Noun’ (பெயர், பெயர்ச்சொல்)’ என, ‘Embrace’ என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் பின்வருமாறு.

Embrace- தமிழ் பொருள்
கட்டிப்பிடி
அன்பு காட்டும் வகையில் ஒருவரை நெஞ்சோடு அணைத்துக் கொள்
தழுவு
வாக்குமூலம்
கட்டித்தழுவல்

‘Verb’ (வினைச்சொல்)’ என, ‘Embrace’ என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் பின்வருமாறு.

கட்டிப்பிடி
தழுவி
அணைத்துக்கொள்
வரை அழுத்தியது
ஈடுபட்டுள்ளது செய்து
வாக்குமூலம்
தத்தெடுக்க

Embrace-Example

‘Embrace’ என்ற வார்த்தையின் plural noun (பன்மை பெயர்ச்சொல்) Embrace’s ஆகும்.

‘Embrace’ என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய சில வாக்கியங்கள் (Sentence) பின்வருமாறு.

உதாரணமாக:

English: Researchers in England claimed that embracing boredom to become more creative.
Tamil: இங்கிலாந்தில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் சலிப்பைத் தழுவுவது மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாக மாறுவதாகக் கூறினர்.

English: To stay happy forever, learn to embrace the randomness of life.
Tamil: எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க, வாழ்க்கையின் சீரற்ற தன்மையை ஏற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

English: He is influenced by the teaching of the buddha, so he embraced the Buddhist religion.
Tamil: புத்தரின் போதனையால் அவர் ஈர்க்கப்பட்டார், எனவே அவர் புத்த மதத்தைத் தழுவினார்.

English: She embraced her son warmly when he won a gold medal in the tournament.
Tamil: போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்றபோது அவர் தனது மகனை அன்புடன் தழுவினார்.

English: When I will meet my small brother I would like to embrace him.
Tamil: நான் என் சிறிய சகோதரனை சந்திக்கும் போது நான் அவரை கட்டிப்பிடிக்க விரும்புகிறேன்.

English: They embraced each other before saying goodbye to their friends and family.
Tamil: அவர்கள் தங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரிடம் விடைபெறுவதற்கு முன்பு ஒருவரையொருவர் கட்டித்தழுவினர்.

English: The young generation is always eager to embrace new technologies.
Tamil: இளம் தலைமுறையினர் எப்போதும் புதிய தொழில்நுட்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ள ஆர்வமாக உள்ளனர்.

English: It is impossible for you to get success in life if you embrace the thought that you will never get success in your life.
Tamil: வாழ்க்கையில் வெற்றி கிடைக்காது என்ற எண்ணத்தை கடைப்பிடித்தால் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது சாத்தியமில்லை.

English: Boss is happy with him, he embraced all the main points in the company report.
Tamil: நிறுவன அறிக்கையில் உள்ள அனைத்து முக்கிய புள்ளிகளையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டதால், முதலாளி அவருடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்.

English: All Indians have embraced the Bharat swatch Abhiyan.
Tamil: அனைத்து இந்தியர்களும் பாரத் ஸ்வாட்ச் அபியானை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர்.

English: Mumbai island is in the embrace of the Arabian sea.
Tamil: மும்பை தீவு அரபிக்கடலால் சூழப்பட்டுள்ளது.

English: He embraced a simple quiet life in the village after retirement.
Tamil: ஓய்வுக்குப் பிறகு கிராமத்தில் எளிமையான அமைதியான வாழ்க்கையைத் தழுவினார்.

‘Embrace’ மற்ற அர்த்தங்கள்

embrace elegance- நேர்த்தியை தழுவுங்கள்

embrace Hinduism- இந்து மதத்தை தழுவுங்கள்

embrace Buddhism- பௌத்தத்தை தழுவுங்கள்

embrace Islam- இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள், இஸ்லாத்தை தழுவுங்கள்

embrace uncertainty- நிச்சயமற்ற தன்மையை ஏற்றுக்கொள்

embrace solitude- தனிமையை தழுவுங்கள்

embrace randomness- சீரற்ற தன்மை ஏற்றுக்கொள், சீரற்ற தன்மையை ஏற்றுக்கொள்

embrace diversity- பன்முகத்தன்மையை ஏற்றுக்கொள்

embrace boredom- சலிப்பை ஒப்புக்கொள், சலிப்பு தழுவ

embrace boredom to become more creative- மேலும் ஆக்கப்பூர்வமாக மாற சலிப்பைத் தழுவுங்கள்

fond embrace- அன்பான அரவணைப்பு

feeling embrace- உணர்வு தழுவுதல்

embracement- கட்டிப்பிடி, தழுவுதல்

embracing- தழுவுதல்

re-embrace- மீண்டும் அணைத்துக்கொள், மீண்டும் தழுவுதல்

tight embrace- இறுக்கமாக அணைத்துக்கொள்கிறது, இறுக்கமான தழுவல், நெருங்கிய அரவணைப்பு

learn to embrace the randomness- சீரற்ற தன்மையை ஏற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

embrace the glorious mess that you are- நீங்கள் இருக்கும் புகழ்பெற்ற குழப்பத்தைத் தழுவுங்கள்

Embrace a new perspective- ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Embrace all that is you- நீங்கள் யார் என்பதைப் பின்பற்றுங்கள், அனைவரையும் அரவணைத்துக்கொள்ளுங்கள், அது நீங்கள்தான்

embrace a simple quiet life- எளிமையான அமைதியான வாழ்க்கையைத் தழுவுங்கள்

‘Embrace’ Synonyms-antonyms

‘Embrace’ என்பதன் ஒத்த (Synonyms) சொற்கள் பின்வருமாறு.

Noun (பெயர், பெயர்ச்சொல்)
hug
cuddle
hold
caress
squeeze
Verb (வினைச்சொல்)
hug
cuddle
caress
canoodle
grab
seize
squeeze
enfold
embosom
accept
welcome
adopt
take in
include
comprise
incorporate
comprise
contain
involve
comprehend

‘Embrace’ என்பதன் எதிர்ச்சொற்கள் (Antonyms) பின்வருமாறு. 

reject
exclude

 

Leave a Comment