Endeavour meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Endeavour meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Endeavour’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Endeavour’ चा उच्चार= इनडे᠎व़र, इन्डेव़र

Endeavour meaning in Marathi

1. ‘Endeavour’ म्हणजे ठरलेले ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करणे, ते निश्चित ध्येय साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करणे.

2. एखादी गोष्ट साध्य करण्यासाठी दीर्घकाळासाठी केलेली मेहनत.

‘Endeavour’ हा शब्द ‘u’ न वापरता (Endeavor) देखील वापरला जातो. या दोन शब्दांचा अर्थ जवळपास सारखाच आहे.

‘Endeavor’ हा शब्द प्रामुख्याने अमेरिकेत क्रियापद म्हणून वापरला जातो.

इंग्लंडमध्ये ‘Endeavour’ हा शब्द Noun (संज्ञा, नाम) आणि Verb (क्रियापद) या दोन्ही रूपात वापरला जातो.

Endeavour- मराठी अर्थ
Noun (संज्ञा, नाम)
प्रयत्न
प्रयास
परिश्रम
मेहनत
verb (क्रिया)
प्रयास करने 
प्रयत्न करने
मेहनत करने
परिश्रम करने
कठोर परिश्रम करणे

Endeavour-Example

‘Endeavour’ हे noun (संज्ञा, नाम) आणि verb (क्रियापद) या दोन्ही रूपात कार्य करते.

‘Endeavour’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: She showed a lack of enthusiasm for participation in sport.
Marathi: तिने खेळात सहभागी होण्यासाठी उत्साहाचा अभाव दाखवला.

English: In spite of my best endeavour I failed the exam.
Marathi: माझे सर्वोत्तम प्रयत्न असूनही मी परीक्षेत नापास झालो.

English: He endeavoured to set up his business.
Marathi: त्याने स्वतःचा व्यवसाय उभा करण्याचा प्रयत्न केला.

English: Set foot on the moon is the best example of human endeavour.
Marathi: चंद्रावर पाऊल ठेवणे हे मानवी प्रयत्नांचे उत्तम उदाहरण आहे.

English: He endeavored to learn horse riding.
Marathi: त्याने घोडेस्वारी शिकण्याचा प्रयत्न केला.

English: His first endeavours to make the film was unsuccessful.
Marathi: चित्रपट बनवण्याचा त्यांचा पहिला प्रयत्न अयशस्वी झाला.

English: I am endeavour to do something for orphan children.
Marathi: अनाथ मुलांसाठी काहीतरी करण्याचा माझा प्रयत्न आहे.

English: He endeavoring to lift the 250 kg weight to win the competition.
Marathi: त्याने स्पर्धा जिंकण्यासाठी 250 किलो वजन उचलण्याचा प्रयत्न केला.

English: He consistently endeavoured to improve his English speaking skills.
Marathi: त्याने आपले इंग्रजी बोलण्याचे कौशल्य सुधारण्याचा सतत प्रयत्न केला.

English: Buddhist monks endeavored to spreads buddhas thoughts among people.
Marathi: बौद्ध भिक्खूंनी बुद्धांचे विचार लोकांमध्ये पसरवण्याचा प्रयत्न केला.

English: You are a lovely teacher endeavouring to improve our English.
Marathi: आमचे इंग्रजी सुधारण्याचा प्रयत्न करणारे तुम्ही एक चांगले शिक्षक आहात.

English: I am endeavoring to improve my English.
Marathi: मी माझे इंग्रजी सुधारण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

English: I was endeavouring to convince my friend to quit a cigarette.
Marathi: मी माझ्या मित्राला सिगारेट सोडायला सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो.

‘Endeavour’ चे इतर अर्थ

earnest endeavour- प्रामाणिक प्रयत्न

destiny loves endeavour- नियतीला प्रयत्न आवडतात

I have endeavoured- मी प्रयत्न केले

happy endeavour- आनंदी प्रयत्न

just endeavour- फक्त प्रयत्न

religious endeavour- धार्मिक प्रयत्न

please endeavour- कृपया प्रयत्न करा

endeavour love- प्रयत्न प्रेम

endeavour person- प्रयत्न करणारी व्यक्ती

endeavour life- जीवन प्रयत्न

endeavour attitude- प्रयत्न करण्याची वृत्ती

future endeavours- भविष्यातील प्रयत्न

all the best for your future endeavours- आपल्या भविष्यातील प्रयत्नांसाठी शुभेच्छा

human endeavour- मानवी प्रयत्न

vain endeavour- व्यर्थ प्रयत्न

endeavour period- प्रयत्न कालावधी

endeavour girl- प्रयत्न करणारी मुलगी

endeavour out- प्रयत्न करा

endeavour off- प्रयत्न बंद

endeavour day- प्रयत्नांचा दिवस

social endeavour- सामाजिक प्रयत्न

‘Endeavour’ Synonyms-antonyms

‘Endeavour’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Noun (संज्ञा, नाम)
attempt
effort
try
venture
striving
struggling
hard work
exertion
enterprise
moil
activity
action
plan
pursuit
project
Verb (क्रियापद)
attempt
undertake
seek
aim
toil
aspire
have a go at
do one’s best
do one’s utmost
labour

‘Endeavour’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

idleness
laziness
inactivity
passivity
peace

 

Leave a Comment