Enthusiasm meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Enthusiasm meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Enthusiasm’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Enthusiasm’ चा उच्चार= इनथ्‍़यूज़िऐज़म, एन्थूज़ीऐज़म

Enthusiasm meaning in Marathi

‘Enthusiasm’ म्हणजे एखाद्या विशेष क्रियाकलापात किंवा कार्यात सामील होण्याचा जोश, उत्साह किंवा तीव्र इच्छा.

Enthusiasm- मराठी अर्थ
उत्साह
आस्था
जोश
जोम
हुरूप
तीव्र इच्‍छा
उल्हास

Enthusiasm-Example

‘Enthusiasm’ शब्द एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Enthusiasm’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: He showed no enthusiasm for higher study and its brings worry for his parents.
Marathi: त्याने उच्च अभ्यासासाठी कोणताही उत्साह दाखवला नाही आणि यामुळे त्याच्या पालकांची चिंता वाढली.

English: The coach was impressed with his flaming enthusiasm and he selects him as a team captain.
Marathi: त्याच्या तेजस्वी उत्साहाने प्रशिक्षक प्रभावित झाले आणि त्याला संघाचा कर्णधार म्हणून निवडले.

English: She showed a lack of enthusiasm for participation in sport.
Marathi: तिने खेळात सहभागी होण्यासाठी उत्साहाचा अभाव दाखवला.

English: He lost his enthusiasm for work after the company denied him a promotion.
Marathi: कंपनीने पदोन्नती नाकारल्यानंतर त्याचा कामाबद्दलचा उत्साह कमी झाला.

English: As my age growing, I’m losing my enthusiasm for the game.
Marathi: जसजसे माझे वय वाढत आहे तसतसा माझा खेळाबद्दलचा उत्साह कमी होत आहे.

English: He lost enthusiasm for life after his wife’s death.
Marathi: पत्नीच्या मृत्यूनंतर त्याने जीवनाचा उत्साह गमावला.

English: Scriptwriting is his latest enthusiasm.
Marathi: पटकथालेखन ही त्याची नवीनतम आवड आहे.

English: His enthusiasm for study brought him academic success.
Marathi: त्याच्या अभ्यासाबद्दलचा उत्साह त्याला शैक्षणिक यशाकडे घेऊन गेला.

English: No one doubting his enthusiasm for theatre acting.
Marathi: रंगभूमीवरील अभिनयाच्या त्याच्या उत्साहाबद्दल कोणालाही शंका नव्हती.

English: Everyone was surprised to see his enthusiasm to play football at this age.
Marathi: या वयात फुटबॉल खेळण्याचा त्याचा उत्साह पाहून सर्वांना आश्चर्य वाटले.

‘Enthusiasm’ चे इतर अर्थ

zeal and enthusiasm- जोश आणि उत्साह 

curb your enthusiasm- अतिउत्साह आवरा

arouse enthusiasm- उत्साह जागृत करा

dampens enthusiasm- उत्साह कमी करतो

zest enthusiasm- उत्साह

party enthusiasm- पार्टी उत्साह

are you enthusiasm- आपण उत्साही आहे का?

female enthusiasm- महिला उत्साह

enthusiasm attitude- उत्साह वृत्ती

enthusiasm girl- उत्साही मुलगी

enthusiasm life- उत्साही जीवन

religious enthusiasm- धार्मिक उत्साह

enthusiasm love-initial enthusiasm- उत्साह प्रेम-प्रारंभिक उत्साह

infectious enthusiasm- संसर्गजन्य उत्साह

no enthusiasm- उत्साह नाही

lack of enthusiasm- उत्साहाचा अभाव

dash of enthusiasm- उत्साहाचा शिडकावा

enthusiasm up- उत्साह

flaming enthusiasm- ज्वलंत उत्साह

enthusiasm learning- उत्साह शिकणे

enthusiasm person- उत्साही व्यक्ती

your enthusiasm- तुमचा उत्साह

enthusiasm man- उत्साही माणूस

enthusiasm time- उत्साहाची वेळ

auto enthusiasm- स्वयं उत्साह

‘Enthusiasm’ Synonyms-antonyms

‘Enthusiasm’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

eagerness
keenness
ardour
fervor
passion
vehemence
zeal
zest
gusto
avidity
vivacity
energy
excitement
verve
ebullience
earnestness
interest
fad
rage
inclination
penchant
impulse
devotion
mania

‘Enthusiasm’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

apathy
calmness
disinterest
laziness
lethargy
depression
dislike
dullness
lifelessness
aloofness
doubt
weariness
pessimism

 

Leave a Comment