Essential meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Essential meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Essential’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Essential’ चा उच्चार= इˈसेन्शल

Essential meaning in Marathi

‘Essential’ शब्द Adjective (विशेषण) आणी Noun (संज्ञा, नाम) या दोन्ही रुपात कार्य करतो.

मराठीत एक Adjective (विशेषण) म्हणून ‘Essential’ या शब्दाचा अर्थ खालीलप्रमाणे आहे.

1. ‘Essential’ म्हणजे खूप महत्वाचे किंवा जे अत्यंत आवश्यक आहे.

2. अत्यंत महत्वपूर्ण |

3. एखाद्या गोष्टीच्या सर्वात महत्वाच्या गुणांशी संबंधित. उदाहरणार्थ:

English: Honesty is an essential part of his personality.
Marathi: प्रामाणिकपणा हा त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अविभाज्य भाग आहे.

मराठीत एक Noun (संज्ञा, नाम) म्हणून ‘Essential’ या शब्दाचा अर्थ खालीलप्रमाणे आहे.

1. ‘Essentials’ म्हणजे अशा गोष्टी किंवा वस्तु ज्या परिस्थिती नुसार अत्यंत आवश्यक किंवा जरूरी असतात.

2. मूलभूत घटक, गुणवत्ता किंवा एखाद्या गोष्टीचे वैशिष्ट्य.

Essential- मराठी अर्थ
Adjective (विशेषण)  
अत्यंत महत्वाचा
आवश्यक
ज़रूरी
महत्वपूर्ण
अत्यावश्यक
अनिवार्य
मूलभूत
सारपूर्ण
मौलिक
Noun (संज्ञा, नाम)
अत्यावश्यक वस्तु
जीवनाच्या मूलभूत गरजा
सार
तत्त्व

Essential-Example

‘Essential’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाम) आणि adjective (विशेषण) या दोन्ही रुपात कार्य करतो. 

‘Essential’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) ‘Essentials’ आहे.

‘Essential’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: There is no role in life that is more essential than that of motherhood.
Marathi: जीवनात मातृत्वापेक्षा महत्त्वाची भूमिका नाही.

English: ‘Essential’ means absolutely necessary or very important, or anything that is mandatory.
Marathi: ‘Essential’ म्हणजे अगदी आवश्यक किंवा अत्यंत महत्त्वाची किंवा अनिवार्य असलेली कोणतीही गोष्ट.

English: You are essential to me.
Marathi: तू माझ्यासाठी महत्वाचा आहेस.

English: This is not an essential religious practice.
Marathi: ही एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही.

English: Essential requirements must have been fulfilled.
Marathi: आवश्यक गरजा पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

English: These are essential components of a valid contract.
Marathi: हे वैध कराराचे आवश्यक घटक आहेत.

English: Some people think fear of God is essential in society.
Marathi: काही लोकांना असे वाटते की समाजात देवाचे भय असणे आवश्यक आहे.

English: He keeps his essentials in the locker.
Marathi: तो त्याच्या आवश्यक वस्तू लॉकरमध्ये ठेवतो.

English: The essentials I kept in a bag. 
Marathi: जीवनावश्यक वस्तू मी पिशवीत ठेवल्या.

English: This website helps you to learn all the essential vocabulary.
Marathi: ही वेबसाइट तुम्हाला सर्व आवश्यक शब्दसंग्रह शिकण्यास मदत करते.

English: We are always confronted with questions of what is essential or not.
Marathi: काय आवश्यक आहे आणि काय नाही हा प्रश्न आपल्याला नेहमीच भेडसावत असतो.

English: We have an essentials kit for you.
Marathi: आमच्याकडे तुमच्यासाठी एक आवश्यक किट आहे.

‘Essential’ चे इतर अर्थ

you are essential= आपण आवश्यक आहात

non-essential= अनावश्यक

non-essential personnel= अनावश्यक कर्मचारी

essential service= आवश्यक सेवा, अत्यावश्यक सेवा

essential repeat= आवश्यक पुनरावृत्ती

essential qualification= आवश्यक पात्रता

complementary safety essential= पूरक सुरक्षा आवश्यक

my essentials= माझ्या आवश्यक गोष्टी

not essential= आवश्यक नाही

essential goods= आवश्यक वस्तू

essential commodities= जीवनावश्यक वस्तू

essential qualification details= आवश्यक पात्रता तपशील

essential item= आवश्यक वस्तू

essential features= आवश्यक वैशिष्ट्ये

essential conditions= आवश्यक अटी

essential form= आवश्यक फॉर्म

essential worker= आवश्यक कामगार

essential business= आवश्यक व्यवसाय

quasi essential= अर्धवट आवश्यक

absolutely essential= पूर्णपणे आवश्यक

basic essential= मूलभूत आवश्यक

essential truth= आवश्यक सत्य 

essential requirement= अत्यावश्यक आवश्यकता

essential tremors= आवश्यक हादरे

essential constituent= आवश्यक घटक

essential elements= आवश्यक घटक

essential hypertension= आवश्यक उच्च रक्तदाब

essential things= आवश्यक गोष्टी

will be essential= आवश्यक असेल

vital essential= अत्यावश्यक

other essential= इतर आवश्यक

essential components= आवश्यक घटक

essential service provider= अत्यावश्यक सेवा प्रदाता

essential attribute= आवश्यक गुणधर्म

essential attributes of good software= चांगल्या सॉफ्टवेअरचे आवश्यक गुणधर्म

essential service pass= अत्यावश्यक सेवा पास

essential life= आवश्यक जीवन

essential for something= एखाद्या गोष्टीसाठी आवश्यक

essential to do something= काहीतरी करणे आवश्यक आहे

essential feature= आवश्यक वैशिष्ट्य

essential ingredient= आवश्यक सामग्री, आवश्यक घटक

‘Essential’ Synonyms-antonyms

‘Essential’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Adjective (विशेषण)
necessary
vital
requisite
important
needed
compulsory
mandatory
obligatory
significant
basic
fundamental
primary
indispensable
staple
chief
rudimentary
must have
Noun (संज्ञा, नाम)
necessity
requisite
requirement
specification
fundamentals
rudiments
basics
principles
essence
basis

‘Essential’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

inessential
unimportant
auxiliary
needless
secondary
optional
minor
unnecessary
subsidiary

 

Leave a Comment