Ethics meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Ethics meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Ethics’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Ethics’ चा उच्चार= एथ़िक्‍स

Ethics meaning in Marathi

‘Ethics’ म्हणजे असे नीतिशास्त्र जे आपल्याला चांगले निर्णय आणि वाईट निर्णय यातील फरक निर्माण करण्यास मदत करते.

1. ‘Ethics’ म्हणजे व्यक्तींसाठी, समाजासाठी आणि विशिष्ट गटांसाठी कोणते आचरण योग्य किंवा अयोग्य आहे याचा दाखला देणारी आचारसंहिता.

2. नैतिकता (Ethics) समाजात योग्य आणि अयोग्य समजून घेण्यासाठी आणि त्याचा अर्थ लावण्यासाठी एक चौकट प्रदान करते.

Ethics- मराठी अर्थ
नीती
नीतितत्वे
नीतिशास्त्र
आचारसंहिता
नैतिक धोरण
नीतीमत्ता
नैतिकमूल्ये
मूल्ये

Ethics-Example

‘Ethics’ हे एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Ethics’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Thank you for sharing these ethics and values with me.
Marathi: ही नीती आणि मूल्ये माझ्याशी शेअर केल्याबद्दल धन्यवाद.

English: I have learned more about ethics from my parents.
Marathi: मी माझ्या पालकांकडून नैतिकतेबद्दल अधिक शिकलो आहे.

English: Is ignoring someone’s questions ethical or unethical?
Marathi: एखाद्याच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे नैतिक आहे की अनैतिक?

English: Ethics is constantly evolving as a discipline.
Marathi: एक शिस्त म्हणून नैतिकता सतत विकसित होत आहे.

English: Ethics is concerned with good actions and behaviors.
Marathi: नीतीमत्ता चांगल्या कृती आणि वर्तनाशी संबंधित आहे.

English: The practice of ethics is necessary because there are still norms in society which we need to follow.
Marathi: नैतिकतेचा सराव आवश्यक आहे कारण समाजात अजूनही काही नियम आहेत जे आपण पाळले पाहिजेत.

English: Without convention, everything is arbitrary in ethics.
Marathi: परंपरेशिवाय, नैतिकतेमध्ये सर्व काही अनियंत्रित आहे.

English: He follows the strict ethics of his medical profession.
Marathi: तो त्याच्या वैद्यकीय व्यवसायाच्या कठोर आचारांचे पालन करतो.

English: As an advocate, he always ignores the code of ethics of his profession.
Marathi: वकील म्हणून, तो नेहमी त्याच्या व्यवसायाच्या आचारसंहितेकडे दुर्लक्ष करतो.

English: Ethics is a nice assignment.
Marathi: नीतिशास्त्र हे एक चांगले कृत्य आहे.

English: Medicine, law, journalism, and accounting disciplines have their own code of ethics.
Marathi: औषध, कायदा, पत्रकारिता आणि लेखा शाखांची स्वतःची आचारसंहिता आहे.

English: Ethics is the branch of philosophy that asks practical questions.
Marathi: नैतिकता ही तत्त्वज्ञानाची शाखा आहे जी व्यावहारिक प्रश्न विचारते.

English: The term ethics describes moral principles.
Marathi: नैतिकता ही संज्ञा नैतिक तत्त्वांचे वर्णन करते.

English: You cannot always apply the principles of Epistemology in Ethics.
Marathi: आपण नेहमी नैतिकतेमध्ये ज्ञानशास्त्राची तत्त्वे लागू करू शकत नाही.

English: My ethics prevent me from lie to others.
Marathi: माझी नीती मला इतरांशी खोटे बोलण्यापासून प्रतिबंधित करते.

English: My ethics prevent me from lie to others.
Marathi: माझी नीती मला इतरांशी खोटे बोलण्यापासून प्रतिबंधित करते.

‘Ethics’ चे इतर अर्थ

ethic- नैतिक, नीतिविषयक

ethical- नैतिक

unethical- अनैतिक

ethics subject- नैतिकता विषय

ethics Proponents- नैतिकतेचे समर्थक

professional ethics- व्यावसायिक नैतिकता

work ethics- कामाची नैतिकता

ethics committee- नैतिकता समिती

ethics in business- व्यवसायात नैतिकता

ethics in financial reporting- आर्थिक अहवालात नैतिकता

business ethics- व्यापाराची नैतिक तत्त्वे

business ethics and social responsibility- व्यावसायिक नैतिकता आणि सामाजिक जबाबदारी

cyber ethics- साइबर नैतिकता

code of ethics- आचारसंहिता

social ethics- सामाजिक नैतिकता

bioethics the law- जैवनैतिकता कायदा

philosophy ethics- तत्त्वज्ञान नैतिकता

philosophical ethics- तात्विक नैतिकता

marketing ethics- विपणन नैतिकता

moral philosophy ethics- नैतिक तत्वज्ञान नैतिकता

ethics of journalism- पत्रकारितेची नैतिकता

ethics and moral study- नैतिकता आणि नैतिक अभ्यास

medical ethics- वैद्यकीय नैतिकता

ethical issues- नैतिक समस्या

virtue ethics- सदाचार नैतिकता

Islamic ethics- इस्लामिक नैतिकता

social ethics- सामाजिक नैतिकता

moral ethics- नैतिक नैतिकता

normative ethics- मानक नैतिकता

environmental ethics- पर्यावरणीय नैतिकता

deontological ethics- धर्मशास्त्रीय नैतिकता

logic and ethics- तर्कशास्त्र आणि नैतिकता

computer ethics- कंप्यूटर नैतिकता, संगणक नैतिकता

ethics and values- नैतिकता आणि मूल्ये

ethics family- नैतिक कुटुंब

ethics name- नैतिक नाव

ethical responsibility- नैतिक जबाबदारी

‘Ethics’ Synonyms-antonyms

‘Ethics’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

morals
principles
virtues
ethos
goodness
belief
conduct
convention
honesty
integrity
morality
value
moral code

‘Ethics’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

dishonesty
disgrace
dishonor
indecency
corruption

 

Leave a Comment