Even the longest of days will…| ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಅರ್ಥ | Indian Dictionary

Even the longest of days will eventually come to an end meaning in Kannada: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸುಲಭ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

English: Even the longest of days will eventually come to an end.
Kannada: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದಿನಗಳು ಸಹ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 

ವಿವರಣೆ-Explanation

“Even the longest of days will eventually come to an end” ಎಂಬ ಪದವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಅಥವಾ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಪದಗುಚ್ಛವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದ ಮುಖಾಂತರವೂ ಸಹ, ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದೀರ್ಘವಾದ ದಿನವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವಂತೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಎಷ್ಟೇ ಅಗಾಧ ಅಥವಾ ದಣಿದಿದ್ದರೂ, ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೊಸ ಆರಂಭ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಪದಗುಚ್ಛವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸವಾಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

Examples-ಉದಾಹರಣೆಗಳು

English: I know you’ve been studying tirelessly for weeks, but remember, even the longest of days will eventually come to an end.
Kannada: ನೀವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದಿನಗಳು ಸಹ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

English: The wait for my exam results felt never-ending, but I held onto the belief that even the longest of days will eventually come to an end, and I would receive my results soon.
Kannada: ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವಿಕೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದಿನಗಳು ಸಹ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ.

English: During a marathon, runners often face fatigue and pain, but they keep pushing forward, knowing that even the longest of days will eventually come to an end.
Kannada: ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಓಟಗಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದಿನಗಳು ಸಹ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

English: After a grueling day at work, I always remind myself that even the longest of days will eventually come to an end, and I can relax and recharge.
Kannada: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ದಿನದ ನಂತರ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದಿನಗಳು ಸಹ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.

 

Leave a Comment