Except meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Except meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Except’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषेमधे उदाहरणा (Example) सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Except’ शब्दाचा इंग्रजी उच्चार = एक्ससेप्ट, एक्सेप्ट, इक्‌से᠎प्‍ट्, इक्सेप्ट

Except meaning in Marathi

इंग्रजीत ‘Except’ चा अर्थ ‘वगळणे किंवा समाविष्ट न करणे’ असा होतो.

जेव्हा आपण विधानात (statement) समाविष्ट नसलेली एखादी गोष्ट नमूद करतो तेव्हा आपण ‘except’ वापरतो.

Except- मराठी अर्थ
वगळता 
शिवाय
खेरीज
व्यतिरिक्त
वर्जित

Except preposition

1. अपवाद वगळता (With the exception of)

2. समाविष्ट नाही (not including)

3. पेक्षा इतर (other than).

Example:

English: I was dressed except for my coat.
Marathi: माझा कोट वगळता मी कपडे घातले होते.

English: There was nothing in the cupboard except an apple juice.
Marathi: कपाटात सफरचंदांचा रस वगळता काहीच नव्हते.

English: The barbershop is open every day except Wednesday.
Marathi: बुधवार वगळता न्हाव्याचे दुकान दररोज चालू असते.

English: They all came, except Santosh.
Marathi: संतोष वगळता ते सर्व आले.

Except verb

1. समावेश नसलेला.

2. श्रेणीमधून वगळलेले म्हणून निर्दिष्ट केलेला.

Example:

English: To except to a witness or his testimony.
Marathi: साक्षीदार किंवा त्याची साक्ष वगळता.

English: All students’ names are on the list except Suresh.
Marathi: सुरेश वगळता सर्व विद्यार्थ्यांची नावे यादीत आहेत.

Except conjunction

नुकत्याच केलेल्या व अपवाद ठरलेल्या विधानापूर्वी ‘except’ वापरले जाते.

Example:

English: I didn’t tell her anything, except that I divorced Mary.
Marathi: मी मेरीला घटस्फोट दिला या शिवाय अधिक मी तिला काहीही सांगितले नाही.

English: I love all types of fruit except guava.
Marathi: मला पेरू वगळता सर्व प्रकारचे फळ आवडतात.

English: I love coffee except for tea.
Marathi: चहा पेक्षा मला कॉफी आवडते.

English: Everybody passed the exam except Roshani.
Marathi: रोशनी वगळता सर्वांनी परीक्षा उत्तीर्ण केली.

English: I go to the gym every day except Sunday.
Marathi: मी शुक्रवार वगळता दररोज व्यायामशाळेत जातो. 

‘Except’ चे इतर अर्थ

my contact except- माझा संपर्क सोडून, माझा संबंध सोडून

except me- माझ्याशिवाय

except me of course- मला सोडून नक्कीच

friends except- मित्रा शिवाय

except aadhaar- आधार वगळता

except tbh- प्रामाणिक असणे सोडून, प्रामाणिकपणा शिवाय (टीबीएच म्हणजे to be honest)

except less- कमी व्यतिरिक्त

all except- सर्व वगळता

all except one- एक सोडून सर्व

request except- विनंती शिवाय

except him- त्याला सोडून

except girl- मुलगी वगळता

except syce- साइस व्यतिरिक्त, साइस शिवाय (साइस म्हणजे driver- वाहन चालक)

exception- अपवाद

accept and except- स्वीकारने आणि वगळने

except one- एक सोडून

except one thing- एक गोष्ट सोडून

except one person- एक व्यक्ती वगळता

except in Maharashtra- महाराष्ट्र वगळता

‘Except’ Synonyms-antonyms

Except’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Excluding
Not including
Other than
Exclusive of
Not counting
Besides
Barring
Leaving out
Omitting

Except’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Including
Inclusive
Together with
Accompanied

 

Leave a Comment