Exempted meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Exempted meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Exempted’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Exempted’ चा उच्चार= इग्ज़ेम्पटेड, इग्ज़ेम्प्टिड

Exempted meaning in Marathi

‘Exempted’ म्हणजे विशिष्ट काम पार पाडण्याच्या जबाबदारीतून सूट भेटणे. जसे की फी भरणे, कर भरणे, विविध सेवा इ.

Exempted- मराठी अर्थ
सूट दिली
मुक्त केले
माफ करणे

Exempted-Example

‘Exempted’ शब्द एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Exempted’ हा ‘Exempt’ या शब्दाचा भूतकाळ (past tense)  आहे.

‘Exempted’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: You are exempted from fee payment of college.
Marathi: तुम्हाला कॉलेजच्या फी भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

English: As your establishment is exempted in Provident fund, please submit your withdrawal case to concerned trust.
Marathi: तुमच्या आस्थापनाला भविष्य निर्वाह निधीमध्ये सूट देण्यात आली असल्याने, कृपया तुमचे पैसे काढण्याचे प्रकरण संबंधित ट्रस्टकडे प्रस्तुत करा.

English: How to withdraw Provident Fund from an exempted trust?
Marathi: मुक्त ट्रस्टमधून भविष्य निर्वाह निधी कसा काढायचा?

English: Passbook not available to this Member-id as this pertains to the exempted establishment.
Marathi: या सदस्य-आयडीसाठी पासबुक उपलब्ध नाही कारण हे सूट दिलेल्या आस्थापनाशी संबंधित आहे.

English: Agriculture revenue is exempted from income tax.
Marathi: कृषी महसुलाला आयकरातून सूट देण्यात आली आहे.

English: How to withdraw exempted provident fund online.
Marathi: मुक्त भविष्य निर्वाह निधी ऑनलाइन कसा काढायचा.

English: What is the process of admission in an exempted category?
Marathi: सूट मिळालेल्या श्रेणीमध्ये प्रवेशाची प्रक्रिया काय आहे?

English: He is exempted from liability because of his ill health.
Marathi: प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्याला दायित्वातून सूट देण्यात आली आहे.

English: List of Goods and Services exempted Under GST.
Marathi: जीएसटी अंतर्गत सूट मिळालेल्या वस्तू आणि सेवांची यादी.

English: School exempted students in computer fees.
Marathi: शाळेने विद्यार्थ्यांना संगणक शुल्कात सूट दिली.

English: His organization is exempted from paying the tax.
Marathi: त्याच्या संस्थेला कर भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

‘Exempted’ चे इतर अर्थ

fee exempted- शुल्कात सूट

exempted establishment- सूट दिलेली आस्थापन

exempted category- सूट श्रेणी, सूट दिलेला वर्ग

exempted income- मुक्त उत्पन्न

exempted trust- मुक्त ट्रस्ट

Get exempted- सूट मिळवा

Tax exempted- करात सूट दिली

fee payment not exempted- फी भरण्यात कोणतीही सूट नाही

as your establishment is exempted- तुमच्या आस्थापनाला सूट आहे

pertain to the exempted establishment- सूट दिलेल्या आस्थापनेशी संबंधित

quarantine exempted category- अलग ठेवणे सूट श्रेणी

un exempted- सवलत नाही

exempted current appearance- सवलत वर्तमान उपस्थिती

exempted name- सूट दिलेले नाव

not exempted- सूट नाही

exempted period- सूट कालावधी

exempted amount- सूट रक्कम

fees are exempted- शुल्कात सूट दिली आहे

‘Exempted’ Synonyms-antonyms

‘Exempted’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

released
discharged
relieved
excused
absolved
dispensed
spared
freed
excepted

‘Exempted’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

charged
compeled
inculpated
obliged
accused

 

Leave a Comment