Expatriation meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Expatriation meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Expatriation’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Expatriation’ चा उच्चार= एक्स्पैट्रीऐशन

Expatriation meaning in Marathi

‘Expatriation’ म्हणजे एखाद्याचे त्याच्या मूळ भूमीतून (देशातून) दुसऱ्या देशात ऐच्छिक स्थलांतर.

1. एखाद्या देशातून एखाद्याला निर्वासित करणे, जबरदस्तीने दुसऱ्या देशात पाठवणे.

2. ‘Expatriation’ चा अर्थ निर्वासन (देशातून हकालपट्टी, देश-त्याग) किंवा निष्ठा सोडून देणे असाही होऊ शकतो.

3. हद्दपारीची शिक्षा.

Expatriation- Noun (संज्ञा, नाम)
हद्दपार, हददपारी
देशातून हकालपट्टी
देश-त्याग
देशनिष्ठा त्याग
निर्वासन

Expatriation-Example

‘Expatriation’ हा शब्द Noun (संज्ञा, नाम) या रुपात कार्य करतो. 

‘Expatriation’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: Expatriation means voluntary migration from one’s origin native land to another country.
Marathi: ‘Expatriation’ म्हणजे एखाद्याचे त्याच्या मूळ भूमीतून दुसऱ्या देशात स्वैच्छिक स्थलांतर.

English: The embassy or state department can provide more information about expatriation.
Marathi: ‘निर्वासना (Expatriation)’ बद्दल अधिक माहिती दूतावास किंवा राज्य विभागाद्वारे दिली जाऊ शकते.

English: Must certify you were tax compliant for the 5 years prior to expatriation.
Marathi: निर्वासित होण्यापूर्वी 5 वर्षे तुम्ही कर अनुपालन करत असल्याचे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.

English: ‘Expatriation’ is the process of movement of managers from a corporate office or a third country to a host country, where the subsidiary company is located.
Marathi: ‘Expatriation’ ही व्यवस्थापकांच्या कॉर्पोरेट कार्यालयातून किंवा तिसऱ्या देशातून यजमान देशाकडे जाण्याची प्रक्रिया आहे, जिथे उपकंपनी स्थित आहे.

English: ‘Expatriation’ involves living and working abroad, not necessarily with the intent to remain permanently abroad.
Marathi: ‘Expatriation’ मध्ये परदेशात राहणे आणि काम करणे समाविष्ट आहे, कायमस्वरूपी परदेशात राहण्याच्या उद्देशाने आवश्यक नाही.

English: There can be legal repercussions to expatriation depending on the nation one is leaving and the nation one is moving to.
Marathi: मूळ देश सोडून ज्या दुसरया देशाला भेट देत आहे त्यानुसार ‘Expatriation’ चे कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.

English: ‘Expatriation’ involves forcible expulsion of citizens or denial of citizenship.
Marathi: ‘Expatriation (निर्वासन)’ मध्ये नागरिकांची जबरदस्तीने हकालपट्टी किंवा नागरिकत्व नाकारणे समाविष्ट आहे.

English: An expatriation is when someone moves out of his homeland to reside somewhere else.
Marathi: ‘Expatriation’ म्हणजे जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्या मातृभूमीच्या बाहेर इतरत्र राहण्यासाठी जाते.

English: The legal meaning of expatriation involves renouncing citizenship and taking up citizenship in a new country.
Marathi: ‘Expatriation’ च्या कायदेशीर अर्थामध्ये नागरिकत्व सोडणे आणि नवीन देशात नागरिकत्व घेणे समाविष्ट आहे.

English: Expatriation also refers to the employee who left his native land, is working, and temporarily residing in a foreign country.
Marathi: ‘Expatriation’ म्हणजे एखाद्या कर्मचाऱ्याचा संदर्भ आहे ज्याने आपला मूळ देश सोडला आहे आणि तात्पुरते परदेशात वास्तव्य करत काम करत आहे.

‘Expatriation’ Synonyms-antonyms

‘Expatriation’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

deportation
banishment
dispossession
expulsion
relegation
sentence of transportation
extradition
ostracism
proscription

‘Expatriation’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

welcoming
inclusion
citizen
native
indigenous

 

Leave a Comment