Fatigue meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Fatigue meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Fatigue’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषेमधे उदाहरणा (Example) सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Fatigue’ चा उच्चार= फटीग, फ़अटीग

Fatigue meaning in Marathi

मानसिक किंवा शारीरिक श्रमांमुळे किंवा आजारपणामुळे येणारा जास्तीचा थकवा.

1. अत्यंत थकलेला.

2. थकलेला असणे.

Fatigue- मराठी अर्थ 
थकवा
थकवा येणे
अत्यंत थकणे 
श्रम
परिश्रम
मेहनत

‘Fatigue’ चा plural noun (अनेकवचनी नाम) Fatigue’s आहे.

‘Fatigue’ चा भूतकाळ (past tense) ‘fatigued’ आहे.

Fatigue-Example

‘Fatigue’ हे noun (संज्ञा, नाम) आणी verb (क्रियापद) या दोन्ही रुपात कार्य करते.

‘Fatigue’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: The whole day’s extremely hard work showing fatigue symptoms in him.
Marathi: दिवसभर अत्यंत कठोर परिश्रम त्याच्यात थकव्याची लक्षणे दर्शवित आहेत.

English: After driving the car at a far distance, the driver felt little fatigue.
Marathi: दूरवर गाडी चालवल्यानंतर ड्रायव्हरला थोडा थकवा जाणवला.

English: He decided not to play the next match because of muscle fatigue.
Marathi: स्नायूंच्या थकव्यामुळे त्याने पुढचा सामना न खेळण्याचा निर्णय घेतला.

English: The cancer patient felt fatigued, which is a side effect of medication.
Marathi: कर्करोगाच्या रुग्णाला थकवा जाणवला, जो औषधाचा दुष्परिणाम आहे.

English: I am so fatigued after the long journey, I need rest.
Marathi: लांब प्रवासानंतर मी खूप थकलो आहे, मला विश्रांतीची आवश्यकता आहे.

English: It is a fatigue duty specially for inexperienced employees.
Marathi: विशेषत: अननुभवी कर्मचार्‍यांसाठी हें एक थकवणारे काम आहे.

English: The needy people continuously ask for help can cause compassion fatigue.
Marathi: गरजू लोक सतत मदतीसाठी विनवणी करतात त्यामुळे त्याला करुणा थकवा येतो.

English: Battle fatigue is the mental stress of fighting in a war.
Marathi: लढाई थकवा म्हणजे एखाद्या युद्धामध्ये संघर्ष करण्याचा मानसिक ताण.

English: The fatigue which lasts for at least six months period is called chronic fatigue in medical science.
Marathi: कमीतकमी सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत थकवा राहिल्यास वैद्यकीय शास्त्रामध्ये त्याला तीव्र थकवा म्हणतात.

English: Overactivity of the brain beyond its capacity causes mental fatigue.
Marathi: क्षमतेपेक्षा मेंदुने जास्त काम केल्यास मानसिक थकवा येतो.

English: Temporary loss of the elastic behavior of the body is called elastic fatigue.
Marathi: शरीराच्या लवचिक वर्तनाचे तात्पुरते नुकसान याला लवचिक थकवा असे म्हणतात.

English: Nowadays Anti-fatigue lenses are designs to relieve eye strain.
Marathi: आजकाल थकवा विरोधी लेन्स डोळ्याचा ताण कमी करण्यासाठी डिझाइन केले जातात.

English: Usually, railway train accidents happen because of metal fatigue.
Marathi: सामान्यतः धातूच्या थकव्यामुळे रेल्वे ट्रेन अपघात होतात.

English: The fracture which occurs as a result of the excessive load is called a fatigue fracture.
Marathi: जास्त भार पडल्यामुळे उदभवणारया फ्रॅक्चरला थकवा फ्रॅक्चर म्हणतात.

‘Fatigue’ चे इतर अर्थ

I am fatigue- मला थकवा आहे.

I am feeling fatigue- मला थकवा जाणवत आहे

I am fatigued- मी थकलो आहे

I was fatigued- मी थकलो होतो

chronic fatigue- तीव्र थकवा

mental fatigue- मानसिक थकवा

compassion fatigue- करुणा थकवा

elastic fatigue- लवचिक थकवा

fatigue duty- थकवणारे काम, थकवणारे कर्तव्य

combat fatigue- लढाइचा थकवा

anti fatigue- विरोधी थकवा

fatigue test- थकव्याची चाचणी

metal fatigue- धातु थकवा

fatigue fracture- अधिक शारीरिक कार्य केल्याने होणारे फ्रैक्चर, थकवा फ्रॅक्चर

battle fatigue- लढाई थकवा

extreme fatigue- अत्यंत थकवा, अत्यधिक थकवा

fatigue strength- थकवा सामर्थ्य

muscle fatigue- स्नायू थकवा

fatigue symptoms- थकव्याची लक्षणे

fatigue reasons- थकव्याचे कारण

over fatigue- जास्त थकवा किंवा संपलेला थकवा

My fatigue is over- माझा थकवा संपला आहे

‘Fatigue’ Synonyms-antonyms

‘Fatigue’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

noun
tiredness
exhaustion
drowsiness
debility
lethargy
weariness
enervation
verb
tire
exhaust
overtire
wear out
drain
jade
prostrate
enervate

‘Fatigue’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

energy
refresh
vigour
invigorate

 

Leave a Comment