For meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

For meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘For’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) शब्द सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘For’ चा उच्चार= फॉर

For meaning in Marathi

‘For’ हा शब्द कशाचा तरी वापर आणि उद्देश दर्शवण्यासाठी वापरला जातो.

For- मराठी अर्थ
च्या साठी
या जागी
च्या प्रति
त्यासाठी
कारण की
च्या बदल्यात 
च्या विषयात 
करिता

1. ‘For’ हा शब्द काही वापरण्याचे फायदे व त्याचे सकारात्मक परिणाम दर्शविण्यासाठी वापरला जातो. उदाहरणार्थ:-

English: Vegetables are good for your digestion system.
Marathi: पालेभाज्या तुमच्या पचनक्रियेसाठी चांगल्या असतात.

English: Vegetable soup is healthy for sick people.
Marathi: भाजीचे सूप आजारी लोकांसाठी आरोग्यदायी आहे.

English: Exercising every day is good for your health.
Marathi: दररोज व्यायाम करणे आपल्या आरोग्यासाठी चांगले आहे.

2. जेव्हा एखाद्याला मदत करण्यासाठी किंवा काहीतरी चांगले करण्यासाठी जेव्हा काही केले जाते तेव्हा ते दर्शवण्यासाठी ‘For’ हा शब्द वापरला जातो. उदाहरणार्थ:-

English: I drove a car for my brother.
Marathi: मी माझ्या भावासाठी कार चालवली.

English: She bought apples for me.
Marathi: तिने माझ्यासाठी सफरचंद विकत घेतले.

English: She sent flowers for me.
Marathi: तिने माझ्यासाठी फुले पाठवली.

3. ‘For’ हा शब्द एखाद्या गोष्टीचे कार्य आणि वापर दर्शवण्यासाठी देखील वापरला जातो. उदाहरणार्थ:-

English: We use vehicles for traveling.
Marathi: आपण प्रवासासाठी वाहनांचा वापर करतो.

English: We use phones for calling.
Marathi: आपण कॉल करण्यासाठी फोन वापरतो.

English: Oil is used for cooking.
Marathi: तेलाचा वापर स्वयंपाकासाठी केला जातो.

4. ‘For’ हा शब्द वेळेबद्दल बोलण्यासाठी आणि जेव्हा आपण वेळेनुसार काही करत असतो तेव्हा देखील वापरला जातो. उदाहरणार्थ:-

English: I have been waiting for that letter past two days.
Marathi: गेले दोन दिवस मी त्या पत्राची वाट पाहत होतो.

English: The guest attended the function for twenty minutes only.
Marathi: पाहुणे फक्त वीस मिनिटे कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

English: He waited for her call yesterday.
Marathi: तो काल तिच्या कॉलची वाट पाहत होता.

For-Example

‘For’ शब्द एक preposition (शब्द योगी अव्यय) आहे.

‘For’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: For your information and action.
Marathi: तुमच्या माहितीसाठी आणि कृतीसाठी.

English: For your security, we are concerned.
Marathi: तुमच्या सुरक्षिततेसाठी, आम्ही चिंतित आहोत.

English: For whom it may concern.
Marathi: तो ज्याच्याशी संबंधित आहे. 

English: But for now, we are young.
Marathi: पण सध्या आम्ही तरुण आहोत.

English: But for me, cheating is a criminal act.
Marathi: पण माझ्यासाठी फसवणूक हे गुन्हेगारी कृत्य आहे.

English: For what purpose are you interested?
Marathi: तुम्हाला कोणत्या उद्देशासाठी स्वारस्य आहे? 

English: For what purpose would you go there.
Marathi: तुम्ही तिथे कोणत्या उद्देशाने जाल.

English: For what it’s worth.
Marathi: जरी मला त्याच्या किंमतीबद्दल खात्री नाही.

English: For what work photoshop software is used.
Marathi: फोटोशॉप सॉफ्टवेअर कोणत्या कामासाठी वापरले जाते.

English: For what reason do they are doing this?
Marathi: ते कोणत्या कारणासाठी हे करत आहेत?

English: Live for today and enjoy.
Marathi: आजसाठी जगा आणि आनंद घ्या.

English: Live for each second without hesitation.
Marathi: संकोच न करता प्रत्येक सेकंदासाठी जगा.

English: For us to be healthy.
Marathi: आम्हाला निरोगी राहण्यासाठी.

English: For us to be together.
Marathi: आम्ही एकत्र राहण्यासाठी.

English: Professional for acting in movies.
Marathi: चित्रपटांमध्ये अभिनय करण्यासाठी व्यावसायिक.

English: Regret for the inconvenience caused.
Marathi: झालेल्या गैरसोयीबद्दल दिलगीर आहोत.

English: Sorry for what happened.
Marathi: जे झाले त्याबद्दल क्षमस्व.

English: Sorry for what happened to you.
Marathi: तुम्हाला जे झाले त्याबद्दल क्षमस्व.

English: Sorry for what happened today.
Marathi: आज जे घडले त्याबद्दल क्षमस्व.

English: Sorry for the late reply.
Marathi: उशीरा प्रतिसादाबद्दल क्षमस्व.

English: Sorry for the delay.
Marathi: उशीर झाल्याबद्दल क्षमस्व.

English: Sorry for that my love.
Marathi: त्याबद्दल क्षमस्व माझ्या प्रिये.

English: Thanks for what you did.
Marathi: तुम्ही जे केले त्याबद्दल धन्यवाद.

English: Thanks for accepting my friend request.
Marathi: माझी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारल्याबद्दल धन्यवाद.

English: Thanks for the compliment.
Marathi: स्तुती केल्याबद्दल धन्यवाद.

English: Hope for the best.
Marathi: सर्वोत्तम साठी आशा.

English: For a while now.
Marathi: काही काळासाठी.

‘For’ चे इतर अर्थ

for example- उदाहरणार्थ

for granted- गृहीत, मंजूर

for you- तुमच्यासाठी

for your information- तुमच्या माहितीसाठी

for your information only- फक्त तुमच्या माहितीसाठी

for information- माहिती

for information only- फक्त माहितीसाठी

for your security- तुमच्या सुरक्षिततेसाठी

for your account security- तुमच्या खात्याच्या सुरक्षिततेसाठी

for your protection- तुमच्या संरक्षणासाठी

for sure- खात्रीने

for sure I will- मी नक्की करेन

for ever- कायमचे, सर्वकाळ

for whom- कोणासाठी

for whom to produce- कोणासाठी उत्पादन करायचे

for whom the bell tolls- ज्यांच्यासाठी घंटा वाजते

for me- माझ्यासाठी

for me too- माझ्यासाठी सुद्धा

for me personally- वैयक्तिकरित्या माझ्यासाठी

for men- पुरुषांकरिता

for men only- फक्त पुरुषांसाठी

for women- महिलांसाठी

for women only- फक्त महिलांसाठी

for menstrual tension- मासिक पाळीच्या तणावासाठी

for what purpose- कोणत्या उद्देशाने

for what purpose’s- कोणत्या उद्देशाने

for getting- मिळविण्यासाठी

for getting approval- मान्यता मिळवण्यासाठी

for what- कशासाठी

for what reason- कोणत्या कारणासाठी

for what reason or purpose- कोणत्या कारणासाठी किंवा हेतूने

for what purpose- कोणत्या उद्देशाने

for us- आमच्यासाठी

for us to meet- आम्हाला भेटण्यासाठी

for hire- भाड्याने

for sake- कोणासाठी, कशासाठी

for sake of god- देवाच्या साठी

for sake of Allah- अल्लाहच्या साठी

for mine- माझ्यासाठी

for use- वापरासाठी

for a while- काही काळासाठी

for a while longer- थोडा जास्त काळ

for a while time- काही काळासाठी

for dog- कुत्र्यासाठी

for site- साइटसाठी

so for- म्हणून

so for now- म्हणून आत्तासाठी

so for example- म्हणून उदाहरणार्थ

but for- पण त्यासाठी

but for now- पण आतासाठी

but for me- पण माझ्यासाठी

but for you- पण तुझ्यासाठी

except for- याशिवाय 

except for me- माझ्याशिवाय

except for you- तुझ्याशिवाय

except for salary- पगार वगळता

dedicated for- के लिए समर्पित

dedicated for you- आपके लिए समर्पित

dedicated for me- मेरे लिए समर्पित

leave for- साठी सोडा

leave for work- कामासाठी सोडा

leave for school- शाळेत सोडा

leave for now- आतासाठी सोडा

their for- त्यांच्यासाठी

left for- साठी सोडले

left for you- तुझ्यासाठी सोडले

left for work- कामासाठी सोडले

love for- साठी प्रेम

for love- प्रेमासाठी

love for you- तुझ्यासाठी प्रेम 

love for all- सर्वांसाठी प्रेम

there for- तेथे साठी

there for me- तिथे माझ्यासाठी

bound for- साठी बांधील

head for- जा

head for the beach- समुद्रकिनाऱ्याकडे जा

head for the hills- टेकड्यांकडे जा

sought for- साठी शोधले

live for- साठी जगा

live for yourself- स्वतःसाठी जगा

live for today- आजसाठी जगा

for thy- तुझ्यासाठी

enough for- साठी पुरेसे आहे

enough for me- माझ्यासाठी पुरेसे आहे

enough for today- आजसाठी पुरे

enough for you- तुमच्यासाठी पुरेसे आहे

craving for- साठी लालसा, साठी तल्लफ

craving for food- अन्नाची लालसा

craving for you- तुझ्यासाठी तळमळ

craving for this- या साठी लालसा

for name- नावासाठी

name for the form- फॉर्मसाठी नाव

for empathy- सहानुभूतीसाठी

for nephew- पुतण्यासाठी

for professional- व्यावसायिकांसाठी

strategy for- साठी धोरण

for nepotism- घराणेशाहीसाठी

regret for- साठी खेद

regret for inconvenience- गैरसोयीबद्दल दिलगीर आहोत

mine for- साठी माझे

for mine- माझ्यासाठी

mine for you- तुझ्यासाठी माझे

sorry for what- क्षमा कशाबद्दल

sorry for that- त्यासाठी क्षमा करा

thanks for what- धन्यवाद कशासाठी

thanks for your understanding- समजून घेतल्या बद्दल धन्यवाद

for good- चांगल्यासाठी

up for- साठी

up for sale- विक्रीसाठी

bump for- साठी दणका

divine for- साठी दैवी

curious for- साठी उत्सुक

for curious- उत्सुकतेसाठी, जिज्ञासू साठी

possessive for- साठी मालकीचे

prejudice for- साठी पूर्वग्रह

indeed for- खरंच साठी

caption for- साठी मथळा

for compliance- अनुपालनासाठी

for noble- थोर साठी

inevitable for- साठी अपरिहार्य

curious for- साठी उत्सुक

for play- खेळण्यासाठी

for reference- संदर्भासाठी

for reference only- फक्त संदर्भासाठी

for actual usage- वास्तविक वापरासाठी

send for- साठी पाठवा

send for me- माझ्यासाठी पाठवा

sent for- साठी पाठवले

sent for payment- पेमेंटसाठी पाठवले

sent for rework- पुन्हा कामासाठी पाठवले

sent for me- माझ्यासाठी पाठवले

left for- साठी सोडले

left for you- तुझ्यासाठी सोडले

credited for- साठी श्रेय दिले

desire for- साठी इच्छा

desire for power- सत्तेची इच्छा

desire for food- अन्नाची इच्छा

hope for- साठी आशा

hope for tomorrow- उद्याची आशा

form for- साठी फॉर्म

‘For’ Synonyms

‘For’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

to
in respect of
for the sake of
because of
in view of
due to
in favor of
on account of
by
in lieu of

🎁 Have शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 Is शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 This शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 What शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 You शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

For meaning in Marathi

Leave a Comment