Foster meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Foster meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Foster’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Foster’ चा उच्चार= फॉस्टर, फोस्टर 

Foster meaning in Marathi

‘Foster’ या शब्दाचे इंग्रजी भाषेमध्ये दोन प्रकारचे अर्थ आहेत.

1. ‘Foster’ म्हणजे काही काळासाठी गरीब किंवा अनाथ (दत्तक न घेता) मुलाला आपल्या परिवारा मधे सामावून घेवून त्याचे पालनपोषण करण्याची कृती.

2. एखाद्याच्या विचारांना आणी भावनांना उत्तेजन देणे किंवा एखाद्याच्या वाढीस आणि विकासास मदत करने.

Foster- मराठी अर्थ
संगोपन करणे
पालनपोषण करणे
वाढवणे
वाढीला लागावा यासाठी सहाय्य करणे
पोषण करणे
मदत करणे
प्रोत्साहन देणे

Foster-Example

‘Foster’ हे एक verb (क्रियापद) आहे.

‘Foster’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: As a foster parent, I always ensure the well-being and safety of the children.
Marathi: एक फॉस्टर पालक म्हणून मी नेहमीच मुलांचे कल्याण आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करतो.

English: She is a foster mother for many homeless children.
Marathi: ती बर्‍याच बेघर मुलांसाठी त्यांची पालक माता आहे.

English: He is an animal lover so he is fostering stray cats and dogs in his area.
Marathi: तो एक प्राणी प्रेमी आहे म्हणूनच तो त्याच्या वीभागातल्या भटक्या मांजरी आणि कुत्री पाळत आहे.

English: If you foster your writing skills, one day you will be a good writer. Father told his son.
Marathi: जर तू आपले लेखन कौशल्य वाढवलेस, तर एक दिवस तू चांगला लेखक होशील. वडिलांनी मुलाला सांगितले.

English: Motivational speakers try to foster courage and daring in normal people.
Marathi: प्रेरणादायक वक्ते सामान्य लोकांमध्ये आत्मविश्वास व धैर्य वाढवण्याचा प्रयत्न करतात.

English: The family who brings up a child that is not one’s own by birth, such child is referred to as their foster child.
Marathi: जो परिवास आशा एक मुलाचे पालन पोषण करतो जे त्यांचा स्व:ताचा नाही, अशा मुलास त्यां परिवाराचा फॉस्टर मूल म्हणून संबोधले जाते.

English: It can foster coronavirus disease if people don’t follow the guidelines declared by the government.
Marathi: जर लोकांनी सरकारने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले नाही तर ते कोरोनाव्हायरस रोगाचा प्रसार करू शकतात.

English: Government should foster small businesses which benefit society.
Marathi: शासनाने छोट्या छोट्या व्यवसायांना चालना दिली पाहिजे ज्यामुळे समाजाचा फायदा होईल.

English: Our company fosters the innovative ideas of young employees.
Marathi: आमची कंपनी तरुण कर्मचार्‍यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांना प्रोत्साहन देते.

English: I have fostered poor children for almost 10 years and now they call me their foster father.
Marathi: मी जवळजवळ 10 वर्षांपासून गरीब मुलांचे संगोपन केले आणि आता ते मला त्यांचा पालक-पिता म्हणतात.

‘Foster’ चे इतर अर्थ

foster families- पालक परिवार

foster mother- पालक माता

foster child- स्वतः जन्म न दिलेले पण ज्याचे पालन-पोषण केले असे मुल

foster kid- कायदेशीर न घेतलेले दत्तक मुल

foster son- स्वतः जन्म न दिलेला पण ज्याचे पालन-पोषण केले असे मुलगा 

foster parents- स्वतः जन्म न दिलेल्या मुलाचे पालन-पोषण करणारे पालक 

foster mother- स्वतः जन्म न दिलेल्या मुलाचे पालन-पोषण करणारी स्त्री पालक 

foster-father- स्वतः जन्म न दिलेल्या मुलाचे पालन-पोषण करणारा पुरुष पालक, पालक वडील

foster Buddhism- बौद्ध धर्माचा प्रचार करा

foster brother- दूध भाऊ

foster care- दत्तक संगोपन

foster family- पालक परिवार, स्वतः जन्म न दिलेल्या मुलाचे पालन-पोषण करणारा परिवार 

foster home- पालनगृह

foster minister- पालक मंत्री

fosters- वाढवणे

foster creativity- सर्जनशीलता वाढवणे

fostering- वाढवणे

fostered- वाढवणे

fostered by- द्वारा वाढविले

‘Foster’ Synonyms-antonyms

‘Foster’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

bring up
rear
take care of
look after
raise
nurture
encourage
stimulate
help
support
assist
cultivate
uphold
boost

‘Foster’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

neglect
suppress
destroy

Foster meaning in Marathi

Leave a Comment