Gratitude meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Gratitude meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Gratitude’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Gratitude‘ चा इंग्रजी उच्चार = ग्रैटीटुड, ग्रैटटूड 

Gratitude meaning in Marathi

एखाद्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणे किंवा त्याचे आभार मानणे या क्रियेला इंग्रजीत ‘Gratitude’ म्हणतात.

1. ‘Gratitude’ ही कृतज्ञता व्यक्त करण्याची आणी कोणाचे तरी आभार मानण्याची क्रिया आहे.

2. एखाद्याचे आभार मानण्याची किंवा एखाद्याला धन्यवाद देण्याची भावना म्हणजेच Gratitude.

Gratitude- मराठी अर्थ
कृतज्ञता
आभार
धन्यवाद

‘Gratitude’ Example

‘Gratitude‘ एक noun (नाम, संज्ञा) आहे.

‘Gratitude’ हा शब्द कसा वापरला जातो हे आपणास खाली दिलेल्या उदाहरणातून सहज समजेल.

उदाहरण:  

English: People who practice gratitude benefit in their work and personal life.
Marathi: जे लोक कृतज्ञतेचा (Gratitude) वापर करतात त्यांना त्यांच्या कामात आणि वैयक्तिक जीवनात फायदा होतो.

English: Gratitude can improve relations with others.
Marathi: कृतज्ञता इतरांशी संबंध सुधारू शकते.

English: He sent them a gift to express his gratitude.
Marathi: त्याने कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी त्यांना एक भेट पाठविली.

English: Think about the things for which you are truly grateful.
Marathi: ज्या गोष्टींसाठी आपण खरोखर कृतज्ञ आहात त्याबद्दल विचार करा.

English: All employees expressed a deep sense of gratitude for the bonus given by the company.
Marathi: कंपनीने दिलेल्या बोनसबद्दल सर्व कर्मचार्‍यांनी कृतज्ञतेची भावना व्यक्त केली.

English: We can express gratitude for people.
Marathi: आम्ही लोकांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करू शकतो.

English: I show my gratitude for arranging a small party for us.
Marathi: आमच्यासाठी छोट्या पार्टीची व्यवस्था केल्याबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त करतो.

English: I express my gratitude toward my parents for their hard work to raise me.
Marathi: माझ्या आई-वडिलांनी मला वाढवण्यासाठी जे कष्ट घेतले त्यांचे मी आभार मानतो.

English: I express my gratitude to my colleagues for giving me support to complete the project.  
Marathi: प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मला सहकार्य केल्याबद्दल मी माझ्या सहकार्‍यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो.

English: ‘Gratitude’ is being thankful to someone for what they have done for you.
Marathi: ‘कृतज्ञता’ म्हणजे एखाद्याने तुमच्यासाठी जे काही केले त्याबद्दल त्यांचे आभार मानणे.

English: ‘Gratitude’ is the feeling of thanking someone or expressing indebtedness to someone.
Marathi: ‘कृतज्ञता’ म्हणजे एखाद्याचे आभार मानणे किंवा एखाद्याचे ऋण व्यक्त करणे.

English: ‘Gratitude’ means the state of being grateful towards someone.
Marathi: ‘कृतज्ञता’ म्हणजे एखाद्याबद्दल कृतज्ञ असण्याची स्थिती.

Reasons to practice gratitude 

(कृतज्ञता, आभार व्यक्त करण्याची कारणे)

English: It increases the level of satisfaction and positive emotions.
Marathi: कृतज्ञता, समाधानाची आणि सकारात्मक भावनांची पातळी वाढवते.

English: It increases helping behavior.
Marathi: ही लोकाना मदतीची वागणूक वाढवते.

English: It deepens relationships by promoting support and bonding.
Marathi: कृतज्ञता समर्थन आणि बंधनाला प्रोत्साहन देऊन संबंध अधिक मजबूत करते.

English: It lowers negative emotions.
Marathi: कृतज्ञता नकारात्मक भावना कमी करते.

English: It can help reduce health problems and improves sleep quality.
Marathi: कृतज्ञता आरोग्याच्या समस्या कमी करण्यात आणि झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करू शकते.

English: Gratitude Relieves stress and anxiety.
Marathi: कृतज्ञता तणाव आणि चिंता कमी करण्यास मदत करते.

English: Gratitude makes man thoughtful and altruistic.
Marathi: कृतज्ञता माणसाला विचारशील आणि परोपकारी बनवते.

How to express gratitude in English

कृतज्ञता (Gratitude) व्यक्त केल्याने आपन आनंदी राहतो हे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झाले आहे. इंग्रजीमध्ये कृतज्ञता कशी व्यक्त करावी.

▪ Thank you (धन्यवाद)

▪ Thanks a lot (खूप खूप धन्यवाद)

▪ Thank you so much (खूप खूप धन्यवाद)

▪ I am extremely grateful (मी अत्यंत आभारी आहे.)

▪ I really appreciate that (त्याबद्दल मी खरोखर कौतुक करतो)

 Gratitude family-word 

Gratitude शब्द परिवार
Gratitude (noun)
Grateful (adjective)
Gratefully (adverb)
Gratitude Synonyms-Antonyms

‘Gratitude’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Appreciation
Gratefulness
Thankfulness
Thanks
Acknowledgment
Respect
Recognition

‘Gratitude’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Ingratitude

 

Leave a Comment