Grievance meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Grievance meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Grievance’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Grievance’ चा उच्चार= ग्रीव़न्‍स

Grievance meaning in Marathi

‘Grievance’ म्हणजे आपल्या किंवा इतर कोणाबाबत घडत असलेल्या किंवा घडलेल्या अन्यायकारक गोष्टीबद्दल तक्रार करणे किंवा निषेध करणे.

1. अयोग्य किंवा अन्यायकारक वागणूक मिळाल्याची संतापजनक भावना किंवा तक्रार.

Grievance- मराठी अर्थ
तक्रार
गाऱ्हाणे
तक्रारीचे कारण
तक्रारीची बाब
व्‍यथा
कष्ट
आपत्ती

Grievance-Example

‘Grievance’ शब्द एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Grievance’ या शब्दाचे plural noun (अनेकवचनी नाम) Grievance’s आहे.

‘Grievance’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: The Indian government is not serious about farmers’ grievances.
Marathi: भारत सरकार शेतकऱ्यांच्या तक्रारींबाबत गंभीर नाही.

English: Company management receive frequently grievances from employees.
Marathi: कंपनी व्यवस्थापनाला कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार तक्रारी येतात.

English: The workers had a grievance about pay.
Marathi: वेतनाबाबत कामगारांची नाराजी होती.

English: Ruling political party ignoring grievances of the opposite political party.
Marathi: सत्ताधारी राजकीय पक्ष विरुद्ध राजकीय पक्षाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात.

English: How do you deal with a grievance?
Marathi: तुम्ही तक्रारीला कसे सामोरे जाता?

English: This is not a personal grievance of mine.
Marathi: ही माझी वैयक्तिक तक्रार नाही.

English: Students have a grievance about their math professor.
Marathi: विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गणिताच्या प्राध्यापकाबद्दल तक्रार आहे.

English: Farmer’s chief grievance is that they get a low price for their agricultural products.
Marathi: शेतकर्‍यांची प्रमुख तक्रार आहे की त्यांना त्यांच्या शेतीमालाला कमी भाव मिळतो.

English: It seems that the Indian government failed to solve farmers’ grievances.
Marathi: शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सोडवण्यात भारत सरकार अपयशी ठरल्याचे दिसते.

English: The committee found that employees had legitimate grievances.
Marathi: कर्मचार्‍यांच्या तक्रारी कायदेशीर असल्याचे समितीला आढळून आले.

English: The rioters had no real grievance.
Marathi: दंगलखोरांची तक्रार खरी नव्हती.

English: A grievance means a complaint raised by an individual against injustice.
Marathi: ‘ग्रीव़न्‍स’ म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने अन्यायाविरुद्ध केलेली तक्रार.

English: A ‘collective grievance’ is a complaint raised by two or more individuals.
Marathi: ‘सामूहिक तक्रार’ ही दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी केलेली तक्रार असते.

‘Grievance’ चे इतर अर्थ

grievance redressal- तक्रार निवारण

grievance redressal mechanism- तक्रार निवारण यंत्रणा

public grievance- सार्वजनिक तक्रार

public grievances- सार्वजनिक तक्रारी

grievance officer- तक्रार अधिकारी

grievance officer information- तक्रार अधिकारी माहिती

grievance handling- तक्रार हाताळणी

Agri grievance- कृषि तक्रार, शेतीची तक्रार

grievance committee- तक्रार समिती

employee grievance- कर्मचारी तक्रार

closure proposed for your grievance- तुमच्या तक्रारीसाठी बंद प्रस्तावित

raise a grievance- तक्रार करा

employee grievance- कर्मचारी तक्रार

register grievance- तक्रार नोंदवा

report grievance- तक्रार नोंदवा

grievance period- तक्रार कालावधी

grievance cell- तक्रार कक्ष

redressal of grievances- तक्रारींचे निवारण

grievance day- तक्रार दिवस

track your grievance- तुमच्या तक्रारीचा मागोवा घ्या

grievance procedure- तक्रार प्रक्रिया

grievance petition- तक्रार याचिका

grievance letter- तक्रार पत्र

student grievance- विद्यार्थ्यांची तक्रार

ventilation of public grievance- सार्वजनिक तक्रारी हाताळणे

no grievance- कोणतीही तक्रार नाही

customer grievance- ग्राहक तक्रार

vague grievance- अस्पष्ट तक्रार

‘Grievance’ Synonyms-antonyms

‘Grievance’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

complaint
criticism
injustice
objection
protestation
grief
outrage
hardship
resentment
affliction
sorrow
unhappiness
wrong

‘Grievance’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

commendation
praise
flattery
delight
blessing
compliment
assistance
help
favor
happiness

 

Leave a Comment