Hi meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Hi meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Hi’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Hi’ चा उच्चार= हाइ, हाय

Hi meaning in Marathi

1. आपल्या समोर एखादा ओळखीचा माणूस दिसला की त्याला मैत्रीपूर्ण अभिवादन करण्यासाठी आपण ‘HI’ हा शब्द वापरतो.

2. एखाद्याचे  लक्ष वेधण्यासाठी सुद्धा ‘HI’ हा शब्द  वापरला  जातो.

Hi- मराठी अर्थ
नमस्ते!
नमस्कार!
अहो

3. ‘Hi’ हा शब्द अनेकदा संभाषणात वापरला जातो.

4. आपण आपले सहकारी, मित्र, परिचित आणि बॉस यांच्यासह बोलताना देखिल ‘Hi’ हा शब्द वापरू शकतो.

5. ‘Hi’ हा शब्द आपण कुठेही संभाषणात वापरू शकतो.

6. ‘Hi’ हा शब्द फारसा औपचारिक (formal) नाही पण तो संभाषणात सर्व मान्य आहे, आणि हां एक सौम्य आणि सभ्य शब्द आहे.

Hi-Example

‘Hi’ हे exclamation (उदगार) आहे.

‘Hi’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Hi, how are you?
Marathi: नमस्कार, कसे आहात?

English: Hi, how are you doing?
Marathi: नमस्कार, काय चाललय?

English: Hi, how are you doing today?
Marathi: हाय, तुम्ही आज कसे आहात?

English: Hi there, how are you?
Marathi: नमस्कार, कसे आहात?

English: Hi there beautiful, how are you?
Marathi: नमस्कार सुंदरी, कशी आहेस?

English: Hi there, beautiful girl!
Marathi: नमस्कार, सुंदर मुलगी!

English: Hi guys, good morning.
Marathi: नमस्कार मित्रांनो, सुप्रभात.

English: Say hi to her from me.
Marathi: तिला माझ्याकडून नमस्कार म्हणा.

English: Say hi to him from me.
Marathi: त्याला माझ्याकडून नमस्कार म्हणा.

English: Hi dear friend, how are you doing?
Marathi: नमस्कार प्रिय मित्रा, तू कसा आहेस?

English: Hi team, good morning.
Marathi: नमस्ते टीम, शुभ प्रभात.

English: Hi mam, good evening.
Marathi: नमस्ते मैडम, शुभ संध्याकाळ.

English: Hi sir good morning.
Marathi: नमस्कार सर, सुप्रभात.

English: Hi bro, what’s up?
Marathi: नमस्कार भाऊ, काय चालले आहे?

English: Hi to all of you.
Marathi: तुम्हा सर्वांना नमस्कार.

English: Say hi to me on WhatsApp.
Marathi: मला व्हॉट्सअपवर नमस्कार म्हणा.

‘Hi’ चे इतर अर्थ

hi there- नमस्कार

hi guys- नमस्कार मित्रांनो

say hi- नमस्कार म्हणा

say hi to- नमस्कार म्हणा

say hi to me- मला नमस्कार म्हणा

hi dear- नमस्ते प्रिय

hi dear friend- नमस्कार प्रिय मित्र

hi dude- नमस्कार मित्रा

hi dudes- नमस्कार मित्रांनो

hi mam- नमस्ते मैडम

hi sir- नमस्कार श्रीमान

hi bro- नमस्कार भाऊ

hi sister- नमस्कार बहीण

hi love- नमस्कार प्रेम

hi lovely- नमस्कार सुंदर

hi folks- नमस्कार मित्रांनो

hi all- सर्वांना नमस्कार

hi to all- सर्वांना नमस्कार

‘Hi’ Synonyms-antonyms

‘Hi’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

greetings
welcome
howdy
obeisance

‘Hi’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

goodbye

🎁 Hello या शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment