Humble meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Humble meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Humble’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Humble’ चा उच्चार= हम्बल

Humble meaning in Marathi

‘Humble’ या शब्दाचे वेगवेगळे अर्थ आहेत. उदाहरणार्थ-

1. अशी नम्र व्यक्ती (Humble person) जी इतरांपेक्षा श्रेष्ठ असूनही, ज्याला आपल्या वैशिष्ट्यांचा अभिमान नाही आणि जो स्वतःला इतर लोकांच्या बरोबरीचा समजतो आणि सामान्य लोकांशी नम्रतेने वागतो.

English: He is an insanely rich but humble person.
Marathi: तो एक अत्यंत श्रीमंत पण नम्र व्यक्ती आहे.

2. एखाद्याचा अपमान करणे किंवा त्यांचा अभिमान मोडून काढणे ज्या मुळे त्या व्यक्तीला हे समजते की तो तितका महत्वाचा किंवा हुशार नाही जितका तो स्वताला समजतो.

English: He every time tries to humble down me for no reason.
Marathi: तो प्रत्येक वेळी विनाकारण मला नम्र करण्याचा प्रयत्न करतो.

3. अतिशय सामान्य आणि बिनमहत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या व्यक्ती आणि गोष्टींना इंग्रजीत ‘Humble’ असेही म्हणतात.

English: a humble sweeper.
Marathi: एक नम्र सफाई कामगार. / एक मामूली सफाई कामगार.

4. खालच्या सामाजिक, प्रशासकीय किंवा राजकीय श्रेणीतील.

Humble- मराठी अर्थ
adjective (विशेषण)
नम्र
सभ्य
विनयशील
लीन
हलक्या दर्जाचा
किरकोळ
नगण्य
मामुली
verb (क्रियापद)
नम्र करणे
नम्र बनवणे
अभिमान तोडणे
अपमानित करणे

Humble-Example

‘Humble’ हा शब्द adjective (विशेषण) आणि verb (क्रियापद) या दोन्ही रुपात कार्य करतो. 

‘Humble’ शब्दाचा past participle (भूतकालिक कृदन्त विशेषण) Humble’d आहे आणि याचा present participle (वर्तमान कालिक विशेषण) Humbling आहे.

‘Humble’ शब्दाचा comparative adjective (तुलनात्मक विशेषण) Humbler आहे आणि याचा superlative adjective (उत्तमतासूचक विशेषण) Humblest आहे.

‘Humble’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: People always assume that humbles are easy to cheat.
Marathi: लोक नेहमी असे गृहीत धरतात की नम्रांना फसवणे सोपे आहे.

English: Humble request to all of you, remove your shoes outside.
Marathi: आपणा सर्वांना नम्र विनंती, आपले बूट बाहेर काढा.

English: You are so humble and caring.
Marathi: तुम्ही खूप नम्र आणि काळजी घेणारे आहात.

English: My humble request to you.
Marathi: माझी तुम्हाला नम्र विनंती.

English: Be humble, be kind but don’t be cruel.
Marathi: नम्र व्हा, दयाळू व्हा परंतु क्रूर होऊ नका.

English: My boss humbled me in front of my colleagues.
Marathi: माझ्या बॉसने मला माझ्या सहकाऱ्यांसमोर नम्र केले.

English: His father is just a humble sweeper.
Marathi: त्याचे वडील फक्त एक नम्र सफाई कामगार आहेत.

English: How to be humble?
Marathi: नम्र कसे व्हावे?

English: It is better to be humble than arrogant in life.
Marathi: जीवनात गर्विष्ठ होण्यापेक्षा नम्र असणे चांगले.

English: To be humble with everyone is a key to a successful life.
Marathi: सर्वांशी नम्र राहणे ही यशस्वी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे.

‘Humble’ चे इतर अर्थ

humble man- नम्र माणूस

humble person- नम्र व्यक्ती

humble personality- नम्र व्यक्तिमत्व

humble girl- नम्र मुलगी

being humble- नम्र असणे

very humble- अतिशय नम्र

very humble person- अतिशय नम्र व्यक्ती

humble request- नम्र विनंती

humble request to you- आपणास नम्र विनंती

humble submission- नम्र शरणागती

humble submission and respect- नम्र शरणागती आणि आदर

humble tribute- विनम्र श्रद्धांजलि

work hard stay humble- कठोर परिश्रम करा नम्र रहा

a mistake which makes you humble- एक चूक जी तुम्हाला नम्र बनवते

you are so humble- तू खूप नम्र आहेस

Keep yourself silent and humble- स्वतःला शांत आणि नम्र ठेवा

i am humbled and grateful- मी नम्र आणि कृतज्ञ आहे

when you succeed be humble- जेव्हा तुम्ही यशस्वी व्हाल तेव्हा नम्र व्हा

you are humble- तुम्ही नम्र आहात

stay humble- नम्र राहू

stay humble in your success- तुमच्या यशात नम्र रहा

pride to be humble- नम्र असण्याचा अभिमान

stay humble and hustle hard- नम्र राहा आणि कठोर घाई करा

my humble self- माझे नम्र स्व

humble test- नम्र चाचणी

humble abode- नम्र निवासस्थान

humble yourself- स्वतःला नम्र करा

so humble- खूप नम्र

Let be humble- नम्र होऊ द्या

polite and humble- विनम्र आणि नम्र

most humble- सर्वात नम्र

humble doesn’t stumble- नम्र अडखळत नाही

humble though they are- जरी ते नम्र आहेत

humble nature- नम्र स्वभाव

humble plea- नम्र विनंती

my humble request- माझी नम्र विनंती

be humble be kind but be a beast- नम्र व्हा दयाळू व्हा पण पशू व्हा

i am humbled- मी नम्र आहे

i am humbled and grateful- मी नम्र आणि कृतज्ञ आहे

humble spirit- नम्र आत्मा

humble words- नम्र शब्द

over humble- जास्त नम्र

humble but savage- नम्र पण रानटी

with due respect and humble submission- योग्य आदर आणि नम्र शरणागतीसह

humble opinion- नम्र मत

humbly- नम्रपणे

‘Humble’ Synonyms-antonyms

‘Humble’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

adjective (विशेषण)
meek
submissive
discreet
modest
decorous
gracious
complaisant
coy
deferential
courteous
unassuming
low-ranking
lower
poor
ignoble
inferior
undistinguished
simple
ordinary
verb (क्रियापद)
humiliate
mortify
chasten
abase
Wretch
insignificant
Caitiff
frivolous
commonplace
niggard
trivial
lowly
overwhelm
clobber

‘Humble’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

proud
assuming
overbearing
impolite
discourteous
unmannerly
extroverted
noble
uncivil
rude

Humble meaning in Marathi

Leave a Comment