Hypocrisy meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Hypocrisy meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Hypocrisy’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Hypocrisy’ चा उच्चार= हिपॉक्रसि

Hypocrisy meaning in Marathi

‘Hypocrisy’ म्हणजे उच्च नैतिक मूल्यांचे पालन करण्याचा आव आणणारी व्यक्ती, प्रत्यक्षात त्याचे वागणे नैतिकतेच्या पूर्णपणे विरुद्ध असते.

1. वास्तविक जीवनात आपण जे नाही  तेच असल्याची खोटी बतावणी करणे.

2. अजिबात विश्वास नसलेल्या एखाद्या गोष्टीवर प्रचंड विश्वास असल्याचे ढोंग करने.

Hypocrisy- मराठी अर्थ
ढोंगीपणा
दांभिकपणा
दांभिकता
ढोंग
दुट्टपीपणा
दुराचरण
फसवणूक

Hypocrisy-Example

‘Hypocrisy’ शब्द एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Hypocrisy’ या शब्दाचे plural noun (अनेकवचनी नाम) Hypocrisies’ आहे.

‘Hypocrisy’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Love without truth is hypocrisy.
Marathi: सत्याशिवाय प्रेम हे दांभिक आहे.

English: I don’t know how to deal with people’s hypocrisies.
Marathi: लोकांच्या ढोंगीपणाला कसे सामोरे जावे हे मला माहित नाही.

English: The main sign of hypocrisy is continuously lie-ing.
Marathi: सतत खोटे बोलणे हे ढोंगीपणाचे मुख्य लक्षण आहे.

English: She was fed up with his husband’s hypocrisy.
Marathi: पतीच्या ढोंगीपणाला ती कंटाळली होती.

English: No one respects him because of his hypocrisy.
Marathi: त्याच्या दांभिकपणामुळे कोणीही त्याचा आदर करत नाही.

English: I hate the hypocrisies’ of people.
Marathi: मला लोकांच्या ढोंगीपणाचा तिरस्कार आहे.

English: His apology letter is filled with hypocrisy statements.
Marathi: त्यांचे माफीनामा पत्र दांभिक विधानांनी भरलेले आहे.

English: He is infamous among friends for his hypocrisy and double standards.
Marathi: तो त्याच्या दांभिकपणा आणि दुटप्पीपणासाठी मित्रांमध्ये कुप्रसिद्ध आहे.

English: Innocent people are easily trapped in religious hypocrisy.
Marathi: निष्पाप लोक धार्मिक दांभिकतेत सहज अडकतात.

English: Police exposed the hypocrisy of a fraud businessman.
Marathi: पोलिसांनी फसवणूक करणाऱ्या व्यावसायिकाच्या भोंदूगिरीचा पर्दाफाश केला.

‘Hypocrisy’ चे इतर अर्थ

height of hypocrisy- ढोंगीपणाचा कळस, ढोंगीपणाची उंची  

sheer hypocrisy- निव्वळ ढोंगीपणा

you are hypocrisy- तुम्ही ढोंगी आहात

the hypocrisy of life- जीवनाचा ढोंगीपणा

ultimate hypocrisy- अंतिम ढोंगीपणा

hypocrisy at its finest- दांभिकता त्याच्या उत्कृष्ट

inherent hypocrisy- जन्मापासूनचा ढोंगीपणा, मूळचा ढोंगीपणा

hypocrisy person- ढोंगी व्यक्ती

hypocrisy up- दांभिकता

hypocrisy different- दांभिकपणा वेगळा

hypocrisy at its peak- दांभिकता शिखरावर आहे

hypocrisy girl- ढोंगी मुलगी

hypocrisy me- दांभिक मला

hypocrisy man- ढोंगी माणूस

hypocrisy out- ढोंग बाहेर

not hypocrisy- ढोंगी नाही

‘Hypocrisy’ Synonyms-antonyms

‘Hypocrisy’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

pietism
humbug
pretense
falsity
deceit
dissimulation
Pharisaism
imposture
dishonesty
sanctimony
dissembling

‘Hypocrisy’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

honesty
sincerity
truthfulness
fairness
righteousness

🎁 Hypocrite शब्दा चा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment