Hypocrite meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Hypocrite meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Hypocrite’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Hypocrite’ चा उच्चार= हिपक्रिट

Hypocrite meaning in Marathi

1. ‘Hypocrite’ म्हणजे असा ढोंगी जो केवळ नैतिक असल्याचे भासवतो, परंतु त्याच्या स्वतःच्या कृती प्रत्यक्षात नैतिकतेला अनुरूप नाहीत.

2. असे ढोंगी जे सहसा एक गोष्ट सांगतात पण प्रत्यक्षात दुसरेच करतात.

Hypocrite- मराठी अर्थ
पाखंडी
ढोंगी
दांभिक
कपटी

Hypocrite-Example

‘Hypocrite’ हे एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Hypocrite’ चे plural noun (अनेकवचनी नाम) hypocrite’s आहे.

‘Hypocrite’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Hypocrites people always ignore the truth.
Marathi: ढोंगी लोक नेहमी सत्याकडे दुर्लक्ष करतात.

English: Hypocrite people pretend to be holy but their intention was always to mislead someone.
Marathi: ढोंगी लोक पवित्र असल्याचे भासवतात पण त्यांचा हेतू नेहमीच कुणाची दिशाभूल करण्याचा असतो.

English: What a hypocrite she is, pretends to be a member of the royal family.
Marathi: ती किती ढोंगी आहे, राजघराण्यातील सदस्य असल्याचे भासवते.

English: Now his friends know he is a hypocrite so they started to ignore him.
Marathi: आता त्याच्या मित्रांना माहित आहे की तो एक ढोंगी आहे म्हणून त्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरवात केली.

English: A lot of people on social media are hypocrites, they try to cheat people for their benefit.
Marathi: सोशल मीडियावर बरेच लोक ढोंगी आहेत, ते त्यांच्या फायद्यासाठी लोकांना फसवण्याचा प्रयत्न करतात.

English: He is justifying to be a hypocrite at that moment.
Marathi: तो त्यावेळी ढोंगी असल्याचे औचित्य साधत आहे.

English: Politicians are big hypocrites, they always promise something but never fulfill it.
Marathi: राजकारणी मोठे ढोंगी असतात, ते नेहमी काहीतरी आश्वासन देतात पण ते कधीच पूर्ण करत नाहीत.

English: Hypocrites are not so easy to spot because they always try to hide their true nature.
Marathi: ढोंगी लोकांना शोधणे इतके सोपे नसते कारण ते नेहमी त्यांचे खरे स्वरूप लपवण्याचा प्रयत्न करतात.

English: I don’t want anyone to be pointed at me as a hypocrite.
Marathi: मला कोणीही ढोंगी म्हणून माझ्याकडे बोट दाखवू नये अशी माझी इच्छा आहे.

English: He is a big liar and hypocrite.
Marathi: तो एक मोठा लबाड आणि ढोंगी आहे.

‘Hypocrite’ चे इतर अर्थ

spineless hypocrite- भेकड ढोंगी, अनिश्चित ढोंगी

hypocrite idiom- ढोंगी मुहावरा

hypocrite party- ढोंगी पक्ष

hypocrite etymology- ढोंगी व्युत्पत्ती

arch hypocrite- कमान ढोंगी

bloody hypocrite- रक्तरंजित ढोंगी

hypocrite person- पाखंडी व्यक्ति

hypocrite you- आपण ढोंगी

hypocrite girl- ढोंगी मुलगी

hypocrite time- ढोंगी वेळ

hypocrite too- ढोंगी सुद्धा

hypocrite lie- ढोंगी खोटे

hypocrite over- ढोंगी

non-hypocrite- गैर-ढोंगी

hypocritical- दांभिक

hypocritically- दांभिकपणे

hypocritical people- ढोंगी लोक

hypocritical and sanctimonious talk- दांभिक आणि पवित्र चर्चा

hypocrisy- ढोंगीपणा, दांभिकता, ढोंग

‘Hypocrite’ Synonyms-antonyms

‘Hypocrite’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

whited sepulchre
humbug
impostor
phony
Pharisee
canter
pretender
deceiver
faker
bluffer
liar
feigner
counterfeiter
sham
charlatan

‘Hypocrite’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

honest
truthful
veracious
straightforward
sincere
scrupulous
trustable
reliable
ethical
virtuous
honorable

🎁 Hypocrisy शब्दा चा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment