I wish you a beautiful life with…| सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

I wish you a beautiful life with good health and happiness forever meaning in Marathi: या लेखात या इंग्रजी वाक्याचा (sentence) अर्थ सोप्या मराठी मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर या सारख्या अन्य समान (similar) वाक्यांचे अर्थ सुद्धा दीले गेले आहेत.

या इंग्रजी वाक्याचा मराठी उच्चार (pronunciation)= आय विश यू अ ब्यूटीफुल लाइफ विथ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉरएवर

English: I wish you a beautiful life with good health and happiness forever.
Marathi: मी तुम्हाला चांगले आरोग्य आणि सदैव आनंदी आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो.

इतर उदाहरणे (Other Examples)

English: Wishing you a wonderful year of good health, happiness, and success.
Marathi: तुम्हाला चांगले आरोग्य, आनंद आणि यशाचे अद्भुत वर्ष जावो हीच सदिच्छा.

English: Wishing you love success and happiness in your life.
Marathi: तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात प्रेम, यश आणि आनंदा साठी शुभेच्छा.

English: Wishing you a beautiful day full of love and happiness.
Marathi: तुम्हाला प्रेम आणि आनंदाने भरलेल्या सुंदर दिवसाच्या शुभेच्छा.

English: Wishing you good health and happiness.
Marathi: मी तुमच्या साठी चांगले आरोग्य आणि आनंदाची इच्छा करतो. 

English: I wish you good health.
Marathi: मी तुम्हाला उत्तम आरोग्यासाठी शुभेच्छा देतो.

English: May god bless you with good health and happiness always.
Marathi:  देव तुम्हाला सदैव चांगले आरोग्य आणि आनंद देवो.

English: I wish you happiness success and good health.
Marathi: मी तुम्हाला आनंद, यश आणि चांगले आरोग्य इच्छितो.

English: I wish you always be happy in your life.
Marathi: तुम्ही तुमच्या आयुष्यात नेहमी आनंदी रहावे अशी माझी इच्छा आहे.

English: My wish for you on your birthday is that you are and will always be happy and healthy.
Marathi: तुमच्या वाढदिवशी, मी तुम्हाला नेहमी आनंदी आणि निरोगी राहण्याची इच्छा करतो.

English: Wish you a very happy birthday and good health.
Marathi: 1) तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि तुमच्या आरोग्यासाठी शुभेच्छा. 2) तुम्हाला उत्तम आरोग्यासाठी आणि वाढदिवसा साठी खूप खूप शुभेच्छा.

English: I wish you good health and happiness in life today and always.
Marathi: मी तुम्हाला आज आणि नेहमी तुमच्या आयुष्यात चांगले आरोग्य आणि आनंदा साठी शुभेच्छा देतो.

English: I wish you all the best on your special day.
Marathi: तुमच्या विशेष दिवसा साठी मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो.

English: I love you with all my heart and I wish you the best in life.
Marathi: मी तुझ्यावर मनापासून प्रेम करतो आणि तुला आयुष्यात चांगल्या साठी शुभेच्छा देतो.

I wish you a beautiful life with good health and happiness forever meaning in Marathi

Leave a Comment