Individual meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Individual meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Individual’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Individual’ चा उच्चार= इंडिविजुअल, इन्डिव़िजुअल

Individual meaning in Marathi

‘Individual’ म्हणजे एकटी व्यक्ती किंवा एकटया वस्तूशी संबंधित.

1. एक असा व्यक्ती जो लोकांच्या समूहाशी संबंधित नाही.

2. ‘Individual’ हा शब्द फक्त एक व्यक्ती किंवा एक वस्तू या साठी अभिप्रेत असतो.

3. एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचे किंवा वस्तूचे वैशिष्ट्य.

4. कोणत्या तरी विशेष वर्गाचा एकच किंवा एकल सदस्य.

Individual- मराठी अर्थ
noun (संज्ञा, नाम)
व्यक्ति
एक व्यक्ति
असामी
भिन्न व्यक्ती
एकल व्यक्ती किंवा एकल वस्तु
adjective (विशेषण)
व्यक्तिगत
वैयक्तिक
व्यक्तीविशिष्ट
विशिष्ट
एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीसाठी
अलिप्त

Individual-Example

‘Individual’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाम) आणि adjective (विशेषण) या दोन्ही रुपात कार्य करतो. 

‘Individual’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) Individuals आहे.

‘Individual’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: As an individual, he is very arrogant.
Marathi: एक व्यक्ती म्हणून, तो खूप अहंकारी आहे.

English: I don’t like to share my individual secrets with others.
Marathi: मला माझी वैयक्तिक गुपिते इतरांसोबत शेअर करायला आवडत नाही.

English: He is a trustworthy individual.
Marathi: तो एक विश्वासार्ह व्यक्ती आहे.

English: No individuals claimed on the anonymous luggage.
Marathi: निनावी सामानावर कोणत्याही व्यक्तीने दावा केलेला नाही.

English: Every individual must vaccinate during the corona epidemic.
Marathi: कोरोना महामारीच्या काळात प्रत्येक व्यक्तीने लसीकरण करणे आवश्यक आहे.

English: He marked the individual pages of a book for references.
Marathi: त्याने संदर्भासाठी पुस्तकाची स्वतंत्र पाने चिन्हांकित केली.

English: Every individual has their own way of living life.
Marathi: प्रत्येक व्यक्तीची जीवन जगण्याची स्वतःची पद्धत असते.

English: His helping nature suggests he is a kind individual.
Marathi: त्याचा मदतीचा स्वभाव सूचित करतो की तो एक दयाळू व्यक्ती आहे.

English: My boss is a selfish and heartless individual.
Marathi: माझा बॉस एक स्वार्थी आणि निर्दयी व्यक्ती आहे.

English: At the new year party, he greeted every individual.
Marathi: नवीन वर्षाच्या पार्टीत त्यांनी प्रत्येक व्यक्तीला शुभेच्छा दिल्या.

English: Surprisingly he knew every individual by his name.
Marathi: आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तो प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या नावाने ओळखत होता.

English: As per the constitution, every individual has a right to follow their religion.
Marathi: संविधानानुसार प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे.

English: Most of the men in the Christmas party were single individuals.
Marathi: ख्रिसमस पार्टीतील बहुतेक पुरुष अविवाहित होते.

English: Polyploid species can arise from a single individual.
Marathi: पॉलीप्लॉइड प्रजाती एकाच व्यक्तीपासून उद्भवू शकतात.

English: He is an unusual individual.
Marathi: तो एक असामान्य व्यक्ती आहे.

English: That profession is for intelligent individuals.
Marathi: तो व्यवसाय बुद्धिमान व्यक्तींसाठी आहे.

English: I never met that nomadic tribes individuals.
Marathi: त्या भटक्या जमातीच्या व्यक्तींना मी कधीच भेटलो नाही.

English: They have individual differences but still are good friends.
Marathi: त्यांच्यात वैयक्तिक मतभेद आहेत पण तरीही ते चांगले मित्र आहेत.

English: They built an individual library for study.
Marathi: त्यांनी अभ्यासासाठी स्वतंत्र ग्रंथालय बांधले.

English: He accepted it as his individual mistake and declared that their colleagues are innocent.
Marathi: त्यांनी ही त्यांची वैयक्तिक चूक असल्याचे मान्य केले आणि त्यांचे सहकारी निर्दोष असल्याचे जाहीर केले.

‘Individual’ चे इतर अर्थ

individual person- एक व्यक्ति, वैयक्तिक व्यक्ती

individual personality- वैयक्तिक व्यक्तिमत्व

salaried individual- पगारदार व्यक्ती

resident individual- निवासी व्यक्ति

stranded individual- अडकलेली व्यक्ती

individual differences- वैयक्तिक फरक

body of individual- व्यक्तीचे शरीर

non-resident individual- अनिवासी व्यक्ती

standard individual- मानक व्यक्ति

individual body- वैयक्तिक शरीर

individuality- व्यक्तिमत्व, स्वतंत्र व्यक्तीत्व

individual score- वैयक्तिक स्कोअर

individual liberty- वैयक्तिक स्वातंत्र्य, व्यक्ति-स्वतंत्र्य

non-individual- गैर-वैयक्तिक

non-individual entity- गैर-वैयक्तिक अस्तित्व

individual level- वैयक्तिक स्तर

new individual- नवीन व्यक्ती

my individual- माझे वैयक्तिक, माझे व्यक्तिगत

individual house- वैयक्तिक घर

individual household- वैयक्तिक कुटुंब

individual relationship officer- वैयक्तिक संबंध अधिकारी

individual name- वैयक्तिक नाव

individual contributor- वैयक्तिक योगदानकर्ता

individual family- वैयक्तिक कुटुंब

an individual who wish to get tested- चाचणी घेऊ इच्छिणारी व्यक्ती

individual behavior- वैयक्तिक वर्तन

individual number- वैयक्तिक संख्या

individual number card- वैयक्तिक क्रमांक कार्ड

individual girl- वैयक्तिक मुलगी

individual up- वैयक्तिक वर

individual perspective- वैयक्तिक दृष्टीकोन

individual plot- वैयक्तिक प्लॉट

individual services- वैयक्तिक सेवा

individual income tax return form- वैयक्तिक आयकर रिटर्न फॉर्म

‘Individual’ Synonyms-antonyms

‘Individual’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

single
lone
sole
personal
independent
singular
separate
discrete
particular
specific
characteristic
special
isolated
solitary
distinct

‘Individual’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

combined
together
united
mixed
ordinary
unimportant

Individual meaning in Marathi

Leave a Comment