Inevitable meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Inevitable meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Inevitable’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषेमधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Inevitable शब्दाचा उच्चार = इनˈएव़िटबअल्, इनेविटबल, इनइवीटेबल 

Inevitable meaning in Marathi 

1. जे टाळता येत नाही असे
2. टाळता न येउ शकणारी कोणतीही घटना किंवा प्रसंग 
3. होण्यापासून रोखले जाउ न शकणारे असे काहीही 

Inevitable-मराठी अर्थ 
अनिवार्य
अपरिहार्य
अटळ
निश्चित
जे टाळता येणार नाही असे

जे टाळणे अशक्य असते आशा गोष्टीला इंग्रजी मधे ‘Inevitable’ म्हणतात.

Inevitable-Example

Inevitable’ हा शब्द एक Adjective (विशेषण) आहे.

Inevitable’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

Eng: Your success is inevitable if you work hard.
मराठी: आपण कठोर परिश्रम केल्यास आपले यश निश्चित आहे.

Eng: Compromise is an inevitable part of life.
मराठी: तडजोड करणे ही जीवनाचा अपरिहार्य भाग आहे.

Eng: The great warriors make battle wins inevitable.
मराठी: महान योद्धे लढाई जिंकणे निश्चित बनवतात.

Eng: Nothing in politics is inevitable if you fight it hard enough.
मराठी: आपण पुरेसे संघर्ष केल्यास राजकारणात काहीही अपरिहार्य नाही.

Eng: As he spends his ancestral property, his bankruptcy is inevitable.
मराठी: तो आपली वडिलोपार्जित संपत्ती खर्च करीत असताना त्याची दिवाळखोरी अटळ आहे.

Eng: Your extreme hard work is able to change your inevitable destiny also.
मराठी: आपले अत्यंत कठोर परिश्रम आपले अटळ नशिब देखील बदलण्यास सक्षम आहे.

Eng: Due to his sincerity, his promotion is inevitable.
मराठी: त्याच्या प्रामाणिकपणामुळे, त्यांची पदोन्नति निश्चित आहे.

Eng: Due to the economy slow down, unemployment is inevitable.
मराठी: अर्थव्यवस्था मंदावल्यामुळे बेरोजगारी अटळ आहे.

Eng: You cannot run away from your fate, it is inevitable.
मराठी: आपण आपल्या नशिबापासून पळून जाऊ शकत नाही, हे अपरिहार्य आहे.

Eng: Your hard work makes your success inevitable.
मराठी: तुमची मेहनत तुमचे यश अटळ बनवते.

Eng: The cloudy weather makes rain inevitable.
मराठी: ढगाळ वातावरणामुळे पाऊस निश्चित होतो.

Eng: You have to accept the inevitable.
मराठी: आपल्याला अपरिहार्य स्वीकारले पाहिजे.

Inevitable’ चे इतर अर्थ

change is inevitable- बदल अपरिहार्य आहे, बदल निश्चित आहे 

oblivion is inevitable- विस्मृती अपरिहार्य आहे, विस्मरण अटळ आहे

I am inevitable- मी अपरिहार्य आहे, मी न टाळता येणारा आहे 

inevitable accident- अपरिहार्य अपघात, अटळ अपघात

inevitable abortion- अपरिहार्य गर्भपात, टाळता येणार नाही असा गर्भपात

inevitable man- अपरिहार्य मनुष्य

inevitable girl- अपरिहार्य मुलगी

inevitable personality- अपरिहार्य व्यक्तिमत्व

inevitable life- अपरिहार्य जीवन, अटळ जीवन

inevitable approach- अपरिहार्य दृष्टीकोन, अनिवार्य दृष्टीकोन

inevitable circumstances- अपरिहार्य परिस्थिती

inevitability- अपरिहार्यता, अटळता, अनिवार्यता

Inevitable’ Synonyms-Antonyms

Inevitable’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Synonyms (समानार्थी शब्द)
Assured
Unavoidable
Certain
Inescapable
Inexorable
Predetermined
Expected
Sure to happen
Predestined

Inevitable’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Antonyms (विरुद्धार्थी शब्द)
Avoidable
Uncertain

Inevitable meaning in Marathi 

Leave a Comment