Initiated meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Initiated meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Initiated’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Initiated’ चा उच्चार= इनिशिएटेड

Initiated meaning in Marathi

‘Initiated’ म्हणजे सुरू करण्यात आलेली कोणतीही एक प्रक्रिया किंवा कृती.

Initiated- मराठी अर्थ
सुरुवात केली
आरंभ केला
प्रारम्भ केला

Initiated-Example

‘Initiated’ हे एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Initiated’ हा शब्द ‘Initiate’ या शब्दाचा past tense (भूतकाळ) आहे.

‘Initiated’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Police verification initiated in your case contact nearest police station.
Marathi: तुमच्या बाबतीत पोलीस तपास सुरु झाला आहे, जवळच्या पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधा.

English: Payment not initiated for the beneficiary.
Marathi: लाभार्थ्यांना पैसे देण्यास सुरुवात झालेली नाही.

English: The police initiated their investigation on Monday.
Marathi: पोलिसांनी सोमवारी त्यांचा तपास सुरू केला.

English: A refund will be initiated after the return of the product.
Marathi: उत्पादन परत केल्यानंतर परतावा सुरू केला जाईल.

English: He initiated charity at his old age.
Marathi: त्यांनी म्हातारपणी दानधर्म सुरू केला.

English: Indian government initiated economic reforms.
Marathi: भारत सरकारने आर्थिक सुधारणा सुरू केल्या.

English: Raja Ram Mohan Roy initiated social reforms in Indian society.
Marathi: राजा राम मोहन रॉय यांनी भारतीय समाजात सामाजिक सुधारणांची सुरुवात केली.

English: The company initiated sending appointment letters to the selected candidates.
Marathi: कंपनीने निवडलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती पत्र पाठवणे सुरू केले.

English: Senior activist Anna Hazare initiated a movement against corruption.
Marathi: ज्येष्ठ कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात चळवळ सुरू केली.

English: Indian military initiated action against terrorist groups.
Marathi: भारतीय लष्कराने दहशतवादी गटांवर कारवाई सुरू केली.

English: Dr. Ambedkar had initiated a movement against inequality in Indian society.
Marathi: डॉ.आंबेडकरांनी भारतीय समाजातील विषमतेविरुद्ध चळवळ सुरू केली होती.

‘Initiated’ चे इतर अर्थ

refund initiated- परतावा सुरू

payment initiated- पेमेंट सुरू केले, देणे सुरू केले

initiated towards- दिशेने सुरुवात केली

rto initiated- आरटीओ सुरू केला

exchange initiated- देवाणघेवाण सुरू केली

verification initiated- पडताळणी सुरू केली

closure initiated- बंद करणे सुरू केले

reinstated initiated- पुन्हा सुरू केले

initiated process- प्रक्रिया सुरू केली

has been initiated- सुरू करण्यात आले आहे

police verification initiated- पोलिस पडताळणी सुरू

bank transfer initiated- बँक हस्तांतरण सुरू केले

passport printing initiated- पासपोर्ट छपाई सुरू केली

refund will be initiated- परतावा सुरू होईल

refund will be initiated after pickup- पिकअप नंतर परतावा सुरू होईल

reinitiated- पुन्हा सुरू केले, पुनरुज्जीवित

return initiated- परतावा सुरू

processing to be initiated- प्रक्रिया सुरू केली जाईल

initiated into- मध्ये सुरू केले

user-initiated- वापरकर्त्याने सुरू केलेला

non initiated- सुरू न केलेले

initiated by- द्वारे सुरू केले

initiated by you- आपण सुरू केलेले

self-initiated- स्वत:ची सुरुवात

initiated time- सुरवातीची वेळ, प्रारंभ वेळ

initiated you- तुला सुरुवात केली

initiated change- बदल सुरू केला

initiated work- काम सुरू केले

initiated job- नोकरी सुरू केली

initiated professional- व्यावसायिक सुरुवात केली

payment not initiated for the beneficiary- लाभार्थीसाठी पेमेंट सुरू केले नाही

initiated shortly- लवकरच सुरुवात केली

initiated against your order- आपल्या आदेशाविरूद्ध सुरूवात केली

payment advice initiated- पेमेंट सल्ला सुरू केला

initiated against- विरुद्ध सुरू केले

refund has been initiated- परतावा सुरू झाला आहे

initiated transaction- व्यवहार सुरू केला

initiated customs clearance process- सीमाशुल्क मंजुरी प्रक्रिया सुरू केली

initiated customs clearance at the destination country- गंतव्य देशात सीमाशुल्क मंजुरी सुरू केली

‘Initiated’ Synonyms-antonyms

‘Initiated’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

proposed
started
entered
begun
instructed
instituted
originated
admitted
passed
inaugurated
acknowledged
put into
brought into
prepared
inducted
accomplished
set going
sponsored

‘Initiated’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

amateur
uninitiated
unprepared
unqualified
dilettante

🎁 Initiative शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment