Initiative meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Initiative meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Initiative’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Initiative’ चा उच्चार= इनिशटिव, इनिशीअटिव

Initiative meaning in Marathi

‘Initiative’ म्हणजे काहीतरी करण्यामध्ये पहिला पुढाकार घेणे.

1. गोष्टींचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन करण्याची आणि त्यांच्याबद्दल निर्णय घेण्याची क्षमता.

2. एखादे कार्य सर्वात आगोदर सुरू करणे.

3. एखादे काम इतरांनी करण्यापूर्वी स्वतः सुरू करणे.

Initiative- मराठी अर्थ
पुढाकार
उपक्रम
पहिले पाऊल
सुरवात
प्रयत्न
उपक्रमशीलता
स्वयंकर्तृत्व

Initiative-Example

‘Initiative’ हे एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Initiative’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: The initiative is a proactive behavior.
Marathi: पुढाकार एक सक्रिय वर्तन आहे.

English: If you want to marry that young lady, take the initiative and introduce yourself to her.
Marathi: जर तुम्हाला त्या मुलीशी लग्न करायचे असेल तर पुढाकार घ्या आणि तिला ओळख करून द्या.

English: He took initiative and proposed to her for marriage.
Marathi: त्याने पुढाकार घेतला आणि तिला लग्नाचा प्रस्ताव दिला.

English: Entrepreneurs took the initiative to provide employment to unemployed young men.
Marathi: बेरोजगार तरुणांना रोजगार देण्यासाठी उद्योजकांनी पुढाकार घेतला.

English: The government took the initiative to build shelters for the homeless.
Marathi: बेघरांसाठी आश्रयस्थान बांधण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला.

English: He is an intelligent person but having lacks initiative.
Marathi: तो एक बुद्धिमान व्यक्ती आहे परंतु त्याच्याकडे पुढाकाराचा अभाव आहे.

English: Don’t be afraid for the initiative in any activity.
Marathi: कोणत्याही उपक्रमात पुढाकार घेण्यास घाबरू नका.

English: Sometimes his unnecessary initiatives in someone’s personal issues bring disrespect for him.
Marathi: कधीकधी एखाद्याच्या वैयक्तिक समस्यांमध्ये त्याचा अनावश्यक पुढाकार त्याच्यासाठी अपमानाचे कारण बनतो.

English: His initiative solved her problem, so she started to respect him.
Marathi: त्याच्या पुढाकाराने तिची समस्या दूर झाली, म्हणून तिने त्याचा आदर करायला सुरुवात केली.

English: His successful initiatives make motivate lots of young people.
Marathi: त्याच्या यशस्वी उपक्रमांमुळे अनेक तरुणांना प्रेरणा मिळते.

English: His initiative produced lots of employment.
Marathi: त्याच्या उपक्रमांमुळे भरपूर रोजगार निर्माण झाले.

‘Initiative’ चे इतर अर्थ

green initiative- हिरवा उपक्रम

liberal initiative- उदारमतवादी पुढाकार

commendable initiative- स्तुत्य उपक्रम

noble initiative- उदात्त उपक्रम

flagship initiative- प्रमुख उपक्रम

initiative action- पुढाकार क्रिया

education initiative- शिक्षण उपक्रम

initiative girl- पुढाकार घेणारी मुलगी

initiative approach- पुढाकार दृष्टीकोन

rapid listing initiative- जलद सूची पुढाकार

rapid listing initiative on wazirx- वजीरक्स वर जलद सूची उपक्रम

ethical initiative- नैतिक पुढाकार

thanks for your initiative- तुमच्या पुढाकाराबद्दल धन्यवाद

sustainable livelihood initiative- शाश्वत उपजीविकेचा उपक्रम

nice initiative- छान उपक्रम

good initiative- चांगला उपक्रम

social sector initiatives- सामाजिक क्षेत्रातील पुढाकार

great initiative- उत्तम उपक्रम

great initiative sir- छान उपक्रम साहेब

deworming initiative- जंतनाशक उपक्रम

initiative person- पुढाकार घेणारी व्यक्ती

initiative skills- पुढाकार कौशल्ये

take initiative- पुढाकार घ्या

initiative person- पुढाकार घेणारी व्यक्ती

self-initiative- स्वयं-पुढाकार

special initiative- विशेष उपक्रम

new initiative- नवीन उपक्रम

special initiative- विशेष उपक्रम

better cotton initiative- उत्तम कापूस उपक्रम

ethical trading initiative- नैतिक व्यापार पुढाकार

public initiative- सार्वजनिक उपक्रम

very good initiative- खूप चांगला उपक्रम

individual initiative- वैयक्तिक पुढाकार

Initiative’ Synonyms-antonyms

‘Initiative’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

enterprise
ambition
dynamism
drive
motivation
energy
enthusiasm
vigor
leadership
vision
beginning
commencement
gambit
proposal
step
lead
strategy
resourcefulness
inventiveness
originality
approach

‘Initiative’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

inactivity
indifference
apathy
cowardice
idleness
lethargy

🎁 Initiated शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment